Bezplatné poradny České Advokátní Komory

odkazy:

1.    Co jsou bezplatné poradny České advokátní komory a komu poskytují právní pomoc? 

2.    Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují bezplatné poradny ČAK ? 

3.    Kde najdu bezplatnou poradnu ČAK a jak se objednat? 

1.    Co jsou bezplatné poradny České advokátní komory a komu poskytují právní pomoc? 

Ve snaze zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva, organizuje Česká advokátní komora (ČAK) bezplatné poradny při některých regionálních střediscích ČAK. V bezplatné právní poradně ČAK nijak neověřují vaši nemajetnost.

2.     Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují bezplatné poradny ČAK ?

Jedná se o krátké informativní právní porady zpravidla v rozsahu 15-20 minut poskytované advokáty k základní orientaci v právním problému, s nímž se na tuto poradnu obrátíte. Svůj problém si předem dobře připravte, protože advokát se vám může věnovat pouze omezenou dobu.  V rámci bezplatných poraden ČAK vám advokáti poskytnou obecnou právní radu, advokáti nesepisují právní dokumenty nebo podání, ani nepřebírají zastoupení.  Bezplatné právní porady jsou poskytovány pouze osobně. Bezplatné právní poradny vám poskytnou bezplatnou poradu v jakékoliv právní oblasti, nejsou však určeny pro podnikatele.

3.    Kde najdu bezplatnou poradnu ČAK a jak se objednat?

K návštěve bezplatné poradny ČAK je někdy třeba se předem telefonicky objednat v regionálním středisku ČAK a bez předchozího objednání vám nebude právní rada poskytnuta. Na stránkách ČAK  najdete  informace o tom, kde sídlí bezplatné právní poradny ČAK v jednotlivých regionech, ve kterých dnech a časech poradny fungují, zda je třeba se předem objednat a  jak to udělat.