Paradoxně nám koronakrize napomáhá tomu, aby se na další období těžiště politického vnímání a “udávání směru” přesunulo do výroben, montoven, do dolů a továren, řetězců obchodů a k malým a středním živnostníkům, k lidem co přišli o zaměstnání atd…
Tam se totiž dnes opět děje skutečný boj za dnešek i zítřek…

Boj za práva zaměstnanců v době největšího porušování hygienických opatření a pracovních zákonů a dalších jejich práv směřuje zcela nezištně, ale logicky k tomu, aby zaměstnanci, ale i nezaměstnaní znovu oprášili jazyk, který se jich zastává i s jeho požadavky, stejně jako boj malých a středních podnikatelů vede zcela jasně a nezištně k tomu vytvořit vlastní důmyslný systém umožňující svobodně jejich podnikání v době, kdy ho není schopna vytvořit sama vláda..

A tak kupříkladu takzvaná “pozérská levicovost”, která před koronakrizí ještě ukrajovala podstatnou dávku chudého krajíce současné české levicovosti, o který se dělila pouze s českou vlasteneckou levicí a lobbysmem zkorumpovanou sociální demokracií, postupně ustupuje do pozadí a slábne, stejně jako důvěra většinového voličstva ve všespásné oligarchy populisticky protestní vysoké politiky, kteří si s levicovou rétorikou z tohoto koláče ukously většinový díl na úkor ostatních levicových subkultur…

Levicově konformisticky unuděně se tvářící hysterické postavičky se svými poplašnými davovými efekty se nadlouho vytratily ze svého přirozeného prostředí vnějšímu světu vzdálených a uzavřených kavárenských bublin, ve kterých se jejich účastníci mylně domnívali, že jsou nesmírně celospolečensky inklusivní a to i přes svou výlučně intelektuální uzavřenost a také značnou privilegovanost vlastních příslušníků. Zato se však se vždy divili, proč jejich vliv nepřesáhne hranice kaváren a hipster klubů…

Avšak nyní je ta správná a pravá chvíle pro podporu pracujících, nezaměstnaných a malých a středních podnikatelů v jejich oprávněné argumentaci. Bez dětinských her si na směry a skupiny, bez příkras a vlivů módních vln. Na hraní není čas, malé kulturní války vše jen do nynějška komplikovaly a nikdy pracující většinu a malé a střední podnikatele ani nezajímaly…

Rok 2021 se neponese v duchu neschopného a nerozhodného přešlapování, ale ponese se v symbolice mnohých zklamaných voličů, kteří prozřeli ze všeho co jim bylo za celé 3 demokratické dekády předkládáno. Značná, nemalá část z nich neuvěří už ani pravici, ani sociální demokracii, středu a ani stranám populistickým, nebo těm, které hlásají, že levicovost a pravicovost už byla překonána a nezalíbí se jim ani naivně liberalismem přeháněné vize.

Je načase se zastat občanů v tom co potřebují  a pracovat s lidmi, dodat jim oprávnění k jejich požadavkům, pomoci jim jejich požadavky správně pojmenovat a žádat…

Příští požadavky občanů budou ve jménu plánování jejich budoucnosti, zatímco kapitál bude chtít své investice vyvádět pryč z podniků, které postupně čím dál více v koronavirové krizi budou v nejistém postavení, občané budou chtít ukázat nové možnosti racionalizace jejich procesů směrem k příklonu k ekonomičtějšímu plánování společenských aktivit.

Například přerod velkých podniků v družstva a zaměstnanecké samosprávy.

A také vytvoření pevného koordinovaného systému i v době koronakrize, který by měl přinést rozumný kompromis mezi vládními nařízeními a potřebou svobodně podnikat a zaměstnávat v pohostinství a službách, které jsou na seznamu proticovidových opatření, jako ohrožující…

My si myslíme, že bude vyšší zájem o více zmíněná témata, otázka však zní co pro to uděláme, aby byl co nejširší…

Podstatou pro to je osvěta, šíření, vzájemná soudržnost a podpora…

Pro zájem o bližší informace se obraťte na nás: