Skip to main content

Soběstačnost, krize a plány?

V rámci krize, jako firma máte přesně 3 problémy: 1) dodavatele, kteří houfně zavírají, krachují, končí. 2) lidi kteří jsou v pracovní neschopnosti, mají ošetřování člena rodiny, berou si dovolenou, nebo prostě nemohou chodit do práce. 3) zákazníci. A to vše pouze pokud nemusíte kvůli koronakrizi úplně přerušit podnikání, buď nařízením vlády, nebo hygienou, například […]

Dělníci z AKORNu demonstrovali 17. listo

12 členů našeho sociálního stavebního družstva a zapsaného spolku AKORN se sešlo 17. listopadu na Náměstí republiky, aby podpořili akci Skutečné levice po názvem Zrazená revoluce. Na 30leté výročí chtěli i naši členové upozornit na Nedokončenou revoluci, níže naleznete naše důvody, ke kterým Vás zároveň zveme k následování. 17. listopadu již sice bylo, ale poslání žije […]

Piráti na houpačce aneb zrna od plev..

Problematika bydlení je pro AKORN nejen u nás, ale i ve světě  obzvláště ožehavá (viz link na ACORN International, ACORN Canada, nebo videoukázka ACORN UK) (acorninternational.org) (https://acorncanada.org/demand repairs from Q Residential ) Pirátský návrh na zvýšení daně lidem, kteří nevyužívají byty nás samozřejmě postavil do pozoru, vždyť se snažíme o dostupné bydlení pro každého a […]

Společně, nebo sami, aneb demokracie je

V posledních dnech se na sociálních sítích, ale i ve společenské diskuzi rozhořela debata o povaze různých ghet, vyloučených lokalit a podobně. Problém je ale hlubšího rázu, jeho podstata tkví ve společenském uspořádání, v určité rovině chápání společnosti jako takové a její seberealizace. Mnoho témat, která dnes zazní, pálí dnešní společnost. Ale je nutné si […]

Aktivizmus a priority?

Možná je to v souvislosti s aktuálními události a stavem společnosti vůbec překvapivé, ale vždycky když pomyslím na skutečné motivy veškerého aktivizmu, vyjeví se mi levicové politické pojmy. V kupříkladu v našem aktivizmu, co by AKORNu se sice neobjevuje nějaká násilná revoluce, nebo stávková ozbrojenecká hnutí, ani se nejedná o nějaké jednoduché a jednoznačné politické […]

Rozděl a panuj? Aneb, radikalizace je je

Stojí mezi námi stěny Mezi lidmi stojí zeď neproniknutelného vlastního strachu,. Tuto zeď jim brání zdolat trvání na vlastních výhodách a privilegiích. Pokud si chce někdo srovnat svá privilegia, musí o nich ustavičně přemýšlet jako o něčem, co není automatické, co není pro mě samotného, ale co mi umožňuje převážně pracovat ve prospěch zbytku. Mezi […]

Venezuela a otázky..

Jak se vlastně dívat v době, kdy vidíme ve sdělovacích prostředcích jaký chaos ve Venezuele se zmítá na kurz nastolený Hugo Chávezem? Celé roky od zvolení Cháveze jedni říkali podívejte, vše zestátnil, vše je lepší, dává hlavně chudým, školství, zdravotnictví, příspěvky na bydlení vše zdarma. Pokračuje to i na základní komodity jako toaletní potřeby, chléb, […]

Levé – pravé vesty a nespolečný manifest

V poslední době jsme zavaleni různými informacemi pocházející z různých zdrojů, které se navzájem vylučují dle různorodých zájmů autorů. Nejinak je na tom hnutí Žluté Vesty. Společnost AKORN Česká republika bedlivě prostudovala požadavky Žlutých Vest a konstatujeme, že některá nám jsou sympatická jiná méně. Každopádně respektujeme názorovou polaritu ve spontánním hnutí, které už z principu […]

AKORN v akci i v práci

Naše organizace vytváří stavební projekty, aby zacílila na rekvalifikaci a podání pomocné ruky potřebným lidem, kteří jsou aktuálně bez práce. Kombinujeme tak komunitní zaměstnávání se sociálním, kulturním a politicko-korektním aktivizmem. Nyní jsme ve fázi rozvíjení aktivit směrem k plynulosti chodu stavebních profesí. Za uplynulé období jsme rekonstruovali byty, naučili jsme se odborně manipulovat s elektrikou […]