Co děláme?

Sociální družstvo SD AKORN je klasickou dodavatelskou firmou ve službách typu stavební práce na klíč, komplexní stavby, řemeslné a odborné práce (kupříkladu instalatéři, elektrikáři, architekti, kamenictví, památková péče, zednictví, statika aj), hodinové servisní opravy, výroba, ostraha a ochrana objektů a osob, nebo v oblasti provozování restaurační, kavárenské a podobné činnosti (chystáme).

Dodává své služby do domácností, firmám, veřejným zakázkám a nespecifikované klientele (sociální projekty) a to přededevším v Praze a okolí a na Teplicku.

Proč to děláme?

Člensky tvoříme komunitu, která má přes 50% družstevníků s původním sociálním handicapem (exekuce, dluhové spirály, dlouhodobě nezaměstnatelní na trhu práce aj).

Snažíme se motivovat lidi v dluhových spirálách, aby přestali být pouze pasivní a na sociálních podporách, nebo aby nepracovali načerno na živnosti svých příbuzných a přátel ale, aby rozvinuli své klady, nadání a schopnosti.

Kniha: Konec finančních negramotů v Čechách - oPojištění.cz

Jak to děláme?

Funguje to tak, že kupříkladu člen družstva AKORN, který se točí v dluhové spirále může podnikat v řemeslné, nebo stavební oblasti s družstvem jako družstevník, jeho družstevní podíl vyjádřen většinou ve strojích, nástrojích a nářadí, know-how, finančním, nebo jiném podílu patří družstvu, je tedy nezabavitelné a družstvo dává takovému družstevníkovi takové podmínky, aby mohl jednoduše splácet svůj dluh ve splátkovém kalendáři.

Jak napsat splátkový kalendář | rady | jaktak.cz

Družstvo AKORN se snaží vytvořit mikrosocializační kolorit, ve kterém si jednotlivý zájemci o členství v družstvu mohou vybrat ze škály provozoven s určitým jasným zaměřením a cílem.

Naše služby - Kubíček Visionair

Nabízíme zájemci o socializaci, nebo uplatnění na trhu práce možnost si vybrat z větší škály činností, zároveň jsme schopni i ochotni zaškolit, nebo odborně a profesně vybavit, či rekvalifikovat zájemce.

Jak fungujeme a co máme?

Provozovny SD AKORN:

-vývojář a elektrikáři provozovny nAnoKORN, mimo jiné pracují na projektu NANOCENTRON

-architekti, stavební inženýring a mistři oborů v provozovně ProjektCOM,

-široká škála drobných řemeslníků a specialistů v projektu webové prezentace Rychle a Kvalitně . CZ,

-komplexní uplatnění špičkových odborníků a stavebních dělníků v projektech na klíč v provozovně Interiery Praha . EU,

-hrubé práce, statika, odpadové hospodářství a recyklace v provozovně StavoCOOP,

-sociální zaměstnávání a pomoc občanům v nouzi v provozovně HelpHand.

-součástí našich skupin je také zapsaný spolek AKORN, který má odnož s názvem Iniciativa Kulturní Emancipace – Community Art 


· zažádejte si ceníky našich provozoven na našich stránkách, případně na tel 725 953 350, nebo na emailu: leolong@email.cz

· pro naše odběratele připravíme nabídku na míru dle jejich přání

Proč je náš podnik sociální?

SD AKORN plní roli pracovní i smyslové náplně pro lidi v dluhových spirálách.

Jejich socializací do struktur, procesů a rolí v družstvu se z nich stávají sebevědomí a zodpovědní spolupracovníci. SD AKORN má v cílech zaměstnávat minimálně a to hlavně v první fázi poznávání se s klientem, kdy je zaměstnáván pouze v jedné provozovně (Help Hand), která je na tento účel zřízena, v dalších fázích klient přestává být klientem a postupně se stává místo zaměstnance družstevníkem, tedy něco ve smyslu podílového spolupodnikatele firmy a má sám zodpovědnost. Družstvo nadřazuje družstevnictví nad zaměstnanecký vztah, pro smysl družstevnictví je zásadnější spoluúčast, sdílená firemní ekonomika a hospodářství, než pouhé zaměstnávání osob, které vytvářejí hodnoty aniž by je měli možnost spoluvlastnit a rozhodovat o nich.

Družstvo se pak dále snaží, aby byl družstevník samostatný směrem k úřadům, ale i k vlastní minulosti a staví ho do jedné roviny se členy nezatíženými sociální inkluzí.

Činnosti a služby družstva, vznikly jako produkt spojených sil živnostníků a komunitní organizace typu neighborhoods organizing.

Tu provozuje již přes 10 let v České republice organizace stejnojmenného zapsaného spolku Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní, známá především ve světě jako ACORN International.

ACORN International / Community Organizations International - Posts | Facebook

Členové ACORN International pracují na problémech, které jsou důležité pro rodiny s nízkými a středními příjmy v jejich komunitách, domovech a na pracovišti

Družstvo si prozatím všechny své aktivity financovalo svépomocně samo.

Oblast působnosti provozoven: Praha, Teplice

OBLAST PODNIKÁNÍ: Stavební činnosti, řemesla, potravinářská výroba, provozování restauračních zařízení, koncesované služby ochrany majetku a osob

 ZAMĚSTNÁVANÉ OSOBY:

sociální inkluze;

dlouhodobě nezaměstnatelní na trhu práce;

v dluhových spirálách a exekucích;

 -PODNIK NABÍZÍ MOŽNOST STÁŽE;
 -POSKYTOVATEL NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.

Sledované cíle:

 • společensky prospěšný cíl;
 • sociální prospěch;
 • ekonomický prospěch;
 • environmentální prospěch;
 • místní prospěch;
 • samoorganizace a participace.

Bližší zacílení:

 • vytvoření pracovních míst;
 • emancipace dluhově zatížených živnostníků, řemeslníků a odborných pracovníků;
 • vzdělávání zaměstnanců;
 • rozvoj sociálního projektování obcí;
 • provozování socializačního mikrokoloritu;
 • sledování environmentálního dopadu.