V Neděli dne 14. 8. 2022 se pořádala před Klášterem v Dolním Ročově Mariánská pouť.

Naše družstvo jak asi už víte se snaží prostor kláštera oživit a vytvořit v něm multiuniversální prostor pro sociální dílny, sociální ubytko a kulturní projekty.

Proto jsme byli na místě a vytvořili projekt pro komentovanou prohlídku kláštera.

Klášter založil rod Kolovratů Zakladatelem kláštera byl roku 1373 Albrecht starší z Kolowrat, který zde byl na vlastní přání po své smrti také pohřben, jeho náhrobek se dodnes nachází v kostele a koluje o něm kolowratská pověst. Zakladatel se zavázal klášter vystavět a ekonomicky ho zabezpečit.

Roku 1376 byli do nového kláštera uvedeni první mniši. Roku 1380 byl kostel konsekrován. Husitskými válkami byl silně poškozen, ale patrně zničen nebyl. 15. a 16. století byla obdobím v úpadku. Až v sedmdesátých letech 16. století se klášter začal postupně zotavovat.

Největší pohromou po husitských válkách byla pro klášter válka třicetiletá. Roku 1631 byl konvent napaden Sasy, vyloupen a pobořen.

Po třicetileté válce finančně zajistil rozsáhlé opravy kláštera další z Kolowratů, Kryštof Jaroslav.

V letech 1715–1718 Jan Blažej Santini na zadání Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat přistavěl do průčelí kostela velikou věž a zřídil hřbitovní kapli.

Po několika letech řádění přírodních živlů byla zapotřebí výrazná rekonstrukce k níž byl povolán Kilián Ignác Dientzenhofer, jenž měl tou dobou dva synovce jako novice v místním klášterním společenstvu.

Roku 1746 byl položen základní kámen ke klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k vysvěcení došlo roku 1750. Poté se stavby ujal Anselmo Lurago.

Během rekonstrukce došlo ke stavebním úpravám exteriéru i interiéru.

Symbolický poplatek za výklad 100,- byl doporučen a jeho výtěžek poputuje na zaplacení energií za minulé období, aby na klášteře obnovili dodávku elektrického proudu, který potřebujeme nutně k dalším aktivitám.

Podařilo se nám vybrat cca 8650,-

Pan Řeřicha za historické průvodcovství s komentářem si vysloužil 2500,-

Slečna Smažilová za překlad do Němčiny ve 2 případech 550,-

Organizátor skupin Michal Ulvr 1600,-

Na zaplacení elektrického proudu se odložilo 4000,-

Stále nám chybí 7000,-

Na severozápadní průčelí bychom potřebovali natáhnout fasádu a opravit jí na různých místech.

Lešení, materiál a práce vyjde tak na 500 000,- Budeme zde usilovat o dotaci, ale základní prostředky si musíme zajistit sami.

Je nutné také zajistit opravu čerpadla a rozvedení trubek do základních částí kláštera. V celkové výši kolem 100 000,-. Opět budeme usilovat o dotaci, ale základní prostředky si musíme opět zabezpečit sami.

Místnosti pro sociální ubytování si jednotliví členové spraví sami namísto nájemného, což je výhoda.

Zároveň jednáme s partnerem, který je schopen nám vybavit dílnu, nicméně další úpravy základně vyjdou na nějakých 70 000,-

Jakýkoliv příspěvek na klášter vítáme. Pokud chcete cokoliv přispět, prosím na účet: 115-9653500257/0100 variabilní symbol 13464553