Naše sociální komunita se postupně zabydluje na Rakovnicku, kde vidí příležitost jak pro komunitní růst, tak pro družstevní a sociální práci.

Jednou ze snah o vytvoření společného zázemí a rozvinutého multisocializačního a kulturního projektu je využití možností prostor kláštera v Dolním Ročově.

Klášter chátrá, do nynějška ho opravoval sám na své náklady člen AKORN – malíř, sochař, pedagog a stavbyvedoucí´ (především pak v historických stavbách) Jan Řeřicha, se kterým jsme se dohodli na spolupráci a propojení.

Smyslem je vytvořit zázemí pro sociálně soudržnou komunitu, sociální dílny (truhlářskou, zámečnickou a inovativní) a také základnu pro stavební sociální firmu pro okolí, která má velký potenciál. Dalším smyslem je kulturní a veřejný obsah a sdílené hodnoty s okolím.

Klášter by byl rozčleněn tak na část personální, obytnou a kulturní veřejnou.

Některé prostory kláštera už prošly improvizovanou a svépomocnou rekonstrukcí a jsou v provozu. A tak se zde již pořádaly výstavy, je zde improvizované muzeum, festivaly a farmářské trhy.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.
Není k dispozici žádný popis fotky.

Provedeny už byly tyto opravy u místností, které jsou v podstatě připraveny k okamžitému využití:  

Galerie:  

Prostor budoucí kulturně společenské místnosti, vytvořený základ pro užitnou knihovnu – potažmo kavárnu:  

Sochařský ateliér:

Prostor amfiteátru:  

Prostor amfiteátru v nádvoří se využije jako spojnice mezi letní kulturní scénou reprodukované a živé kulturní tvorby a galerijní, muzejní a kavárenskou částí.  

V sezónách plánujeme programy bohaté na kulturní obsah.  

Muzeum: 

Není k dispozici žádný popis fotky.

Návrh na sociální využití a řešení rekonstrukce, renovace a vyzdění kláštera v Ročově 

Ročov, okr Rakovník   

Dodavatel: Sociální Družstvo Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní 

IČO: 07666357 

Adresa: Čihákova 1821/30, Praha – Libeň, 190 00 

Obchodní rejstřík: https://tinyurl.com/sd-akorn-rejstrik 

Provozovna: StavoCOOP 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-8.png.

Adresa: Jahodová 42, Praha 10, 106 00 

Ev.Č.ŽÚ: 1012475093 

Tel.: 704 078 689 

email: klasterdolnirocov@gmail.com

PROVOZOVNA: https://interierypraha.eu/zivnostenska-opravneni-a-provozovna/ 

Hlavní projektant: Jan Řeřicha  

Představení naše a našich vizí a cílů:  

Proč je náš podnik sociální?? 

Systém našich provozoven

Speciální provozovnu pro Klášter, která převezme zárodky inženýrské práce od provozovny Interiéry Praha, provozovny StavoCOOP a provozovny ProjektCOM a řemeslnické práce o provozovny Rychle a Kvalitne . CZ s názvem 1. Klášterní Stavební

Klášter přesně splňuje naše dlouhodobější cíle a vize v socializaci a koncentraci společných sil a snah.  

Klášter splňuje náš dlouhodobý cíl:

Projekty pod jednou střechou 

Sociální komunita je základ:PROBLEMATIKA OPRAV A SOCIALIZACE PROSTORU: 

Prostor 

Jedná se o Klášter Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově. 

 Je to augustiniánská fundace v Dolním Ročově z konce 14. století určená pro dvanáct řeholníků, původně zvaná Področov. 

Pozorování 

Objekt je silně poznamenán zubem času. Několik let je opravován jen na vlastní náklady panem Janem Řeřichou, který ho má v pronájmu a opravuje ho na vlastní náklady, například pomocí dobročinných akcí pořádaných v klášteře a podobně.  

Práce jdou tímto způsobem pomalu.  

Zásadně se podařilo odvlhčit základy, vyčistit dvory, odvézt přebytečnou zeminu a rekonstruovat dvě místnosti, které se současně používají pro veřejné akce.  

Objekt potřebuje nyní zcela zásadně rekonstruovat především omítky a fasády. Prvotně vápenným omítáním zdiva a historickou opravou šambrán a dekorativních prvků.   

Portály je potřeba reprofilovat a plombovat.  

Pro plnohodnotný chod je také zapotřebí rozvést elektřinu v měděné kabeláži a opravit plnohodnotně instalatérské sítě a vytvořit centrální topení. 

Objektu by bylo dobré vrátit život a každodenní ruch do jeho zdí. Nejlépe využít ho na sociální bydlení a zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, dlouhodobě nezaměstnatelných, nebo uprchlické rodiny z Ukrajiny. 

Zároveň druhou část využít pro galerie, ateliery a kulturní akce veřejného charakteru. 

Sledovaný cíl 

 • Funkční oprava, rychlým a efektivním způsobem technicky zabezpečit vápenné omítky zdiva, tak, aby odolávala jak přírodním vlivům v daném umístění objektu a krajinném rázu, tak aby byla dlouhodobě obyvatelná.   
 • Estetické řešení stálých omítek. 
 • Pracovní příležitost – pomocí sociálního stavebního družstva pomoci lidem hledající azyl v České republice najít smysluplnou práci na opravě Kláštera 
 • Zabezpečit bydlení v klášteře potřebným 
 • Postupně vytvořit pracovní podmínky po skončení oprav na klášteře uvnitř prostor kláštera – sociální dílny  

Požadavky 

Projekt potřebuje investice:  

-využití dotačních titulů a grantů 

-možnosti bezúročného úvěru Českomoravské záruční a rozvojové banky 

-soukromých dárců 

-pomocí kulturních a sociálně empatických dobrovolných akcí na Klášteře 

NÁVRH ŘEŠENÍ 

Pokusit se oslovit augustiniánský řád a dohodnout se na formě možného vydání žádosti o grand, dotaci, nebo bezúročného úvěru pro sociální podniky. 

Kroky: 

Krátkodobý plán:  

 • Vybavit prozatímně pokoje pro základní bydlení lidí opravujících památku 
 • Vybavit centrální vytápění objektu pro namyšlené místnosti na dlouhodobé obývání 
 • Zbytek místností zavěsit na temperace a pravidelné proudění vzduchu 
 • Rozvod nové elektroinstalace 

Bereme tedy v úvahu způsob využití dle Vyhlášky ČSN 33 2000-1 ed. 2, platí souběžně s ČSN 33 2000-1:2003 do 2011-05-01, kdy ji zcela nahrazuje. ČSN 33 2000-1 ed. 2 určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. 

ČSN 33 2000-1 ed. 2, platí pro: 

a) obytné budovy; 

b) budovy pro obchodní účely; 

c) veřejné budovy; 

d) průmyslové budovy; 

e) zemědělská a zahradnická zařízení; 

f) montované budovy; 

g) karavany, parkovací místa pro karavany, kempinky a podobná místa; 

h) staveniště, výstavy, trhy a další instalace pro dočasné účely; 

i) mariny; 

j) venkovní osvětlení a podobné instalace (viz, 11.3 e); 

k) prostory pro lékařské účely; 

l) mobilní nebo transportovatelné buňky; 

m) fotovoltaické systémy; 

n) zdroje nízkého napětí. 

 • Oprava zdiva vápennými jádrovými omítkami 
 • Oprava fasády vápennými fasádními omítkami 
 • Povrchové omítání a dekorativní omítání 
 • Oprava šambrán a dekorativních prvků 
 • Reprofilace a plombování portálů 
 • Instalatérské sítě – oprava, nová řešení, revize 
 • Centrální vytápění obytných částí a temperace a cirkulace zbylých 
 • Všechny podlahy přebrousit  
 • Opravit a utěsnit okna 

Dlouhodobý plán: 

 • Vybavit i ostatní pokoje zařízením pro bydlení – topení 
 • Vybavit sociální zařízení – sprchy, toalety 
 • Po opravě dále vybavit pokoje nábytkem i na klasické bydlení s nosnou myšlenkou samosprávy a práce v klášteře v sociálních dílnách 
 • Vybavit společné dílny potřebným dílenským vybavením 
 • Vybavit společné komunitní prostory, zařídit školku, knihovnu a další zázemí 
 • Vytvořit zázemí pro galerie 
 • Vytvořit ateliery 
 • Vybavit klášter funkčním pódiem pro stálé akce a zázemím s aparaturou 
 • Zapojit kulturní akce, vytvořit stálé pravidelné programy  

PROVEDENÍ OPRAVY ZDIVA 

POPIS PRACÍ 

 • Reprofilace: portály je nutné reprofilovat a plombovat 
 • Vyzdění jádrovými omítkami: všechny vnitřky budovy je třeba natáhnout jádrovými omítkami a povrchovými sádrovými stěrkami 
 • Povrchové úpravy omítek, šambrány a dekorativní práce: všechny šambrány a všechny okrasné prvky se budou opravovat odborníkem na opravu památek se sochařskou zručností systémem vicat 
 • Elektroinstalace: v klášteře je hliník a měď, je potřeba vsadit nové rozvodné skříně a nové rozvody v 70% budovy 
 • Instalatérské sítě: instalatérské sítě jsou v celém domě natažené a funkční v základním napojení na klášter, zatím je jeden vodovod a dvě toalety, ostatní rozvody se musí znovu rozvést a napojit na základní funkční napojení, samospádné nádrže z lesa vedou do kláštera do kuchyně, je třeba provést tlakovou zkoušku, také je zde studna, která napojí kubíkovou nádrž do ½ hod 
 • Fasády: natažení fasád vápennou omítkou 
 • Podlahy: obroušení všech podlah bruskou na kámen 
 • Okna: pokud možno opravit opravitelná okna tmelením, broušením, nátěry doplnit těsněním pro každodenní užívání 
 • Lešení: efektivně postavit lešení, pokud možno z vlastních zdrojů. Není možno přesně určit dobu práce na dekorativních prvcích, proto by bylo efektivnější z dotace, nebo úvěru opatřit vlastní lešení 

Fundraising pro práce na klášteře:  

Oprava společných prostor, chodeb a fasády:  

Toto bychom chtěli docílit tzv “tributy pro sociální bydlení”.  

Jinými slovy, každý ubytovaný sociálně potřebný člen komunity na klášteře by dostal část společných prostor v termínovaném úkolu jako barterový poplatek za ubytování, a to do doby než se společné prostory, chodby a fasáda kláštera plně opraví. Dále by pak přispívali z vlastní práce, kterou by měli v provozovnách kláštera na údržbu. Poplatky za ubytované by tedy sloužili přímo na další údržbu kláštera.  

Oprava dílčích místností využívaných pro různé dílny a další provozovny: 

Každá provozovna by si opravila své prostory sama, bylo by to součástí podmínky využívání. 

Dotace: 

Pro rozvod el proudu a instalatérské sítě a centrální vytápění a kotelnu bychom se snažili využít dotačních titulů.  

Hithit: 

Je nutné pracovat aktivně na možnostech hithit, fundraisingových a crowdfundingových agentur. 

Dárci:  

Hledáme vhodné dárce, kteří si mohou dovolit sponzorovat projekt opravy a sociálních projektů kláštera. Vytipujeme si společnosti nejprve v okolí, ale i vzdálené, které si rády sníží daňový základ a vytvoří pro sebe dobrou reklamu za pomoc takovému projektu. 

Náhradní plnění:  

Sociální družstvo AKORN je firmou poskytující náhradní plnění. Vytipujeme si společnosti nad 25 zaměstnanců z okolí a nabídneme jim poskytování náhradního plnění v přímých projektech provozoven družstva působících v klášteře. 

Investoři: 

Oslovili jsme část možných investorů do festivalů a dílčích projektů, našich nápadů na patenty a podobně.  

V tomto ohledu budeme stále hledat.  

Zájem investora je zisk, zájem družstevníků je zisk, zájem Augustiniánského řádu je oprava a sociální využití kláštera a v neposlední řadě 10 % ze zisku z klášterních projektů.  

Nebude jednouché všechny uspokojit. 

Jedním z možných zamýšlených investorů je družstvo AKORN, které ochotno si půjčit od Českomoravské rozvojové banky úvěr pro sociální podnikání. Problém je tak trochu krytí, klášterem krýt nemůžeme, otázka je, do jaké míry můžeme krýt pořízenými přístroji a zařízeními. Částečně se pro krytí hlásí někteří přímý družstevníci s osobním majetkem. 

Společné prostory a chodby: 

Jedním z nejpalčivějších bodů opravy kláštera jsou společné prostory. Pokud chceme klášter využívat ke kulturním účelům, díky kterým bychom opět sbírali prostředky na další opravy kláštera, musí společné prostory vypadat reprezentativně. 

Zároveň si uvědomujeme, že pokud máme klášter rádi a myslíme s ním opravy vážně, musí tyto opravy být autentické a v historické kvalitě.  

Před uvedením kaváren a galerie do plného chodu bychom měli opravit zdivo na chodbách.  

Návrh řešení renovace částí objektu na truhlářskou a zámečnickou dílnu pro sociální podnikání: 

V prvním patře kláštera na severní straně jsou rozsáhlé prostory vhodné pro sociální dílny.  

V návaznosti na opravy celého kláštera je možno v první fázi prostory jako první obsadit a vybavit potřebnými přístroji a zařízením pro provoz řemeslných dovedností a služeb občanům v okolí. Případně časem i vlastní výrobu užitných, nebo funkčně technických předmětů sociálního podnikání. 

Problematika 

Přestavba prostor kláštera na dílnu pro sociální podnik. 

Přestavbou prostor chceme změnit jejich využití. 

Sledovaný cíl 

Jedním z kritérií je umožnění přirozeného větrání, respektive proudění vzduchu. 

Podle normy ČSN pro průmyslové stavby je nutno: 

Dalším sledovaným cílem je splnění personálních norem provozovny. 

Tím je myšleno dostatek hygienických zařízení: 

 1. -na úklid – výlevka,  
 1. -na osobní hygienu – umyvadlo,  

Osobní: 

 • Osobní personální prostory jsou také popsány zvlášť, budou se řešit jako hromadné prostory pro všechny provozovny dílen a dalších provozoven v Klášteře. 

Sledování užití stavebních a stavebně konstrukčních prvků: 

Provedení:  

Celá přestavba se rozdělí na základní části. 

 1. Hrubé práce  
 1. Nivelační a hydroizolační potěr  
 1. Nájezd pro rudl 
 1. Nátěr podlahy pryskyřicí, nebo systémem betonex pro průmyslové prostory podlahové plochy  
 1. Štukování stěn  
 1. 1,8m omyvatelný nátěr od země na všechny stěny 
 1. Tažení vody a odpadu 
 1. Natažení trubek z nejbližšího místa  
 1. Příprava na koncová zařízení na místech vodoinstalatérských zařízení v provozovně – dle zaměření. 
 1. Elektroinstalace, (ukázková nabídka, konkrétní až po konzultaci investora s naším eletrikářem). 
 1. Doplňková ochrana: 

ve střídavé síti musí být provedena proudovými chrániči u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A a zásuvky, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické  
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; Výjimkou mohou být: 
– zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových 
provozech nebo 
– zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení. 
Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské 
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být 
příčinou značných škod. 

 1. Založení nového rozvaděče 
 1. Rozvod cykyJ 1,5 světelné obvody, větráky apod 
 1. Rozvod cykyJ 2,5 zásuvky 
 1. Rozvod cyky 5×4 třífáze 
 1. Každá zásuvka na silný přístroj nad 2kW bude mít vlastní obvod a jistič 16 A 
 1. U zásuvek na běžné přístroje jich bude na jednom obvodě nejvíce 6 a budou opatřeny jističem 12 A, protože se jedná o provoz, kde je možnost zapnout i silnější přístroje a více najednou  
 1. Zásuvka 3fázového proudu 25 A bude jištěna 3x25A (upřesníme po konzultaci s investorem) 
 1. Rozvod bude veden u stropu přiznanými kabely na skobách ke krabicím a k zásuvkám v předepsaných výškách 
 1. Každý světelný obvod i větráky budou mít vlastní jističochránič  
 1. Na kompletace zásuvek a zabudovaných přístrojů bude užit vlhku i vodě odolný materiál 
 1. Kompletace a sestavení konečného vybavení, zařízení a spotřebičů  
 1. Kolaudační opatření 

Co budeme v dílnách dělat?  

Návrhy:  

Sociálně družstevní společnost AKORN zřídí provozovnu s komerčními stránkami na vyklízení nemovitostí v okolí Ročova a pracovníci sociálních dílen budou pod dohledem zkušeného mistra v oblasti restaurace Jana Řeřichy restaurovat a renovovat staré užitné předměty, které budeme díky tomu získávat na dekorativní předměty, nebo předměty s novým smyslem užití.   

Sociálně družstevní společnost AKORN bude pomocí své jiné provozovny rovněž nabízet opravy nábytku, truhlářské a zámečnické práce, sváření a podobně.  

Sociálně družstevní společnost AKORN bude pomocí své další provozovny bude vymýšlet vlastní prodejní artikle a pokoušet se o jejich výrobu v dlouhodobějším pozdějším plánu:   

Dle našich přestav by to mohly být směry:  

 • Pod dohledem člena družstva mistra v oblasti historických obkladů a dlažeb Jaromíra Hájského vytvářet do forem cementové obklady a dlažby na opravy prvorepublikových historických památek 
 • Sbírat po sběru chmelu zbytky z chmele a využívat jej v několika možnostech – zateplení budov, – bioplyn – ekoperlinka. 
 • Využití perlinky na prorůstání mechem na odlehčené zelené střechy.  
 • Výroba kamenných předmětů pro radost a pro užitné umění.  
 • Další návrhy… 

Současně v okolí Ročova je mnoho nevyužitých a vybydlených nemovitostí, o které začíná být stále větší zájem. Stavebních firem v okolí je ale málo. Naše sociálně řemeslné a stavební družstvo má zkušené mistry v oboru dobrá hodnocení a máme ambice se zde chytit jako stavební firma.  

Zásadou je, že si vybereme nejprve jeden směr a sice stavební společnost a vytvoříme pro naše lidi zázemí a bydlení v klášteře Ročov. Postupně pak budeme vybavovat dílny a chystat zázemí i pro dílenský tým. Postupně pak budeme přibírat předem namyšlené projekty.  

Návrh řešení renovace částí objektu na kuchyni pro sociální podnikání. 

Prostor knihovny sousedí přímo s prostorem, který je vhodný na rekonstrukci již předem prakticky vytvořené kuchyně. Repasí a opravou starých kotlů a dalších kuchyňských zařízení, celkovou rekonstrukcí kuchyně a uvedením do kolaudace a provozu bychom získali za podstatně levnou investici sociální kuchyň nejen pro budoucí vlastní sociálně potřebnou komunitu v klášteře, ale i sociální dílnu studené kuchyně na výrobu studených výrobků pro zásobování kavárenského podnikání, které je obecně málo provozováno a kapacity již stávajících provozovatelů nestačí na zájem širokých kaváren ve městech a převážně ani v hlavním městě. 

Pro klášter potřebujeme jednak kuchyňské zázemí pro sociální ubytování vlastních pracovníků, ale také chceme vytvořit provozovnu schopnou zásobovat namyšlenou kavárnu a případně i rozvoz dalších gastro výrobků a služeb. 

Problematika 

Přestavba prostor kláštera na kuchyni pro sociální podnik. 

Přestavbou prostor chceme změnit jejich využití. Bereme tedy v úvahu způsob využití dle Vyhlášky č. 451/2002 Sb o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin, kromě potravin živočišného původu. 

Sledovaný cíl 

Jedním z kritérií je umožnění přirozeného větrání, respektive proudění vzduchu. 

Nejvíce tepla v letním období vniká přes okna a dveře, nicméně i v parných měsících musí provoz mít standardní teplotu 15 °C dle výše zmíněné normy. 

Navíc je nutno, aby provoz dostatečně koreloval jak prouděním vzduchu, tak standardizovanou teplotou. 

Provozovna totiž podle normy musí splňovat nejen standardní teplotu 15°C, ale i průtokovost vzduchu, protože zamýšlenou úpravou jídla bude i fermentace zeleninové potravy, která jak známo bude uvolňovat plyny. 

Proto jsme v rámci půdorysu všech prostor vybrali místo, které umí za předpokladu technické úpravy dosáhnout stálého průtoku vzduchu ze všech nabízejících se míst nejlépe, protože je spojnicí mezi chodbovým komplexem a renovovanou stodolou.  

Dle půdorysu tedy toto místo je vzdušné, ale zároveň i uzavřené přímému působení tepla v létě (nemá okna). V letních měsících se teplo zvenčí do provozovny přímo okny nedostane, zatímco průtok vzduchu podporován umělou ventilací musí oběhnout chodbovým komplexem a zchladit se.  

V přímém projektu tedy pak průtok vzduchu podpoříme i ventilací počítající s lokací provozovny v nejchladnější části budovy v rámci celého půdorysu. 

Dalším sledovaným cílem je splnění personálních norem potravinářské provozovny. 

Tím je myšleno dostatek hygienických zařízení: 

 1. -na úklid – výlevka,  
 1. -na osobní hygienu – umyvadlo,  
 1. -na očistu surovin – dřez  
 1. -na mytí nádobí – dřez na nádobí  

Osobní: 

 • Osobní personální prostory jsou také popsány zvlášť, budou se řešit jako hromadné prostory pro všechny provozovny dílen a dalších provozoven v Klášteře. 

Sledování užití stavebních a stavebně konstrukčních prvků: 

Naše společnost navrhuje využít takový systém práce, který co nejméně zatěžuje investice a také samotný dům.  

Hledáme tedy nejjednodušší schůdné řešení v poměru cena/praktičnost.  

Požadavky na vybavení:  

 1. Chladicí box (vyčnívající až na 3 m, to je šířka boxu). 
 1. Umyvadlo 
 1. Dřez  
 1. Výlevka 

Provedení:  

Celá přestavba se rozdělí na základní části. 

 1. Hrubé práce  
 1. Nivelační a hydroizolační potěr  
 1. Nájezd k chladicímu boxu pro rudl 
 1. Nátěr podlahy pryskyřicí, nebo systémem betonex pro průmyslové prostory podlahové plochy  
 1. Štukování stěn  
 1. Stěny mají již obklady dle norem, využijeme jejich dobré části a ostatní vyspravíme dle nutností a možností, aby odpovídaly normě.  
 1. Tažení vody a odpadu 
 1. Natažení trubek z nejbližšího místa  
 1. Příprava na koncová zařízení na místech vodoinstalatérských zařízení v provozovně – dle zaměření. 
 1. Elektroinstalace, (ukázková nabídka, konkrétní až po konzultaci investora s naším eletrikářem). 
 1. Doplňková ochrana: 

ve střídavé síti musí být provedena proudovými chrániči u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A a zásuvky, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnické  
kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; Výjimkou mohou být: 
– zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových 
provozech nebo 
– zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení. 
Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské 
a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být 
příčinou značných škod. 

 1. Založení nového rozvaděče 
 1. Rozvod cykyJ 1,5 světelné obvody, větráky apod 
 1. Rozvod cykyJ 2,5 zásuvky 
 1. Rozvod cyky 5×4 třífáze 
 1. Každá zásuvka na silný přístroj nad 2kW bude mít vlastní obvod a jistič 16 A 
 1. U zásuvek na běžné přístroje jich bude na jednom obvodě nejvíce 6 a budou opatřeny jističem 12 A, protože se jedná o provoz, kde je možnost zapnout i silnější přístroje a více najednou  
 1. Zásuvka 3fázového proudu 25 A bude jištěna 3x25A (upřesníme po konzultaci s investorem) 
 1. Rozvod bude veden u stropu přiznanými kabely na skobách ke krabicím a k zásuvkám v předepsaných výškách 
 1. Každý světelný obvod i větráky budou mít vlastní jističochránič  
 1. Na kompletace zásuvek a zabudovaných přístrojů bude užit vlhku i vodě odolný materiál 
 1. Instalace a kompletace ventilační soustavy  
 1. Z místnosti bude jednoduše vyháněn vzduch průmyslovým větrákem opatřeným na obvodovém zdivu směrem ven (nad dřezem). 
 1. Objemový průtok m3/h 6000, příkon 0,25kW 
 1. Toto řešení silného větráku s vysokým výkonem je nejlevnější variantou oproti drahé dlouhé soustavě ventilačního systému vedeného napříč budovou 
 1. Toto řešení počítá s využitím cirkulace vzduchu v celé budově a bude podpořeno ventilačními otvory opatřenými mřížkami nad všemi východy z provozovny a nad všemi dalšími východy ve směru proudění vzduchu budovou. 
 1. Jedná se nám o docílení takového výsledku, ve kterém se v zimě přicházející vzduch ohřeje, protože bude procházet vytápěnou budovou, zatímco v létě ochladí, protože bude putovat chodbami ve stínu bez oken. 
 1. Zároveň bude vnitřní vzduch opouštět provozovnu bezprostředně a sice zřízením silného větráku uprostřed obvodového zdiva, takže fermentované plyny z kvašení nezůstanou v místnosti. 
 1. Kompletace a sestavení konečného vybavení, zařízení a spotřebičů  
 1. Kolaudační opatření 

Osobní personální prostory budou společné pro všechny provozovny a dle normy oddělené od veřejných hygienických a osobních prostor: 

 1. Šatna pro muže  
 1. Šatna pro ženy  
 1. WC pro muže 
 1. WC pro ženy  
 1. Sprcha 

Nedílnou součástí musí být zaopatření potravin: 

 1. Chladící box a lednice 
 1. Suchý sklad 

Výška nenasákavého a omyvatelného zaopatření zdiva: 

 1. Musí být nejméně 1,8m. 
 1. -po celé provozovně 
 1. -případně i na místě, kde se bude skladovat bioodpad, pokud mimo provozovnu  

Zásadní je zaopatření bioodpadu proti: 

 1. Tlení a vzniku plynů, bakterií – chladné prostředí  
 1. Zabránění vsakování do půdy a spodních vod – na vybetonovaném místě v předepsaných kontejnerech na bioodpad 
 1. Zabránění přístupu členovců – všechny dveře a okna musí být správně těsné 
 1. Zabránění přístupu hlodavců – taktéž + nesmí se ani podhrabat (beton) 

Party a Čas 

Předběžně je odhadováno, ale záleží taky na povětrnostních podmínkách: 

 • 4 party se 4 předáky po 2-3 členech. 
 • Každá parta na jeden úkon (zdivo, elektroinstalace, instalatérské sítě, vybavení). 
 • Jeden úkon 2-3 měsíce 
 • Celý klášter do 1 roku 
 • Vše s rezervou za 1,5 roku 

Odvoz odpadu a Čistota 

 • V průběhu oprav se soustavně odváží vybouraný a zneužitý odpad a přináší nový materiál. 
 • Každý den se vykonává hrubé odvezení odpadu, úplné dočištění se provádí při detailní dokončovací práci 
 • Jedná se o ekolikvidaci 
 • Všechen použitelný materiál se narovná na pro to určeném místě a bude se průběžně využívat 

ROZPOČET 

Na rozpočtu pracujeme.