Události v Ostravě jsou smutné a určitě vyjadřujeme všem pozůstalým i celé společnosti upřímnou soustrast.

Mají ovšem také jiný rozměr.

Mnoho z nás cítí, že v našich podmínkách nejsme na takového věci zvyklí.
Mnoho z nás se také cítí frustrováno a podvedeno a mnoho z nás to vnímá i tak, že jsme si v roce 1989 nepředstavovali, že přijetím kapitalismu převedeme do naší společnosti i jeho vedlejší produkty, o kterých se tehdy moc nevědělo, že jsou běžné na západě, převážně v USA.


Například fyzické útoky z motivů psychických poruch, nyní mám na mysli těch poruch, které se vyskytly jako důsledky z přemíry stresu, či jiných neblahých životních událostí.

Útoky na “měkké cíle” (oficiální označení útoků na více osob) se dějí buď z psychiatrické poruchy vrozené, nebo té, která vznikla v důsledku nepříjemných životních okolností. V tom druhém případě je to často zaviněno společenské zřízení, které to umožňuje.

Všeobecně se pokládá kapitalismus za spouštěče těchto ojedinělých životních stavů, protože nastavuje nerovnoměrnost mezi občany a aby zvýhodnil jedny, znevýhodňuje ostatní a ti, kteří jsou na konci této pyramidy to odnáší nejvíce a často nejen majetkovou a fyzickou újmou, ale právě i osobnostní, duševní.

(Od roku 86 do roku 2012 bylo v USA z psychiatrický nálezem spácháno přes 60 masových střeleb a jen od roku 2013 do dneška přes 40. V ČR zatím za tu dobu 3.)

Uspěchaná a neosobní doba s sebou nese i určitou civilizační vzájemnou bezohlednost a ta se projevuje v některých důsledcích na některé jedince podobně, jako ve filmu Volný pád -afektivní reakcí jedince, která může přerůst v neovladatelnou neadekvátní až násilnickou reakci.

Společnost si ale máme možnost vytvářet společně.
Proto je dobrou prevencí především zájem a péče o občana.
Nemůžeme vyléčit vrozené psychické poruchy, ale zde víme, že je výrazně podfinancovaná zdravotní péče duševně nemocným. Mnoho z nich je i na ulici a jsou tak prakticky bez možnosti se o sebe jakkoliv postarat.

My můžeme řádně se starat o duševně nemocné a také předcházet i těm psychickým poruchám vznikajícím z frustrace, nebo vyhoření osobnosti.

Důsledná předškolní a školní výchova, sociální péče, rovné podmínky, genderová vyváženost a rozvoj osobnosti, stejně jako v pozdějším věku věci jako sousedské komunity, sdílení a občanská vzájemnost, to jsou atributy společnosti mající sílu prevence před podobnými negativními civilizačními dopady.
Umožnění participace a vyššího podílu na formování společnosti (například jak se plánovalo funkcí Občanského Fóra), ano i to je kladný rys vývoje k sebevědomé a nefrustrované osobnosti.

Pokud bude jednou pomník obětem kapitalismu, jsem si jist, že Ostravská událost k tomu rozhodně patří se všemi obětmi, pozůstalými, dopadem na morálku společnosti a to včetně samotného atentátníka.

My si uvědomujeme, že doktrína uspěchaného kapitalismu vynášející práva jednotlivce na úkor ostatních vytváří ve společnosti umělý model falešného vzoru na úkor ostatních a určitě tím odbočila z cesty nastoupené v roce 1989.

Proto jsme rozhodnuti se na správnou společenskou cestu znovu vydat, vydejte se s námi #zrazenarevoluce

PS:

Sdružení i družstvo AKORN jménem svých členů a pracujících vyjadřuje soustrast  všem rodinám pozůstalých a všem i jinak zainteresovaným do událostí kolem Ostravské střelby.
Vyjadřujeme soustrast tak i celé společnosti, protože vnímáme zároveň, že v našich podmínkách je takováto událost jedinečná a nezvyklá.
Je otázkou nakolik k nám proudí vliv globálně-patologických jevů a nakolik ovlivňují i naše občany frustrované sociální exkluzí.
AKORN se rozhodně chce semknout společně se všemi občany a osobně, politicky i prací společně čelit návalu vedlejších důsledků kapitalismu.