I. Základní Ustanovení

Článek 1) Úvodní ustanovení

 Článek 2) Principy sociálního podnikání

Článek 3) Předmět podnikání

Článek 4) Základní kapitál a členský vklad

II. Vznik a zánik členství

Článek 5) Vznik Členství

Článek 6) Členství v Družstvu

Článek 7) Práva a povinnosti členů

Článek 8) Členská evidence

Článek 9-13) Zánik členství

Článek 14) Majetková vypořádávání při zániku členství

III. Orgány Družstva

Článek 15) Struktura orgánů a jejich jednání

Článek 16) Členská schůze

Článek 17) Představenstvo Družstva

Článek 18) Společná ustanovení o orgánech družstva a členství v nich

IV. Hospodaření Družstva

Článek 19) Zrušení a zánik Družstva 20) Likvidace Družstva

Článek 21) Rozdělení zisku a úhrada ztráty, jednací řády o vzniku osobních a společných fondů

Článek 22) Společná ustanovení

Článek 23) Souvislost se zapsaným (Souvislost se Zapsaným Spolkem AKORN)

Článek 24) Závěrečná ustanovení a zákaz konkurence