Skip to main content

Afghánistán, řešení uprchlické krize a t

Jak to bylo v Afghánistánu? CIA se Saudskou Arábií a Pákistánem vytvořili Taliban a teď s ním musíme bojovat (resp s jeho nástupnickými organizacemi).. V Afghánistánu terorismus řešil už Sovětský svaz, invaze Sovětské armády se uskutečnila v prosinci 1979 na žádost afghánských vládních představitelů a na základě dřívější sovětsko-afghánské Dohody o spolupráci, přátelství a dobrém […]

Sociální deziluze, aneb nebezpečné nezis

Žijeme v demokratickém a právním státě, ale neuznáváme stejná práva na svobodu slova a vyznání, stejně jako na základní sociální práva, jako jsou právo na domov pro každého a důstojné životní podmínky. Pak jsme tedy pokrytci a honosíme se pyšností na demokratické hodnoty, kterých zdaleka nedosahujeme..

Názorová polarizace, aneb jak po volbách

Názorová polarizace, aneb jak po volbách?

Máme zde povolební kocovinu a mě napadá, že se naše národy stáhly do ulit sebeukřivděnosti. Protože AKORN nikomu nerozmlouvá, ani nedoporučuje jak má a nemá volit, zmíním se zde pouze o jistém smutku nad tím, jak naše republika už neví co to je být zase jednou společným tělem s nohami pracovníků všech druhů oborů a […]