Skip to main content

Piráti na houpačce aneb zrna od plev..

Problematika bydlení je pro AKORN nejen u nás, ale i ve světě  obzvláště ožehavá (viz link na ACORN International, ACORN Canada, nebo videoukázka ACORN UK) (acorninternational.org) (https://acorncanada.org/demand repairs from Q Residential ) Pirátský návrh na zvýšení daně lidem, kteří nevyužívají byty nás samozřejmě postavil do pozoru, vždyť se snažíme o dostupné bydlení pro každého a […]

Společně, nebo sami, aneb demokracie je

V posledních dnech se na sociálních sítích, ale i ve společenské diskuzi rozhořela debata o povaze různých ghet, vyloučených lokalit a podobně. Problém je ale hlubšího rázu, jeho podstata tkví ve společenském uspořádání, v určité rovině chápání společnosti jako takové a její seberealizace. Mnoho témat, která dnes zazní, pálí dnešní společnost. Ale je nutné si […]

ACORN Brighton v tvrdém střetu za bydlen

Naše sesterská organizace ve Velké Británii ACORN Brighton v aktivní obraně proti záběru domů a bytů, za sociální stabilitu a udržitelnost v dělnických čtvrtí! Jejich vlastními slovy (z výzev a prohláení): “Koncem loňského roku ACORN Brighton, London Renters Union a Living Rent obsadili neregulativní pobočky po celé zemi, které požadují konec doložky v bankovních hypotečních podmínkách, které brání lidem […]

Lidé bez domů, domy bez lidí?

Zatímco roste počet lidí, kteří nemají kde bydlet nebo mají provizorní bydlení, existuje plno opuštěných budov, jež léta chátrají. Mnohdy se jedná o historické skvosty. Spolek Prázdné domy situaci v Praze monitoruje, protože žádné oficiální statistiky neexistují, a databáze se postupně zvětšuje. „Dle našich informací je situace v podstatě setrvalá, což je dáno tím, že v našem seznamu […]