1.    Co jsou občanské poradny a komu poskytují právní pomoc?
2.    Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují občanské poradny ?
3.    Kde najdu občanskou poradnu a jak se objednat? 


1.    Co jsou občanské poradny a komu poskytují právní pomoc? 

Občanské poradny jsou nevládní organizace poskytující nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství. V České republice existuje 39 občanských poraden. Síť poraden pokrývá území všech krajů ČR a působí v 56 místech ČR. Ačkoliv cílovou skupinou občanských poraden jsou občané v obtížné životní situaci, na občanské poradny se může obrátit kdokoliv. Občanské poradny nijak neověřují vaši nemajetnost, tedy zda si můžete právní služby dovolit.

2.    Jakou právní pomoc a v  jakých oblastech  poskytují občanské poradny ? 

Všechny občanské poradny poskytují právní pomoc v  těchto oblastech:

 • sociální dávky/ sociální pomoc
 • pojištění
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodina a mezilidské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová problematika
 • zdravotnictví/ školství a vzdělávání
 • ekologie
 • právo životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • základy práva ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ústavní právo

Občanské poradny poskytují právní pomoc ve formě právního poradenství případně vám i pomohou sepsat právní podání k soudu např. žalobu. 

Bližší informace o oblastech a formách poskytované právní pomoci najdete na stránkách Asociace občanských poraden zde. 

3.    Kde najdu občanskou poradnu a jak se objednat? 

Adresář občanských poraden najdete zde.