Jak to bylo v Afghánistánu?

CIA se Saudskou Arábií a Pákistánem vytvořili Taliban a teď s ním musíme bojovat (resp s jeho nástupnickými organizacemi)..

V Afghánistánu terorismus řešil už Sovětský svaz, invaze Sovětské armády se uskutečnila v prosinci 1979 na žádost afghánských vládních představitelů a na základě dřívější sovětsko-afghánské Dohody o spolupráci, přátelství a dobrém sousedství..
Především se však jednalo o přímou reakci na vyzbrojování mudžahedinů ze strany USA, které začalo v červenci 1979. 
(Přímo to potvrzuje prezidentský poradce USA Brzezinsky: How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen).

Sovětský svaz považoval za nutné chránit si svoji jižní hranici.
Kromě toho šlo mj. o úspěchy islamistických povstalců podporovaných Pákistánem, které ohrožovaly zájmy SSSR v oblasti…
V sovětském vedení panoval také strach z šíření islámského fundamentalismu do muslimských středoasijských republik SSSR..

Od vypuknutí bojů byly protisovětské jednotky mudžahedínů vyzbrojovány a cvičeny agenty CIA..

Mudžahedíni a jejich výcvik byl tajně bez dohledu voličů či Kongresu dotován USA jako součást boje proti rozpínání Sovětského svazu..
Tato myšlenka vzešla z hlav někdejších politických poradců (jako její autor je někdy uváděn Zbigniew Brzezinski) a „inspirací“ pro tento typ nepřímého odboje byla zkušenost Američanů z podobných praktik Sovětů vůči nim v jednom z minulých vzájemných konfliktů, zejména ve Vietnamské válce…

CIA a Saúdská Arábie poskytly prostřednictvím Pákistánu povstalcům zbraně v hodnotě 40 miliard dolarů, včetně 2 tisíc protiletadlových raket Stinger..
Celkem CIA se svými spojenci vycvičila a vyzbrojila přes 100 000 afghánských mudžahedínů a zahraničních muslimských bojovníků. Mezi saúdskými dobrovolníky byl i Usáma bin Ládin!!

Kromě materiální pomoci CIA, výše zmíněné státy v čele s USA pomohly zprostředkovat i volání a výzvy separatistů po společném džihádu (v původním významu: úsilí za udržení islámských tradic) muslimů (nejen) okolních zemí, ve kterých toto náboženství hrálo hlavní roli. Výzvu postupně vyslyšelo a na bojiště se dostalo několik tisícovek bojujících muslimů z celkem 32 zemí!!

Sovětský svaz se stáhl z Afghánistánu v době svého konce a západem udržované vojenské frakce islámských teroristů byly neudržitelné, okamžitě na to vznikl Taliban!!!

Ve stínu dopadu konce studené války a domnělého vítězství západních hodnot západ jakýkoliv symbol socialistického bloku nemohl vystát a nechtěl, aby původní vláda upevnila sekulární moc a věnovala se potlačování mudžahidů.  A tak dále podporoval malé militantní skupiny, nejprve proto, aby bojovaly mezi sebou a on nad nimi získal kontrolu doufaje, že bude mít vliv na formování nové vlády. Tím se ale celý Afghánistán vrátil zpátky do nejen mentálního, ale i fyzického středověku (a teď se západ diví).

Nakonec však CIA podporovaný a dotovaný Talibán zaútočil na svého původního mecenáše USA a zničil dvojčata, což si vyžádalo stovky obětí…

Vyplývá z toho, že předchozí mnohaleté (řádově desítky let) a i pozdější dlouhodobé působení CIA v oblasti a tedy působení západních zájmů způsobilo, že je dnes Islámský stát realitou, se kterou je nutné se opět vypořádávat!!

Nemá to ovšem řešit jen NATO, minimálně ne samo…

Proto je účast složek Evropských států, jako je ten náš, v takové misi důležitá! 

Jediný rozumný legální a hlavně plně legitimní a objektivně mezinárodně přijatelný a popravdě něco skutečně řešící požadavek však je, aby vznikl v rámci OSN mezinárodní bezpečnostní výbor, který nebude doménou jen 6 vítězných zemí, ale demokratickým institutem všech zemí světa, kde budou mít všechny země stejná práva a ty menší a zranitelnější práva na záruky!!

Do té doby je legální a spravedlivý požadavek nikoliv ukončení mise v Afghánistánu, ale přibrání dalších států i mimo NATO do řešení konfliktu!!!

Musíme to řešit a čelit tomu společně například i s Ruskem a jeho spojenci v rámci BRICS, tedy alespoň s těmi z nich, které jsou v regionu!!!

To by byl první krok k tomu, aby se participace zodpovědnosti více rozprostřela na světové velmoci!!

AKORN nemůže nikdo ani ve snu podezírat z přílišné náklonnosti západního kapitalistického řádu, stejně Vás můžeme ubezpečit, že nás ani neoslňuje oligarchické Rusko a jeho spojenci.

Jsme si ale vědomi toho, že vyrovnání mocenských sil a zájmů může vést ke částečné stabilizaci a napnutí společných sil na potlačení terorizmu!

Ale vidíme to jen jako první krok k tomu přesunout těžiště armád velmocí na půdu OSN za společné participace všech států, i těch nejchudších, ze kterých terorismus vlastně proudí do blízkého východu!!

Stažení vojáků nepovede k odstranění terorismu, je to jen řešení důsledků, nikoliv příčin. Podstata by měla být se na věc zaměřit globálně, bilaterálně a multilaterálně – to je skutečné řešení!!!

Hasit důsledky je neefektivní.

Terorismus se řešit má a to přímo v místě vzniku a ne jen v Evropě neřízenou migrací, což není řešení příčin, ale následků.

Samozřejmě že souhlasíme s tím, že si každý člověk na této planetě má právo bydlet a žít kde chce. Díky příkladu křesťana Ihmada Mksony, který je z Iráku a pro AKORN občasně pracuje, však víme, že stěhovat se kvůli zničenému domu a dalším těžkostem je zkrátka nepříjemné a člověk, který za celý svůj život migraci neplánoval, se touží vrátit zpátky.

Náš spolek má na I. P. Pavlova stánek, který nabízí lidem alternativu uvědomit si původ problému.  Ať si za normálních okolností žije kdo chce kde chce…

Podle nás je odmítání nebo vítání migrace jen řešením důsledku, nikoliv příčin a dokážeme chápat oba argumenty: jak humanitní liberální nástroj, tak i obavu z něčeho neznámého, náhlého a nového, stejně jako možné zneužití teroristy.

Řešení uprchlické krize, potažmo terorizmu tkví hlavně v mezinárodních multilateráních vztazích.

Nebylo by lepší, než se vzájemně trápit, nenávidět a terorizovat, aby svět a státy spolupracovaly?

Kupříkladu ta migrace se dá i efektivně využít: moderně smýšlející normální lidé znající arabskou nebo africkou tradiční mentalitu si ji ve svých poevropštěných rodinách, až na extrémní výjimky, často liberálně upravují do reformované podoby a byli by tak skvělým základem pro reformu celého islámu. To by se nemá podceňovat…

U nás v Evropě však není žádná snaha politiků, kteří by se snažili s některými migranty vytvořit platformy vnímající a sledující situaci uvnitř svých mateřských zemí a kteří by se různě infiltrovali, nebo by vytvářeli intelektuální disent a kde by se probouzela láska k rodné vlasti a touha se do ní vrátit a pomoci jí k rozkvětu po změně režimu, nebo k jiným sekulárním změnám a demokratickým novelám systému.

Rád bych také podotkl, že bychom tím dozajista zabavili samotné komunity migrantů po celé Evropě, dali bychom jim náplň a jejich demokraticky smýšlejícím osobnostem bychom dali zároveň do rukou nástroje pro kontrolu nad šířením nebezpečných verzí náboženských výkladů. Získali by tedy ideový směr a kontrolu, měli by prostor vyplevelit bludy a dogmata a ovládli by veřejný zájem. Pomohlo by to tedy jak uvnitř problémových Evropských komunit, tak vně, směrem k zemím původu problémů a problematiky. Stejně jako by se takový podobný disent mohl zavázat hostitelským zemím k politické a později jistě i hospodářské spolupráci v případě změny režimu v jejich rodných státech po plánované demokratické změně.

Důležité také je, že i my máme zkušenost zde normálně vycházet se studenty z mnoha světových zemí třetího světa, se kterými jsme v rámci RVHP vyměňovali vzdělávání a pomoc odborníků za různé produkty a služby. My jsme zastánci toho si brát ze všeho lepšího vždy dobrý příklad a naopak si nebrat příklad ze špatného a je irelevantní zda to je lepší, nebo horší ze západu, nebo odkudkoliv..

Je to něco, co šlo a už nejde? Nebo něco co západní společenství už zapomnělo? Nebo něco co jej nikdy nezajímalo?

Kde jsou ty příčiny?

Strach některých Evropanů z muslimů je samozřejmě pochopitelný, ale je neřešitelné zaobírat se důsledky…

Příčina je katalizace nenávisti k západu, která, přiznejme si, je oprávněná. Nicméně daný nástroj, radikální výklad koránu, je nesprávné řešení… 
Stojí však za tím zájmové skupiny, které nechtějí, aby se terorismus zaměřil na původce, například členy bankovních institucí a korporací, ale aby měl jen intuitivní charakter své katalizace, bez bližšího rozboru?


Hodí se to jak ropným magnátům, tak samotným zbohatlíkům západu, kteří vysávají zdroje nerostných surovin zemí třetího světa (což vede ke zmítavému chaosu v těchto zemích), protože tak přenáší pozornost rostoucí problematiky od svých peněz k terorismu?

Hladomor v Somálsku stihne podle OSN další regiony — ČT24 — Česká televize

Dalo by se říci, že to vypadá, jako by terorizmus byla domluva protilehlých mocenských zájmů k odvrácení pozornosti od skutečného původu problému.

Co by se stalo, kdyby si frustrovaní občané těchto států přečetli místo koránu kupříkladu revoluční marxismus (tedy v modelové situaci, že by jim ho nikdo nepředkládal v umírněné formě, tak jak je jim předkládán džihád)?

Necílili by teroristé namísto na kterékoliv oběti z davu západní civilizace, přímo na představitele západních bank a korporací? Zde je tedy vidět, že se dá vše zneužít, jako náboženství, tak i politické ideologie a také že záleží na způsobu podání, ale samozřejmě i na prostředí, které je, nebo není živnou půdou pro neřízené šíření nebezpečných úvah a ideologií.

Korán se má mezi Araby stát tím co bible mezi Evropany a Euro-američany, tedy moudrou knihou, která se ne vždy má brát doslova ve věcech, které moderní společnost humánně vyčlenila za okraj spravedlnosti. Musí to však být v prostředí sociálně stabilním, nikoliv frustrovaném z nedostatku, hladu a bídy…

Nemusíme se asi dohadovat o tom, že západní státy systematicky ničí africké a další chudé země, dosazují loutkové vlády a vykrádají nerostná bohatství, šíří korupci, výhody pro některé a na tomto základě uspokojují své požadavky. Proto je v takovém prostředí bez řádného školského a vzdělávacího systému jednoduché zmanipulovat jedince fanatickými náboženskými výklady a díky velmi nízkému sociálnímu zabezpečení je nalákat na lepší životní standarty do daných teroristických armád. Jsou zde motivace nejen právě oné katalyzace nenávisti k původcům, ale také alespoň dočasné zlepšení životních podmínek.

Je samozřejmé, že podobné nebo stejné důvody vedou k migraci a podpoře nelegálních mafií převaděčů..