28. 1. 2020 se členové družstva a spolku AKORN v pětičlenném složení zasloužili o to, aby AKORN byl zapsán jako platforma nově vzniklé strany LEVICE.

Co z toho vyplývá?

ACORN v 70 letech v USA vznikal jako sociální komunitní hnutí s více než milionem aktivistů, které se rozpínalo do všech koutů společenské potřebnosti, ve které bylo prospěšné nízkopříjmovým skupinám.

Dodnes se rozšířil po celém světě a náš vliv roste každým dnem.

Například v Kanadě máme kolem milionu aktivistů, v Mexiku statisíce, v Indii desítky tisíc, to jsou ale nejstarší organizace, v Británii poměrně mladé organizaci, máme během několika let tisíce aktivistů pomáhající desetitisícům angažovaných občanů.  Článek zde: ACORN Británie -je potřeba nová volební platforma?

Systém sjednoceného  a masového komunitního aktivizmu je příznačný hlavně pro země, které byly vždy kapitalistické.

Méně zapustil kořeny pak v postsocialistických zemích, kde se postupně rok od roku rozevírají nůžky a postupně se třídní modely připodobňují původně kapitalistickým zemím.

Naše Česká společnost zatím hledá pouze principy oživení sociálních jistot prostřednictvím přímé politické cesty, občanská angažovanost v obcích pak je spíše prostředkem jakéhosi vedlejšího aktivismu různých skupinek, než celospolečenské koordinované a sjednocené síly, která by v budoucnu mohla aspirovat na vlastní politickou sílu.

Proto třeba ACORN Czech Republic, nebo chceme-li AKORN Česká republika začal svou aktivitu jako stavební sociální družstvo, protože konkrétní pomoc musíme začínat nabízet tam, kde je konkrétně potřeba.

Systém komunitního tzv friendly neighborhood left activism, tedy jakéhosi sousedsky přátelského levicového aktivizmu je ale důležitý.

Pokusíme se přenést tento model po praxe a to právě skrze platformu politické strany LEVICE, kde jsme se staly jako platforma právoplatným členem.

ACORN celosvětově vše buduje odspodu, od sousedských komunit:

  1. propracovanou strukturu vzájemné podpory,
  2. bytové svépomocné výstavby,
  3. družstevní formy,
  4. suplování odborů,
  5. přímé akce na požadavky občanů za zlepšení finančních podmínek,
  6. sociální poradenství,
  7. právní podpory,
  8. fóra názorů občanů a jejich politického prosazování skrze spřízněné politické strany a později snad i vlastní politickou linii.

Stejně tak chceme pracovat i my v České republice a proto vidíme budoucnost ve stmelujícím projektu LEVICE.

K takové aktivitě je zapotřebí hlavně zkušenost. ACORN Británie nám poskytne podporu pro naše aktivisty a zaškolí je přímo v Britských ulicích, jejich hlavní organizátoři přiletí k nám na proškolení a to nejen pro platformu AKORN, ale i pro všechny spojené levicové síly!

Budeme zároveň šířit družstevnictví všude, kde to bude třeba a možno! Chceme rozvinout síť družstevních a sociálních platforem, servis, podporu, rady!

Pojďte věci změnit s námi a staňte se tedy členy AKORN platformy!!

Přidejte se k nám!