Děkujeme Kamilo!!!

Zemřela Kamila Moučková

Nemohu mlčet k tomu, jak chtěli a ještě do jisté míry chtějí v TV dostat z Kamily v ČT24 za každou cenu senzaci, aby vyjádřila vztah k Socialismu s lidskou tváří a také k tomu, jak cítila své členství v KSČ té doby.

Nedivím se, že po tom všem co za hrubé chyby se KSČ dopustila řekla, že se za členství stydí, ale u choulostivé otázky kolem Socialismu s lidskou tváří se vždy vyhnula odpovědi..

Neřekla ani, že tomu tehdy nevěřila, ani že věřila, ale nikdy na to plně neodpověděla v médiích.

Z osobního pohledu jsem se s ní o tom měl možnost sám bavit a samozřejmě, že tomu věřila, jako všichni tomu věřili a bylo to pro ní, jako pro každého z té doby citlivé téma a bylo neetické a hrubé to z lidí takto tahat…
Samozřejmě že vroucně všichni věřili Alexandru Dubčekovi, proč by mu a jeho vládě a jejich ÚV a provolání ÚV a stanovisku sjezdu pomáhala, proč by to šířila kdyby tomu nevěřila?

Tenkrát každý tomu věřil a v tom byla naše národní a vlastenecká jednota!!

Věřím, že bylo několik stoupenců pravice, kteří to třeba nebrali tak jako ostatní, ale to byla ne o tolik větší menšina, než například skupina kolem zvacího dopisu, bylo jich v té době pár..

Kamila byla ztělesněním odhodlání boje za lepší společnost, za změny a Socialismus s lidskou tváří. Osobně jsme spolu rozmlouvali o výhodách a nevýhodách “volnotržního hospodářství”, o sociálním smyslu společnosti, o tom, že existuje vlastně totalita -stejně jako byla ta normalizační, tak taková, která se snaží vytvářet vrstvy z obyvatelstva občany druhé a třetí kategorie a o tom, že to není svoboda -stejně jako nebyla ta za normalizace, jen v jiném ohledu, nemít možnost mít se kde vyspat, slušně vychovávat děti, posílat je do školy namísto krást a prodávat drogy atp.

Svoboda slova a myšlení nemůže být jediným kritériem a býti méně důležitá, než sociální svoboda a nikdy se to nesmí stavět do dvou rovin.

Kamila to věděla a za to jí dík, a nejen za to letí pozdrav do nebe na “nebeské ÚV mužů ledna”, kde jistě dělá reportáž 🙂

Děkujeme za všechno