Žijeme v demokratickém a právním státě, ale neuznáváme stejná práva na svobodu slova a vyznání, stejně jako na základní sociální práva, jako jsou právo na domov pro každého a důstojné životní podmínky.

Pak jsme tedy pokrytci a honosíme se pyšností na demokratické hodnoty, kterých zdaleka nedosahujeme..

Říkáme si vyspělá západní společnost, ale necháváme za sebou babičky a dědečky nemohoucí se o sebe postarat na lavičkách ve vedrech, nebo v mrazech, zvířata nemohoucí kvůli našim silnicím a průmyslovým stavbám migrovat, řeky a potoky nemohoucí skrze betonová koryta zavlažovat atd, nicméně právě ta rozvojová společenstva, jako jsou například domorodé kmeny mají zásadu, že nesmí nechat bez prostředků staré, nemocné a slabé, nesmí zbytečně obětovat zvíře a musí si vážit, milovat a ctít okolní přírodu a půdu!

To samé se mi zdá ve vztahu současného státu a neziskového sektoru.

Začíná jakýsi hon na neziskovky a dost možná ve snaze zbavit se vládní kritiky. Nebudu soudit a posuzovat vládu a zaujímat k ní stanoviska, ale pokud nemá jiný argument, než se ohnat vůči svým kritikům tak, že to odnesou i pomáhající a potřebné neziskové organizace, pak je to vláda asi slabá a měla by přemýšlet ani ne tak o škrtech, jako o zlepšení vlastní image!

Náš spolek si ještě nikdy sice dotaci nevzal a na vše si vyděláme, ale nesouhlasíme s plošnými vládními škrty.

Naše sociálně ekonomická část demokracie je stanovena třemi základními pilíři.

  1. stát a jeho sociální nástroje zhora
  2. svoboda podnikání a následné daňové povinnosti k plnění sociální úlohy státu
  3. neziskový sektor řízen občany zdola

Pokud ztratíme občanskou svobodu se svobodou i částečně o přerozdělování rozhodovat, pak ztratí občané motivaci sebeorganizovat se zdola, ztratíme i odvahu býti transparentní a ztratíme smysl vlastního budování občanského státu!

Vláda se tak dopustí chyby, jako tomu bylo za socialismu, kdy sice zde bylo sociální zabezpečení a silné redistribuování financí na sociální výhody, ale ta byla značně bez oživení samotných občanů, byla pouze řízena shora a bez zájmu občanské společnosti.

Změnit se to mělo r. 68, to bychom se potom potom museli ale pokoušet o nový rok 68.

[social_warfare]

[click_to_tweet tweet=”sociální deziluze?” quote=”sociální sektor v ohrožení?” theme=”style1″]