AKORN má tři vlastní řešení bytové politiky

AKORN Česká republika vyzývá k aktivní i pasivní podpoře všeho, co povede k:

I, lepším zákonům

Výsledek obrázku pro volební urna

 1. “žádné prázdné domy”,

  Žádáme zastupitele, aby prosazovali povinnost se o domy starat a využívat je!

  žádáme občany, aby se s námi organizovali a aby nevěřili planým slibům a neúčastnili se zbytečně takových demonstrací, které vedou jen k průhledné podpoře rádoby předáků, či laciné hře dobrodruhů

  nechceme slyšet plamenné projevy ani zleva, ani zprava, ukázaná platí! ať slyší nás!

 2. “právo státu a obce zabavit chátrající dům v krajních případech i bez lhůty”,

 3. “zákon o povinném využití”,všech domů a bytů dle příslušně upravené lhůty, v krajním případě s přednostním právem nuceného využití, případně  vyvlastnění. Nebo majiteli dlouhodobě nevyužívané nemovitosti bez právního důvodu napařit tak adekvátně vysokou daň, že svoji nemovitost raději prodá. A u nevyužívaných objektů ve veřejném vlastnictví nařídit jejich pronájem obecně prospěšným spolkům pro sociální a kulturní účely

 4.  Je prioritně nutné právně zapracovat na tom, aby znehodnocování bytového fondu bylo dostatečným veřejným zájmem zdůvodňujícím vyvlastnění.

  A v případě neobytných budov, které by bylo možné přebudovat na bydlení tak činit (například ve spolupráci oprávněných žadatelů s družstvy a komunitními spolky, jako je i AKORN).

 5. “obecní mikroústava”, Pro občany obcí je nezbytné zavést souhrn neměnných zákonů, které by byly pro obec závazné a neměnné za žádných okolností, kromě vyvolání celoobecního referenda s účastí vyšší jak 75% všech obyvatel obce, včetně těch, těch kteří v ní prokazatelně dlouhodobě žijí, i když nejsou jejími přímými obyvateli (zákony obce mají být pro ty, kteří obec dlouhodobě vytvářejí, podílí se na jejím chodu a přispívají do jejího fungování).

Takový souhrn zákonů by mohl chránit bydlení, majetek obce ve prospěch občanů obce, sociální práva a další obecné zákonitosti.

Smysl této “mikroústavy” by bylo tak chránit základní potřeby a zájmy občanů obcí a těch, kteří v nich prokazatelně dlouhodobě žijí před různorodými změnami v povolebních poměrech.

II, přímé akci:

 • aktivní -legální obsazování,

 • politické -bojováním za cíle změny zákona,

 • organizujte se i s AKORN -akce, kampaně!

III, vlastní prací -samoorganizací

zakládejte bytová a stavební bytová družstva -například s AKORN: