Skip to main content

Demise vlády a co dál?

Je to jen Váš stát a kapitál!

Karel Procházka, člen moderátorského orgánu CHCEME DEMISI VLÁDY – stoupenci LEVICE!

Před sto lety se říkalo, že právo je vůle vládnoucí třídy napsaná do textu zákona.
Přinejmenším nestačí svrhnout vládu. Ta jen připravuje paragrafové znění zákona ve třech čteních.
Je třeba svrhnout parlament, který třetím čtením schválí znění zákona a postoupí jej senátu a prezidentovi k podepsání.
Je tedy nutné nejen demise, ale nové volby!
Marian Čalfa v prosinci 1989 připravil svržení parlamentu tak, že ukecal 100 poslanců komunistů, že dobrovolně složili mandát a na jejich místo byli kooptováni 100 členů Občanského fóra, které v době kooptace ani nebylo občanským sdružením.
Do června 1990 bylo OF zákonem najmenováno jako politická strana a vyhrálo volby.
Pokud by byla schopna vzniknout spojená občanská levicová platforma, tak tedy musí najít svou cestu ke 101 poslaneckých mandátům, kteří pak svrhnou (vlastně zvolí) novou vládu. Výzvy, ať si 200 poslanců nechá svá privilegia, jen převolí vrabčáky na drátě není ani z poloviny reálnější, než vítěztví socialismu v 25.2.1948. Tehdy se to ale povedlo jen z poloviny. Nevyrostla demokracie zdola.