Skip to main content

Lidé bez domů, domy bez lidí?

Zatímco roste počet lidí, kteří nemají kde bydlet nebo mají provizorní bydlení, existuje plno opuštěných budov, jež léta chátrají. Mnohdy se jedná o historické skvosty. Spolek Prázdné domy situaci v Praze monitoruje, protože žádné oficiální statistiky neexistují, a databáze se postupně zvětšuje. „Dle našich informací je situace v podstatě setrvalá, což je dáno tím, že v našem seznamu […]

Levé – pravé vesty a nespolečný manifest

V poslední době jsme zavaleni různými informacemi pocházející z různých zdrojů, které se navzájem vylučují dle různorodých zájmů autorů. Nejinak je na tom hnutí Žluté Vesty. Společnost AKORN Česká republika bedlivě prostudovala požadavky Žlutých Vest a konstatujeme, že některá nám jsou sympatická jiná méně. Každopádně respektujeme názorovou polaritu ve spontánním hnutí, které už z principu […]

AKORN v akci i v práci

Naše organizace vytváří stavební projekty, aby zacílila na rekvalifikaci a podání pomocné ruky potřebným lidem, kteří jsou aktuálně bez práce. Kombinujeme tak komunitní zaměstnávání se sociálním, kulturním a politicko-korektním aktivizmem. Nyní jsme ve fázi rozvíjení aktivit směrem k plynulosti chodu stavebních profesí. Za uplynulé období jsme rekonstruovali byty, naučili jsme se odborně manipulovat s elektrikou […]

Žluté vesty, jak a co?

Francie zasáhla vlna nepokojů hnutí příznačně nazvané “Žluté vesty”.. Občané Francie se vydali původně protestovat proti zvyšování cen pohonných hmot. To samo o sobě nemusí být bůhvíjaký důvod k oprávněným protestům, zvlášť když vlivem neustále se zhoršujícího globálního oteplování má být především politikům jasné, že je nutné hledat spíše alternativní zdroje, paliva a pohonné hmoty, […]

Migrace? Evropa řeší důsledky, ne příčin

Jak pracuje západ na vysávání států Afriky konkrétně?Jak tedy vzniká migrace a proč se nezavádějí skutečná řešení vzájemné hospodářské pomoci, ale jen se díky migraci odvádí pozornost k řešení důsledků, ale nikdy ne příčin? Ukážeme si to na příkladu Středoafrické republiky. Jean-Bédel Bokassa (22. února 1921, Bobangua – 3. listopadu 1996, Bangui) byl voják a […]

Afghánistán, řešení uprchlické krize a t

Jak to bylo v Afghánistánu? CIA se Saudskou Arábií a Pákistánem vytvořili Taliban a teď s ním musíme bojovat (resp s jeho nástupnickými organizacemi).. V Afghánistánu terorismus řešil už Sovětský svaz, invaze Sovětské armády se uskutečnila v prosinci 1979 na žádost afghánských vládních představitelů a na základě dřívější sovětsko-afghánské Dohody o spolupráci, přátelství a dobrém […]

Sociální deziluze, aneb nebezpečné nezis

Žijeme v demokratickém a právním státě, ale neuznáváme stejná práva na svobodu slova a vyznání, stejně jako na základní sociální práva, jako jsou právo na domov pro každého a důstojné životní podmínky. Pak jsme tedy pokrytci a honosíme se pyšností na demokratické hodnoty, kterých zdaleka nedosahujeme..