Tři zásady

Za demisi vlády a levicovou vládu, za občanskou iniciativu a za družstevní podnikání!

Přidej se k nám!
Navštiv nás na Facebooku komunitě
Offering the Elementor image box with button. We are offering image box carousel elementor
Zaměstnáváme se sami navzájem!

Všichni mají nárok na rovná sociální práva!

Naše myšlenka žije!

Důchody, dostupné byty, novorodinné bezúročné půjčky, školky a školy zdarma, pomůcky pro děti do škol, učebnice, dotované rekreace, bezúročně půjčky do malého a středního podnikání, zemědělcům, podpora družstevnictví! 

Změnit se musí systém! 

Takto by měl stát plnit svou sociální povinnost!
Změníme to jedině, když budeme všichni svorní, kdy se spojíme a budeme společně požadovat po státu plnit tyto povinnosti. 
 

 

Výrobní prostředky mají sloužit těm, kdo vytvářejí hodnoty!

Aby stát mohl plnit svou sociální úlohu, nesmí odcházet stamiliardy do zahraničí. Je zapotřebí vytipovat soustavu výrobních podniků a služeb, které přinesou nejen do státního rozpočtu dostatek financí na plnění sociální úlohy státu. ale také zabezpečení dostatku kvalitních výrobků a služeb. V neposlední řadě i nastavit laťku konkurenční cenové hladiny zbytku soukromého trhu. 

Řada těchto podniků by měla být zároveň v družstevní koncepci. 

Zatím je to jen se prostě zapojit, sezníámit se s ostatními a pomáhat změnit situaci.

Co nabízíme dobrovolníkům?

Později to bude jak doufáme by vám měla být i umožněna kandidatura na společné širší levicové kandidátce. 

Zásadní je pomoc levici se propojit a aktivizovat proti asociální politice. 

Následně by ale nemělo skončit u toho, naše iniciativy musí fungovat zdola a politické strany ve vládě jí nesmí přestat respektovat ve chvíli, kdy se dostanou k moci. Chceme prohlubovat tento vztah, kultivovat ho na tradiční úroveň. Iniciativa zdola a podíl na veřejné moci se pro budoucnost musí tradicinializovat. K tomu chceme pomoci!

Vítejte v AKORNu.

AKORN, to je zkratka a znamená:

Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní.

Jako sdružení jsme organizace založená na komunitách, které se zabývají nespravedlností v celé zemi, sdružujeme lidi, aby se navzájem podporovali, aby zlepšili svůj život a život svého okolí a spolunažívání.

Naše organizace se zaměřuje na:

  • přímou akci,
  • poradenství v sociální a právní oblasti
  • kreativní podnikání v oblasti družstevních forem a sociálního družstevnictví,
  • kulturu spolužití.

Máme pobočky i členy v Praze, Brně, Ostravě, Teplicích, Plzni, Českých Budějovicích, na severu, na jihu, západě i východě a zřizují se po celé zemi.

Co děláme?

Přivádíme lidi k silným místním skupinám, abychom podnikli kroky k tomu, co považují za důležité.

Velká část naší snahy se zaměřuje na bydlení – jsme schopni i ochotni se zastat lidí při vystěhovávání, ale také nabízíme členství v družstvu a také stavebním bytovém družstvu.

Jsme demokratická organizace, takže naši členové rozhodují o tom, na co se zaměříme.

Tito členové vlastní a provozují organizaci. Stanoví naši strategii, rozhodují o naší taktice a podnikání kroků

Jako člen AKORN získáte veškerou odbornou přípravu a podporu, kterou potřebujete!.

Měřitelný dopad

Naše skupiny dělají především dvě věci:

1) Členská obrana, kde podporujeme lidi, kteří čelí nepříznivé osobní, nebo společenské situaci, bráníme je, bráníme jejich zájmy a ty prezentujeme.

2) Kreativní zaměstnávání, zapojování do projektů, společné družstevní podnikání.

3) Vedeme také společnost Community Art, která je zaměřena na kulturní projev našich členů.

4) Jsme součástí mezinárodní rodiny navzájem se zastřešujících, kryjících a spolupracujících autonomních organizací ACORN International.

Naše sesterské organizace působí na všech kontinentech, ve všech zemích světa. Nejsilnější jsou USA, Kanada, Británie, Francie, Indie, Mexiko.

Také jsou naše organizace v jižní a střední Americe, Africe, Asii a dalších Evropských zemích.

V rámci kapacit výrobních potenciálů míníme všechny dobré kontakty napříč světem v budoucnu využívat.