Jsme sekce sociálního družstva AKORN, která navazuje na znovuvybudování na trhu velmi úspěšné původní společnosti Interiéry Praha. Naší náplní je být jakýmsi “učilištěm praxe a dovedností” pro Interiéry Praha, kam se snažíme personálně doplňovat řemeslníky, kteří u nás získávají zkušenosti.

Interiéry Help budou sekcí pro uplatnění a rekvalifikování lidí ohrožených na trhu práce. V rámci Interiéry Help se budou realizovat projekty, které mohou sloužit k pozvolnému uplatňování lidí, kteří dlouhodobě hledají zaměstnání a jsou dlouhodobě vedeni na úřadu práce.

Projekt Interiéry Help se bude věnovat, jak už z názvu vyplývá stavitelské činnosti.

Působnost projektu bude převážně na takových stavbách a renovacích, které mohou posloužit k pozvolnému zaučení úplných nováčků v daném oboru.

Projekt Interiéry Help naváže na pedagogické minimum bude se snažit buď naučit praxí, nebo vydat i potvrzení o absolvování základních řemeslných stavitelských činností.

Interiéry Help budou tedy vykonávat takové práce, aby mohli zaměstnávat lidi podobně, jako je tomu například na učilištích. Tento projekt bude spolufinancován státními instituty a bude čerpat dotace na zaměstnávané.

Interiéry Help budou mít dvě části

V jedné budou nováčci. Zde se budeme zaobírat zakázkami například pro státní instituce, školy, příspěvkové organizace, základní opravy činžovních domů, státních budov a podobně. Ve druhé části budeme nabízet služby i do bytů a soukromým osobám i podnikatelským subjektům za zlevněnou sazbu. Zde budou pracovat již pokročilejší řemeslníci, kteří nejprve prošli první částí a mají již nějakou určitou praxi a mohou nabídnout kvalitní standart služeb.

Přechodem do druhé části se zvýší i platové podmínky.

Interiéry Help budou tedy cenou za své služby dostupné nejen pro oficiální instituce, ale i pro soukromé osoby a podnikatele. Rekvalifikace v Interiérech Help bude trvat dva roky.

Další postup:

Řemeslníci, kteří prošli oběma částmi v Interiérech Help budou po ukončení odborného zaškolení moci se buď uplatnit na trhu práce v jiných podnicích, nebo přejít do sekce Interiéry Praha, která bude dělat náročné zakázky a kde dojde k zvýšení jejich platových podmínek. Interiéry Praha nebudou čerpat příspěvky na své zaměstnance..