Komunitní odbory ACORN hlásí záplavu přihlášek: Volby přiměly občany z celé Anglie přidat se k proaktivní skupině nenapojené zatím na žádnou politickou stranu.

 

Drtivé volební vítězství Borise Johnsona přimělo stovky lidí přidat se k rychle rostoucím komunitním odborům organizujícím přímé akce zaměřené na sociální problémy, místo aby se spoléhali na stranické politiky.

ACORN Británie oznámil zahlcení přihláškami z celé Anglie, a to hned během prvních minut od ohlašování volebních výsledků, které předpovídaly drtivé vítězství Konzervativců.

 

Organizátoři tohoto svépomocného projektu, který už má 11 poboček, byli požádáni o založení 8 nových buněk od Bradfordu po Weymouth hned po zveřejnění on-line výzvy ACORNu:

“Netruchlete, organizujte se!”

ACORN se ve svých kampaních doposud zaměřoval spíše na bydlení, nyní se uvažuje o rozšíření působnosti na práva pracujících, na migraci a životní prostředí.

Organizace není zatím napojena na žádnou politickou stranu a žádnou zatím ani nezaložila a je financována z příspěvků členů pocházejících ze všech společenských vrstev.

Popularita ACORNu je zjevně projevem hladu po  politické aktivitě mimo hlavní popřední stranické proudy, která roste nejen spolu s  přípravami na dalších 5 let koneservativistického vládnutí, ale i s tím, jak lidé přestávají věřit, že Labouristé dokáží něco změnit!

Na severovýchodě země, kde mladí lidé skrze ACORN vyvíjejí komunikační tlak na radní a poslance, ztratili Labouristé ve prospěch konzervativců 8 volebních bašt, na což jeden odcházející zasloužilý socialistický poslanec zareagoval útokem na představitele vlastní strany, kteří jsou podle něj “líní jak vši”.

“Toryové se v Blythu vzmohli a udělali přesně to, co jsme dříve dělali my,”

řekl Guardianu Ronnie Campbell, jenž působil jako poslanec za obvod Blyth Valley od roku 1987, až do odchodu do důchodu před volbami.

“Jejich radní tvrdě pracují. Naši se vesměs jen stále ptají: ‘Kdy dostaneme své peníze?’”

Výcviková organizace Volební tábor zaznamenala loni zájem o své kurzy třikrát převyšující jejich kapacitu a doposud vycvičila 1000 nových aktivistů, jimž “stranická politika popředních privilegovaných stran připadá příliš zdlouhavá, nebo mají pocit, že se neprosazují jejich zájmy”. Organizace se zaměřuje na výcvik uvnitř etnických menšin, mezi pracující třídou a pro ženy či hendikepované žijící mimo jihovýchod země.

Na obrázku může být: 7 people, people sitting a indoor

Tyto události přicházejí v době klinické smrti Labouristické strany, která byla opakovaně vyzývána, aby se řadovým aktivismem  znovu napojila na svou historickou voličskou základnu v severních městech. Labouristický člen Sněmovny lordů Lord Glasman patří k těm, kdo tvrdí, že Labouristé se musí vrátit ke komunitním hodnotám založeným na obchodních a výrobních družstvech a dobrovolnických spolcích typu ACORN!

“Způsob, jakým se organizují, jak budují těsné vztahy, je v rozporu s názorem (prosazovaným Labouristickou stranou), že tyto věci by měl dělat stát,” řekl.

“V labouristické kampani šlo spíše o politické ideje než o to, aby se něco dělalo.”

“Přidaly se k nám už stovky nových členů”, řekl Nick Ballard, zakladatel a národní koordinátor ACORN Británie. “Začali se k nám hlásit hned po oznámení volebních výsledků a ještě nepřestali. Komunity to budou mít s novým parlamentem krušné. Musí se organizovat a zůstat, abychom tak řekli, vně politických stran.”

Na obrázku může být: 15 people, people smiling

“Strany by se o místní agitátory neměly zajímat pouze před volbami,” řekl Johnny Chatterton, který vede Volební tábor. “Lidé napříč zemí agitují za rozličná témata z mnoha různých důvodů. Snaha omezit je na stranickou agendu nebo je do ní vměstnat není prospěšná nikomu.”

Ve středu večer se v Newcastleském East Endu sešel tucet aktivistů ACORNu v Bykerské klubovně na výročním shromáždění severovýchodní pobočky. Na agendě bylo rozhodování o ustavení skupiny, která by se stavěla na odpor proti organizovaným útokům na přistěhovalce, dále způsob nahlašování neregistrovaných majitelů nemovitostí, poskytování snídaní ve školkách a založení Rudé tělocvičny – místa, kde se mohou aktivisté setkávat a cvičit, coby zdravější alternativy barové politiky.

Na obrázku může být: 8 people, people standing a outdoor

“Hodně lidí štve, že se Toryové dostali k moci, a oni sami se cítí bezmocní,”řekla Kiera White (24), která pracuje v administrativě a je sekretářkou pobočky čítající nyní 140 členů. “Ovšem možnosti toho, čeho lze dosáhnou psaním dopisů vašemu poslanci, jsou omezené. My jsme zde a budeme se vaším problémem zabývat!”

Pobočka bojovala za návrat čtyřiadvacetihodinového fungování vrátnic v sociálních ubytovnách, za lepší ostrahu a zlepšenou protipožární ochranu v reakci na žhářské útoky. Byly zformovány akční skupiny, jež mají konfrontovat majitele nemovitostí, kteří nespravedlivě zadržují kauce nájemníků, protestovat proti realitním kancelářím a tvořit lidské řetězy pro blokace vystěhovávání.

“Dá vám to zadostiučinění a pocit síly, jaký jsem před tím nikdy neměl,” říká White. “Netěším se na příštích pět let, protože to bude pro mnoho lidí nebezpečné, ale myslím, že jsme na prahu něčeho nového.”

Z dalších aktivistů uvedla Brooklyn Ward (24, pobočková tajemnice pro členství), že stranická politika popředních privilegovaných stran jí připadá příliš “abstraktní”, John Evans (27, programátor) má pocit, že pro účast na takovéto stranické politice, “je nutné žít v Londýně, abyste se na ni cítili napojeni” a Ciara Lenihan (28, umělkyně) řekla, že se jí na skupině líbí, jak není napojena na takovouto politiku a poznamenala, že jí během voleb nikdo neříkal, komu dát hlas.

“Chci, aby víc lidí jako já pomáhalo řídit svět: podporovalo upozaďované, queer, lidi různých barev pleti, chudé a hendikepované,” prohlásila. “Mám tím na mysli všechny, kdo ještě nedostali příležitost!”

Newcatleská pobočka zahrnuje některá labouristická srdce regionu, jež připadla konzervativcům, včetně Blyth Valley. V rozhovoru, který posiluje dojem z Labouristické strany, jako strany zmítající se bez cíle, řekl Guardianu odcházející poslanec Ronnie Campbell, že:

“příliš mnoho lidí vstupuje do Labouristické  strany v domnění, že tam mohou udělat kariéru,” spíše než aby se zabývali problémy voličů.

V domovském Blythu uvedl, že infrastruktura odborových kostelních sborů, družstev a labouristických ženských klubů, která po desetiletí přimykala voliče ke straně je pryč, a že příliv nových členů strany po zavedení třílibrového členského příspěvku roku 2015 měl jen zanedbatelný efekt,  a spíše přetáhl členy do Socialistické strany pracujících.

Kath Nesbitt, labouristická radní za Blyth v Northumberlandském okresním zastupitelstvu, řekla, že se dobrovolnické práci věnuje takřka denně a za posledních osm let po ní zaznamenala vzrůstající poptávku. Je regionální političkou, ale výmluvně upřednostňuje být nazývána komunitní aktivistkou a dodává:

“Velmi mi na našem městě záleží.”

“Bude se to zhoršovat,” řekla, když si dala malou přestávku od pomáhání při jednom z několika Vánočních obědů pro seniory během tohoto týdne. “Tato vláda mluví o všeobecném úvěru, o bydlení, o problémech s asociálním chováním. Napřed pro nás možná něco udělá, ale pak budeme zase zapomenuté město.”

Momentum, levicová agitační skupina napojená na Corbynův projekt, zvažuje pro příští rok zavedení on-line nástroje, který má vyzývat své členy k navázání styků s komunitními akčními skupinami.

Na obrázku může být: 5 people, people smiling , people standing a outdoor

V minulosti se Momentum zaměřovalo na snahu dostat své členy na kandidátky a na kampaně na sociálních médiích, ale jeden z mluvčích řekl, že přímý aktivismus “znamená, že když se během voleb vypravíte do komunit, nikdo neřekne: ‘Kde jsi byl?’”