S pokračující válkou na Ukrajině se vede diskuze ohledně jejích příčin, charakteru a možností řešení.

Zatímco ruskou agresi zpochybňuje jen málokdo, prohlubuje se příkop mezi dvěma zdánlivě protichůdnými stranami sporu: vyzbrojovat Ukrajinu proti agresorovi a zvyšovat válečné úvěry, či s ohledem na oběti reflektovat i druhou stranu a vyvažovat zájmy?

Je politika snižování napětí přenositelná i na válečný stav, nebo výsledky jednání podmiňují hlavně úspěchy na bojišti?

Jak Ukrajině účinně pomoci, koho tam chceme podpořit a koho vyzbrojujeme, a z druhé strany, je přijatelné naslouchat imperiálním zájmům autokrata?

Lze Rusko uzbrojit, aniž by válka na Ukrajině pokračovala jinak než jako válka opotřebovací? Co si slibujeme od kolektivních sankcí, chceme Rusko izolovat a přitom doufat v obecně pozitivní změnu tamního režimu?

Jaké budou mít sankce vliv na okolní svět a na nás samotné?

Je možné se domnívat, že je ruský establishment zaskočen a překvapen, nebo jde o dávno připravovanou akci a oligarchové byli na celé akci domluveni?
Je možné že bohaté kruhy Ruské ferdace se ztrátami počítají a chtějí je vyvážit pozdější od Putina slíbenou hegemonií Ruska na různých světových úrovních?

Předem si musíme nastínit problematiku Ruska ze spektrálního geopohledu.

Vzniká to v tomto světě a ten má svá specifika

Většina světa je chudá a frustrovaná bezvýchodností své situace.
Rusko se chce pašovat do role jakéhosi rádoby zastánce.
Samozřejmě jde jen o image, nicméně image s přímými geopolitickými cíli a hlavně geoekonomickými dopady!

Vychází se z jednoduché premisy, že chudá většina světa, převážně nejchudší jih pracuje za dluhy na bohatý severozápad, který se mu směje do obličeje.
Myslíme tím ty, které byly naplánovány a nemohl o nich nikdo dopředu rozhodnout.

Kupříkladu islámský terorismus je jeden z katalyzátorů nashromážděné nenávisti.
(Většinou se projevuje na západě, nicméně ve státech bývalého východního bloku, jako jsme my jen velmi pomálu, potažmo kromě Ruska vůbec.)

Bohaté ikony islámu toho umí skvěle využít k propagandě a poštvávání proti bohatému serveruzápadu.
Dotují výcviková centra teroristů.
Vyhrocené konflikty pak vyhánějí cenu ropy.

Rusko se to naučilo…

Stejným způsobem se naučilo myslet i Rusko a využívá, že zase další frustrovaní obyvatelé chudé části světa vidí v Rusku jakéhosi vůdce vzpoury proti tomu zlému západu.

Vidí ho v něm i frustrovaná chudá třída naší společnosti.
Posametové poměry jim osobně nepřinesly kýžený rozkvět a tak sklouzávají ke konspiraci a potřebují věřit, že vše je jinak, jako jakýsi princip nějakého úniku.

Když už o těch kremrolích

Je zajímavé, že tyto skupiny sice vždy všude poukazují na NATO a zločiny proti civilistům (které se po pravdě i udály), ale zločiny Ruska je nyní nechávají chladnými.
Nezpochybňuji, že zločiny západu jsou odsouzeníhodné jako kterékoliv jiné, jistě a jsou defacto páchány ze stejného, nebo podobného důvodu jako terorismus zbylé části světa směrem na západ – prostě pro spekulativní války a převraty.
Nicméně na začátku ruské intervence se ještě dalo dejme tomu částečně ukazovat na jednu stranu mince, ale nyní by sami měli uznat, že na Ukrajině stejným způsobem roste počet civilních obětí.
V této chvíli se už nedá hovořit o nestrannosti, ale o neobjektivitě.

Zpět k té nové roli

Rusko si tedy zvyká na novou roli manipulátora i za své hranice a velkého světového hráče.

Inscenuje se do jakéhosi zastupitele frustrované části populace, která se ráda vyřádí “na tom zlém západě” a zjišťuje, že to bude po všech stránkách zefektivňovat.

Proto nabízí různým zemím zapojení se do svých vojenských operací.

Ne, tohle nelze brát na lehkou váhu a už vůbec ne podceňovat!

Vše má ale vždy své pozadí.

Západu se nyní jedná mimo jiné i o udržení hegemonie dolarové nadvlády, kterou by rádo Rusko postupně omezilo a z podstatné části světa vytlačilo.

Rusko doufá, že nebude mít Evropa jak platit za ropu a plyn, protože nyní oznámilo, že nebude chtít nic kromě rublu a tak vznikne petrorubl.

…a tak vznikne petrorubl

Evropa ho bude muset někde nakoupit a neudělají to ani v Evropě a ani v Rusku, kde si s Ruskem zakázali obchodovat.

Kde to udělají?

Jedině v malých národních státech, které nedávají Rusku sankce.
Tam ale budou muset akceptovat jiný kurz určený bankou BRICS (Mocenské, politické, hospodářské a ekonomické uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny, Jihoafrické Republiky a množství států třetího světa, které s nimi obchodují).

O to sekundárně Rusku taky jde, posílí to národní měny chudých zemí, což je strategie BRICS pro eliminaci vlivu dolaru.
BRICS se chystá zároveň na vytvoření nového mezinárodního platidla.

Měli to v plánu dávno před invazí

Centrální banka BRICS by mohla hrát významnou roli při změně rovnováhy ve světové ekonomice tím, že by pomohla lépe využít finance rozvojových států. Rozvojová banka se však stala také prostředkem, kterým státy BRICS mohou nepřímo vyvíjet nátlak na globální finanční instituce typu MMF či Světové banky.

Banka údajně disponuje až 100 miliardami dolarů. Tyto prostředky mají primárně sloužit k financování infrastrukturních projektů v rozvojových zemích.

Země BRICS se stále více odklánějí od zažitých pořádků „západního světa“ a to v různých rovinách.

Jednou z novinek, které by mohly fungovat, je také zavedení vlastní a z vnějšku neproniknutelné sítě, takzvaného „nového internetu“. Státy totiž nechtějí, aby agentury jako například NSA měli přístup k jejich interním informacím a proto se rozhodli pracovat na tomto projektu.

Rusko a Čína se již v některých záležitostech dokáží obejít bez amerického dolaru či eura a poslední dobou se objevují náznaky toho, že BRICS bude poskytovat úvěry rozvojovým státům a to v národních měnách.

To znamená, že národní měny zemí BRICS mohou sloužit stejně jako euro či dolar jakožto účetní měna a lze je využívat v mezinárodním obchodu.

Centrální banka BRICS by měla potenciálně zvýšit jejich vliv v zemích Afriky. Tyto dohody a nahrazování dolaru národními měnami signalizují odklon od USA.

Je to ale také známka toho, že svět již přestává být pouze unipolárním.

Východiskem pak má být zavedení nové mezinárodní měny kryté zlatem.

Kouřová clona?


Otázka je, zda celá ukrajinská válka není zastírací manévr pro tyto machinace.
Rusko doufá, že výše zmíněným nákupem Rublu u malých vlád se hodnota rublu může radiálně zase měnit nehledě na sankce.

To je to v co Rusko doufá a já nejsem dostatečně fundovaný na objektivní analýzu toho zda to vyjde – nevyjde, nebo co vlastně komu vyjde.

To co si Rusko myslí je, že si už může dovolit pomocí kouřové clony, jako záminky pro válku na Ukrajině spekulativně vynucovat celosvětové ústupky.
Když píšu “už”, tak tím myslím, že dostalo nějaký ucelený pocit, “že k tomu dospělo”.

Je tedy politika snižování napětí přenositelná i na válečný stav, nebo výsledky jednání podmiňují hlavně úspěchy na bojišti?

Občané Ukrajiny jsou jen rukojmími této války o sféry vlivu.

Nemyslím si osobně, že to Amerika bude akceptovat a obavám se přímého konfliktu Ruska s NATO.

Mohu se domnívat, že obě pozadí dalšího přímého vlivu jak sféry BRICS, tak sféry NATO (pravda, jedno je hospodářské uskupení a druhé vojenský pakt, ale obě mají ekonomická pozadí, kde NATO je vlastně rozšiřovatelem sféry vlivu základní WB a IMF), tedy obě pozadí sfér vlivu BRICS i NATO velmi dobře ví o co konkrétně tomu druhému jde.

Nejedná se zde o Ukrajinu, ale o vytyčení hranic geoglobálních nadvlád.

Včetně ekonomických struktur a zájmových subjektů. Proto se divíme, že Ruská oligarchie Putina neodstraní. Pravděpodobně to však s ním naopak plánuje.

To samé ale funguje na druhé straně sfér vlivu v pentagonu, vláda USA slouží zájmům zpracovatelům ropy v USA a dalším gigantům.

Z tohoto úhlu pohledu je snižování napětí možné jedině za vysokým multilaterálním dialogem na mezinárodní půdě, ale rozhodně ne pouze mezi Ruskem a Ukrajinou.

Jak Ukrajině účinně pomoci, koho tam chceme podpořit a koho vyzbrojujeme, a z druhé strany, je přijatelné naslouchat imperiálním zájmům autokrata?

Válečně zastavit Ruko není v moci Ukrajiny. Ukrajina může hrát jen opotřebovávací taktiku, ale jen do chvíle, dokud se Rusko na válku plně nezaměří.

Otázka zní zda to oběma stranám za to stojí. Rusko ze svého stanoviska neustoupí, nesleduje jen zájem na Ukrajině, ale ukazuje světu, že má široká ramena jako jejich rivalové na západě.

I zde zopakuji, že pouze mezinárodní kulatý stůl může situaci zvrátit.

Jaké budou mít sankce vliv na okolní svět a na nás samotné?

Rusko se bude snažit využít sankcí pro upevnění platforem se svými současnými spojenci na bázi BRICS a Euroasijské unie.

Ač se nám to zdá jakkoliv nemožné, tak se to Rusko bude snažit využít k prezentaci sebe, jako šikovného hráče na trhu a v měnovém prostředí.

Západ se to bude snažit regulovat. Je možné, že tak vzniknou další lokální konflikty s podporou obou stran.

Všechny scénáře jsou možné, pravděpodobně dojde ke zdražení základních potravin a energií.

Řešení?

Jediné řešení je, že světové vlády jak v Rusku, tak na západě dostanou rozum a předejdou zbytečnému krveprolití. Jsem přesvědčen, že Rusku o Ukrajinu nejde, sleduje širší cíle a počítalo i s vyvoláním sankcí.

Musí se tedy multilaterálně vyjednávat o širší podstatě a fungování světa.

My jsme AKORN:

Společnost AKORN vytváří komunitní i pracovní společnost dělného jádra i pracující inteligence, snažíme se vytvořit silné akční skupiny a pracovní družstevní společnosti, které budou v budoucnu silné i politicky a prosadí zájmy všeobecných vrstev.

Jsme zároveň internacionální a propojujeme zájmy nízko a středostavovských lidí jak severní polokoule, tak chudého jihu, kde všude máme společnosti a komunity.

Připojte se k nám!

Hlavu vzhůru, jsme s vámi, buďte s námi!!!

sledujte další naše aktivity (obrázky fungují jako interaktivní linky):

1) Aktivizmus

2) Naše Facebooková kecárna o politice, kultuře, sociálních věcech a pandemii:

3) Naše provozovny, družstevnictví

4) Publicistika

Výsledek obrázku pro noviny

5) Přidejte se k nám!

Image result for akorn legitimace