Poslední dva nebo tři roky většinu nás  děsily všechny strašlivé věci, které se děly pod Trumpem a miliardáři, obřími bankami a korporacemi, které nyní ovládají většinu Ameriky a světa. 

Už nějakou dobu mi tak trochu říká moje mantra, že: „Potřebujeme mnohem méně spisovatelů a mnohem více organizátorů.“ (Spisovatelé, doufám, že se vcítíte a nebudete to brát nyní jako urážku).

Jednoduše řečeno, hodnota, kterou dnes potřebujeme více, než jsme kdy potřebovali v naší světové revoluční historii, není intelektuální zdatnost, ani pouhý nadhled; je to prostě odvaha zaujmout správné postavení.

“Pokud nebudeme dostatečně tvrdě bojovat za věci, za kterými si stojíme, v určitém okamžiku zjistíme, že za nimi opravdu nestojíme.”

Já sám to píšu s určitou ambivalencí. Ale má to svůj důvod: psaní je dnes důležité a ve skutečnosti je potřeba, pokud nás inspiruje k akci, zejména rozumově důkladně odůvodněné, dává nám naději a překonává pesimismus. To je i náš záměr.

A potřebujeme to právě teď, v tomto vzrušujícím a děsivě klíčovém okamžiku naší historie, kdy jsme blíže, než kdykoliv jindy buď velmi dobře zvládnuté a zrealizované utopii (z dnešního hlediska by se reálná ekologická a plně sociální společnost jako utopie mohla zdát), nebo úplného zapomnění na jednu kdysi nadějnou a slavnou lidskou civilizaci..

Právě teď sledujeme konečně začátek jakési dlouho opožděné strategie a objevujeme možnosti nových taktik vázaných na skutečné pohnutky.. Nových taktik, kterými se tak zoufale potřebujeme inspirovat a díky nim i vyhrát.

Myslíme tím ale již skutečná hnutí, která přesahují petice, a protesty, kde veškerá ta energie pouze stoupá do éteru.

Taktiky, které budují potenciál efektivní hanby a zodpovědnosti těch, kteří jsou u moci.

Díky fenomenálnímu růstu školních stávek dětí po celém světě, které vyvolala jediná patnáctiletá Greta Thunbergová. Hnutí, které je nejdůležitější, má potenciál skutečně zatlačit ekonomický systém v klíčových městech, jako je Londýn, NYC, Paříž, Moskva atd..

Jaké nedávné skutky aktivistických taktik nám dávají naději a směr?

Zde jsou tři nejvíce inspirativní hnutí dnes:

1) Fridaysforfuture.org nebo Schoostrike4climate.com

Toto hnutí začalo v srpnu 2018, kdy patnáctiletá Greta Thunbergová seděla před švédským parlamentem každý školní den po dobu tří týdnů, aby protestovala proti nečinnosti v souvislosti s klimatickou krizí.

To, co dělala, zveřejnila na Instagramu a Twitteru a brzy se to stalo epidemiální. 8. září se Greta rozhodla pokračovat v úderech na každý pátek.

Hashtagy #FridaysForFuture a # Clestrestrike se rozšířily a mnozí začali protestovat mimo parlamenty a místní radnice po celém světě.

Během týdne 15. března bylo na všech sedmi kontinentech, ve více než 125 zemích a na více než 2000 místech, nejméně 1,6 milionu aktivně stávkujících školních dětí.

K podobné stávce došlo 24. května. Německo zaznamenalo nejvyšší počet registrovaných školních stávek. Poslední průzkumy ukazují, že voliči v této zemi považují změnu klimatu a otázky životního prostředí za hlavní problém Evropské unie!

FridaysforFuture a SchoolStrikeforClimate nyní požadují masový nenásilný občanský odpor počínaje 20. zářím.

Jejich poslední manifest, který napsala Greta a dalších čtyřicetšest mladých, se objevil v Guardian 23. května.

2) Rebellion.org

Druhým inspirujícím vývojem, který se zcela spoléhal na přímou akci, byl úspěch povstání XR, který měl své první hlavní přímé akce v listopadu 2018, a poté jeho mnohem větší akce během týdne Země posledního týdne v Dubnu 2019, což v Londýně vedlo k zatčení více než 1 000 dobrovolníků na přímé akci, přičemž všichni účasníci lepili na banky argumentační letáky v londýnském finančním centru, v metru, na Shell Oil a v dalších ropných společnostech, čímž se účinně uzavřelo hodně míst v Londýně na celý týden.

Od poloviny dubna do května se společnost XR šířila po celém světě, nyní s více než 500 odnožemi po celém světě, včetně více než čtyřiceti amerických měst a třiceti států.

3) Úspěšné stávky v USA a Mexiku

V lednu 2019 šlo do stávky 60 000 pracovníků v devadesáti šesti továrnách na maquiladora v severním Mexiku a v únoru vyhrálo 20% zvýšení mezd a roční bonus 32 000 pesos (1 670 $) indexovaných ke zvýšení mezd. Ve Spojených státech došlo v letech 2018 a 2019 k rekordnímu počtu úspěšných stávek učitelů.

Základní problém? Specifická výzva!

Vytvořit sítě k šíření všech těchto aktivistických výzev, mít miliony studentů provádějících jednodenní školní stávky, zavírat většinu Londýna na týden a přimět vaší vládu, aby prohlásila změnu klimatu za „národní nouzovou situaci“, je jedna věc, ale ve skutečnosti nezastavuje plynovody navždy, nebrání v udržování fosilních paliv v zemi a neurychluje Green New Deal.

Poučení z historie, zejména v USA a Evropy, to je jediná taktika, která kdy dosáhla masivních sociálně-politických a ekonomických změn bez násilí a která vyžadovala mnohem větší masivní přímou akci, a to po měsíce a dokonce i let.. Nebo rozsáhlé stávky trvající nejméně měsíce. Skutečnou výzvou, kterou tito organizátoři často nazývají svatým grálem nebo „matkou všech výzev“, je to, jak měříme přímé akce a údery nyní, ve věku technologie, jestli jsou dostatečně velké a dostatečně dlouhé na to, aby systém dokázali dostatečně vypnout a aby to bylo dost na úspěch?

Jak tedy jinými slovy změříme odvahu, přesněji a behaviorálně, přímé akce a údery?

Jak se organizovat, jak mohou tyto kampaně úspěšně vyzývat, jak mohou organizovat obrovské množství dobrovolníků – čísel dostatečně velkých na to, aby bylo vítězství alespoň 80%?

Kdo je ochoten podniknout přímé kroky, anebo udeřit?

Jak naopak mohou miliony jednotlivců, kteří se stanou dobrovolníky a aktivisty se zavázat k aktivní nonstop službě ve všech těchto kampaních?

To je přeci také to, na co protivníci sází..

Čísla…

Takže protože je organizování věda, stejně jako umění, ukažmě si čísla:

Ukázalo se před více než třemi lety, po konzultacích s předními organizátory ochrany životního prostředí ve Spojených státech, že vzhledem k obrovské síle průmyslu z fosilních paliv a jejich politickým podporovatelům, a extrapolace z taktiky občanské neposlušnosti / přímé akce používané v bojích za občanská práva v 50. a 60. letech a proti Vietnamu v 60. a začátcích 70. let, že pokud by na planetě byla nějaká naděje, vyžadovalo by to něco kolem milionu dobrovolníků.

Tito dobrovolníci by museli být ochotni dělat občanskou neposlušnost, riskovat zatčení a podniknout přímé kroky, kdekoli a kdykoli by to mělo smysl.

Kromě toho by po celém světě vyžadovalo nejméně tři až čtyři miliony lidí, kteří by je finančně, legálně a logisticky podporovali, kromě konvenčních volebních organizací a nátlakových taktik na houpacích kongresových okrscích, aby také schválili právní předpisy, které s těmito hnutími souhlasí.

Takový podobný počet lidí má reálně mezinárodní spolek ACORN International, nicméně ani jeho organizátoři se nesoustředí na jeden společný cíl, protože vnímání cílů a potřeb se liší nejen od zemi k zemi, ale také od záměru pracovní skupiny a jejího zaměření. Mísí se zde tak místní komunitní aktivity, sociální poradenství, družstevnictví, malé i velké ekologické a enviromentální cíle. V podstatě ale je takováto tvorba podhoubí správná a chválím všechny podobné spolky, jakým je ACORN Internatinonal, že tak činní, jsme tomu rádi, posouvá to celospolečenský zájem na horní úroveň.

Náš přístup k zodpovězení této výzvy k mobilizaci:

Řešení, o které se několik lidí z ACORN International pokusili ve spolupráci se Social Policy  a dalšími vývojáři a pokrokáři  je v beta testu a nazýváme ho WinWisely.

WinWisely je mobilní aplikace aktivismu různých směrů na jednom místě, jejímž úkolem je a oslovovat a zapojovat mnohem více čísel, než kdykoli předtím k zachráně planety, k přímé akci, nebo úderům, a to natolik, abychom vyhráli.

Samozřejmě by to mohlo být také použito pro volební kampaně.

K tomu se spoléháme na čtyři mechanismy:

Crowdacting
• Behaviorální ekonomie
• Rozšířená volba rolí
• Spojování lidí stejných problematik

Už nějakou dobu víme, že individuální motivátoři mohou individuálně zvýšit motivaci jednotlivce zapojit se a angažovat se v akci. Každý mechanismus sám o sobě má svůj důkaz konceptu. Zatím však nikdo neví, jaká je správná kombinace těchto, nebo možná dalších faktorů, které přimějí vysoké procento lidí, aby se zavázali k přímému jednání, ke stávkám, nebo dokonce k nejdůležitějším, ale časově náročnějším úkolům při vyhrávání volebních kampaní.

Takže WinWisely je jednoduše aplikace založená na spíše logické hypotéze, že pokud dokážeme kombinovat tyto motivátory na jedno místo v jedné aplikaci, získáme tak ještě silnější účinek, než se angažovat pouze ke každé věci samostatně.

Můžeme zde také experimentovat, například nechat lidi, aby si vybrali „jak se zapojit do boje“…

Souhlasím s tím, že ani sociální média, ani WinWisely nemohou poskytnout prvek úzkého osobního spojení.

Na druhou stranu funkčnost systému peer-to-peer ve WinWisely je přinejmenším je schopno systematicky propojovat a zapojovat a usnadnit celkový rozvoj.

Závěr: Další klíč k vítězství: Doufám.

Dalším klíčovým prvkem, který dnes potřebujeme, aby odvaha rostla a vzkvétala, je naděje.

Naději nám nejčastěji dávají publikace, autoři rozvíjející naší duchovní stránku a smysl!

I třeba ona správně vědecky sestavená a podložená kniha je nejlepším vědeckým argumentem, který nyní máme.

Díky výzkumu nyní víme, že máme 80-90% šance na skutečné svržení vlády.

Přejal Český AKORN ve spolupráci se Social Policy -projektem Wade Rathke,  zakladatele ACORN USA a International a Gary Krane PhD, spoluzakladatele projektu WinWisely, WinWisely.org Pro více informací, a zejména pro pomoc s WinWiselyGaryDebsBridges@protonmail.com .