Společnost AKORN není politickou stranou, ale přidáme se k takové politické straně, která bezprostředně prosadí:

Právo na práci a povinnost zaměstnávat:

  1. Prosadíme progresivní zaměstnávání
  2. Úřady práce budou úzce spolupracovat se zaměstnavateli 
  3. ÚP budou monitorovat možnosti zaměstnavatelů a jejich pracovních míst a budou s nimi domlouvat podmínky úspěšného rozšiřování PM
  4. ÚP budou doplňovat volná místa o lidi ucházejících se o práci
  5. Budeme klást důraz jak na solidaritu, tak na subsidiaritu a vzájemnou kontrolu
  6. Budeme klást důraz na nezneužitelnost těchto opatření
  7. Toto opatření musí být ve prospěch jak zaměstnavatelů a zaměstnanců, tak státu a sociální politiky
  8. Vyšší kvóty v podnicích bude stát dotovat a bude tak plnohodnotným podílníkem a to tak, aby z výnosu takovéhoto nastavení možností podniků se opět dala dotovat tato zaměstnanecká politika