Vítejte v AKORNu.

AKORN je zkratka a znamená:

Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní

Jako sdružení jsme organizace založená na komunitách, které se zabývají nespravedlností v celé zemi, sdružujeme lidi, aby se navzájem podporovali, zlepšili svůj život a život svého okolí a spolunažívání.

Jako družstvo pak se zaměřujeme na zaměstnávání, rozvoj družstevního podnikání a konkrétní projekty.

Obojí tak jde ruku v ruce a máme širokou platformu využití nejen jako úspěšná stavební firma, ale také jako masa lidí s podobnými názory, které i společně prosazujeme.

Naše organizace se zaměřuje na:

  • přímou akci,
  • poradenství a pomoc v sociální a právní oblasti,
  • kreativní podnikání v oblasti družstevních forem a sociálního družstevnictví,
  • kulturu soužití.

Máme pobočky i členy v Praze, Brně, Ostravě, Teplicích, Plzni, Českých Budějovicích, na severu, na jihu, západě i východě a zřizují se po celé zemi.

Co děláme?

Přivádíme lidi k silným místním skupinám, abychom podnikli kroky k tomu, co považují za důležité.

Členem AKORN můžete být jak v občanském sdružení, nebo v družstvu (ideálně v obojím).

Velká část naší snahy se zaměřuje na bydlení – jsme schopni i ochotni se zastat lidí při vystěhovávání, ale také nabízíme členství ve stavebním bytovém družstvu.

Jsme demokratická a transparentní organizace, takže naši členové rozhodují o tom, na co se zaměříme.

Členové vlastní a provozují organizaci, stanovují naši strategii, rozhodují o taktice a podnikání kroků

Jako člen AKORN získáte veškerou odbornou přípravu a podporu, kterou potřebujete!

Naše akční skupiny dělají především čtyři věci:

1) Členská obrana, kde podporujeme lidi, kteří čelí nepříznivé osobní, nebo společenské situaci, bráníme je, bráníme jejich zájmy a ty prezentujeme i politicky AKORN aktivismus.

2) Kreativní a sociální zaměstnávání, zapojování do projektů, společné družstevní podnikání -provozovny SD AKORN na  Všechny Stavby . CZ 

3) Okrajově a s ohledem na časové možnosti členů vedeme také společnost Community Art, která je zaměřena na kulturní projev našich členů. Pořádáme zřídka výstavy, autorská čtení a koncerty, či zájmové a sportovní akce.

4) Jsme dále součástí mezinárodní rodiny navzájem se zastřešujících, kryjících a spolupracujících autonomních organizací ACORN International.

Naše sesterské organizace působí na všech kontinentech, ve všech zemích světa. Nejsilnější jsou USA, Kanada, Británie, Francie, Indie, Mexiko a v dalších státech světa

Celkově jsou naše organizace v jižní a střední Americe, Africe, Asii a v Evropských zemích!

V rámci kapacit progresivních výrobních potenciálů, společného aktivismu a další vzájemnosti míníme všechny dobré kontakty napříč světem v budoucnu využívat.