Sociální družstvo AKORN nemělo do dnešního dne nikdy žádné zaměstnance. Celkově to totiž vycházelo z naší dlouhodobé strategie a názorů členů.

Jsme sice sociální podnik, ale jsme také družstvo a bylo nám proti srsti, aby družstevníci, tedy v podstatě spolumajitelé družstva zaměstnávali další kolegy a přátele, kteří se mohou stát také družstevníky.

Smysl družstevnictví podle nás je dělat družstevníky a ne zaměstnance.

V sociálním ohledu to pak je tak, že sociálně potřební družstevníci, kteří měli dlouhodobější problém na trhu práce dělají dobrovolnou činnost pro družstvo, kterou si předem schválí a zajistí si odměnu, kterou by v klasickém zaměstnání vlastně ani nedostali.

Družstvo pak poskytuje družstevníkům ochranu před exekutory kupříkladu ve vybavení domácnosti (evidované předměty v domácnosti jako majetek družstva) a také podúčet, který patří družstvu, ale ovládat jej může pouze daný družstevník, kam mu chodí již zdaněné odměny a na který se exekutor nedostane.

Vytváříme tak podmínky klidu a soustředění se na vlastní práci pro celou řadu bratrů a sester členů AKORN Česká republika. Východiskem pak je splátkový kalendář u exekutorského úřadu, který je takto možno lépe a efektivněji pravidelně platit.

Nyní jsme se ovšem přihlásili i jako odběratel náhradního plnění.

Co to znamená?

Znamená to to, že naše společnost splňuje podmínky zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a může poskytovat náhradní plnění. Staneme se tak zaměstnavatelé na chráněném trhu práce.

Nebude to okamžitě, nejprve vybavíme příslušné dílny, které pojmeme jako chráněné dílny.

Jste-li firma zaměstnávající více než 25 osob, existují pro Vás tři možnosti, jak neporušit novelu zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 1. 2012. Stačí zvolit jednu z následujících variant, případně lze tyto varianty také propojit:

1) Zaměstnáte příslušný počet osob se zdravotním postižením (OZP), tj. v min. 4% povinném podílu k celkomu počtu svých zaměstnanců

2) Odvedete finanční plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu

3) Využijete náhradního plnění, v jehož rámci budete odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením, nebo od OSVČ se zdravotním postižením. Těmto subjektům můžete také zadávat zakázky pro odběr náhradního plnění.

Náhradním plněním se zprostředkovaně podílíte na zaměstnávání OZP.

Jak to bude dále?

Pokud zaměstnáme určitý počet handicapovaných spoluobčanů v náhradním plnění, budeme to brát na jednu na tento účel zřízenou provozovnu s názvem Help Hand.

To je vnitroorganizační opatření. Bude zde vlastní orgán, vlastní ekonomická vnitrodružstevní opatření a určitá vnitroorganizační samostatnost.

Po roční práci pro družstvo bude zaměstnanci v náhradním plnění nabídnut vstup do družstva. Podle nás bude pro nás ozkoušený, bude pro nás přínosný a přestane být pro nás zaměstnancem, ale začne být partnerem. V tom případě na něj družstvo přestane brát podporu a vyřadí ho z náhradního plnění, rozšíří dílenské místa a jeho místo přepustí dalšímu novému zaměstnanci na náhradní plnění.

Zákon o sociálním družstevnictví jasně vymezuje, že sociální družstvo se nesmí nikdy změnit na nic jiného, než sociální družstvo, no jo, ale co když sociální družstevníci vyřeší díky stabilizaci své situace v družstvu svůj sociální statut a sociální družstevnictví pak pozbývá svého smyslu?

Je to jednoduše tak, že se přijímají další noví sociálně potřební družstevníci, aby sociální družstvo stále splňovalo svůj zákonný smysl.


Chcete li podpořit družstvo AKORN a zamýšlené dílny pro sociální plnění, pošlete nám HIT na účet: 115-8402630247/0100, nebo jste li firma a chcete li nás podpořit formou dokladu pro finanční úřad a odečtu z daňového základu, napište na email info@interierypraha.eu.