Skip to main content

Stát má šetřit, nebo investovat? Pravicová vláda nás žene do područí zahraničních kartelů!

Michal Ulvr, člen moderátorského orgánu CHCEME DEMISI VLÁDY – stoupenci LEVICE!

Konsolidační balíček vlády?

Je to podvod!

Ve skutečnosti konsolidační opatření ničí naše malé a střední podnikání, naše vývozní značky, naše zemědělce, podporuje zbrojní průmysl, válečné loby a zahraniční nadnárodní korporace.

Proč stát zpravidla investuje do sociálních věcí?

Stát za normálních podmínek totiž podporuje důchodce, rodiny, rozvíjí malé a střední podnikání.

Pro řadu států jako je Kanada, skandinávské země, nebo Rakousko (budeme říkat známé sociální státy) to je naopak vítaný a úspěšný prostředek na potlačení krize. 

V celé řadě důsledků tak podporují koncové spotřebitele.

Pakliže se přeruší tyto nitky, ekonomika může začít značně stagnovat.

 

Proč to sociální stát typu severský, nebo kanadský dělá? 

Sociální stát za normálních podmínek pouští do oběhu určité finance podporou vybraným skupinám a vrstvám a ty je opět pouští do oběhu nákupem zboží a služeb.

V tomto koloběhu se zároveň společně i s vlivem trhu a také bank a státní banky peníze množí.

Stát na konci koleček s financemi má vybírat na daních pak více, než investoval.

Přerušením, nebo narušením těchto cyklů vynucenou konsolidací, se stát takto o výsledný efekt obírá a tedy tím nás všechny.

Subsidiarita vs chytré hospodaření 

Pravicová vláda České republiky má za cíl za každou cenu vštípit tomuto národu subsidiaritu, tedy osobní zodpovědnost každé složky podílející se na tomto státě. 

Nicméně neuvědomují si, že kupříkladu výše jmenované sociální státy se také potýkají se stejnými krizemi, ale jejich recept na úspěšné hospodářství je naopak vypouštět v časech krize více peněz do oběhu, protože podle jejich logiky věci – čím více peněz v oběhu bude, tím více se pak rozmnoží a je pak opět možno dělat více pobídek pro malé a střední firmy, lokální podniky, zemědělce, čím více vystuduje studentů, tím více bude chytrých lidí dělajících hodnoty a tedy i další peníze a čím více budou mít důchodci a rodiny s dětmi peněz na účtě, tím více jich utratí a tím více příležitostí a odbytu dají službám a domácí výrobě a různé produkci. 

Ucumlat, nebo investovat? 

Proto ve známých sociálních státech všude na světě se v krizové situaci naopak otevřou státní fondy a rezervy a zaopatří se vlastní občané a domácí podniky. 

Vypadá to pro lajka zprvu jako bláznivý nápad, stát místo aby šetřil začne rozdávat jak zběsilý, ale po čase se ukáže, že kdo v krizi naopak cumlá úzkostlivě finance někde v koutku, tak nakonec po jejím skončení zůstane jen s těmi financemi, které si ucumlal, vlastně naopak bude ještě kratší o nutné výdaje, které se nevrací, zatímco ten kdo investoval a nebál se podpořit rezorty a občany, tomu se výdaje rozmnoží a může s nimi dělat další velkorysé sociální projekty.  

Kdo má jistotu? 

Bude se Vám to zdát divné, ale ve známých sociálních státech všude ve světě kvete malé a střední podnikání. Možná často slýcháváte, že tam mají vysoké daně a tak dále, nicméně pravdou je, že občané i podnikatelé mají tolik výhod a jistot, že by nikdy neměnili. 

Naopak v České republice se devastuje jak farmář, tak drobný podnik, podporuje se tunelování našich továren, našich vývozních značek, zvýhodňují se zahraniční korporace a povoluje se jim vyvážet námi vydělané peníze do daňových rájů. 

Toto je ta zodpovědná politika, o které pravicová vláda před volbami mluvila? 

Konsolidace je příkladný manévr našich pravicových lobbistů nadbíhajících nadnárodním korporacím.

Je to snaha vlády stáhnout v čase krize co nejvíce financí, které tak nedojdou k potřebným a nepodpoří tuzemské podniky a nedostanou se k našim vlastní obyvatelům. 

Ti se tak dostanou do područí úvěrů a hypoték, které jsou díky vládě zakořeněny v daňových rájích. 

Chceme demisi!

Nepodporujte tuto zločineckou vládu!

 
Přidejte se k nám k platformě CHCEME DEMISI VLÁDY – STOUPENCI LEVICE!

Vyplňte dotazník níže, nebo se připojte na facebooku: CHCEME DEMISI VLÁDY – stoupenci LEVICE!