Jsme sociální družstvo, které se zaměřuje převážně na lidi v dluhových spirálách. Naši družstevníci se mnozí snažili zaplatit (zaplatili) jistinu v programu Milostivé léto, ale exekutoři nechtějí komunikovat.
Dodnes jim nepřišlo potvrzení o tom, že jsou bezdlužní (potažmo bez exekuce).
Současně jsme zařídili některým dlužníkům možnost, že mohou využít účtu družstva (podúčet na jméno daného družstevníka), na který mají přístup jen oni jako členové družstva a exekutoři nemohou sebrat z družstevního účtu to co jim tam vlastně ukládáme -odměny.

Exekutoři mohou potom jednat s námi o tom, co jim posílat například formou splátkového kalendáře.

Mnoho lidí však nemá ani takové možnosti a není v žádné takové komunitě a platí důležité věci, včetně splátek těch samotných exekucí a nemohou vlastně mít a ani nemají na tu jistinu jak a z čeho našetřit.

Nutí mě to k obavě, že Milostivé léto je jen fraška.
Stát zde nemá žádné nástroje, aby dal k dispozici dlužníkům bezúročné půjčky, například…

Nebylo by dobré oslovit vládu nějak společně více organizací, aby to nějak prodloužila a ještě upravila, nebo revidovala?
Nejde o brzké opakování Milostivého léta, když jej opět nebude mít kdo a jak využít, ale jde o nastavení nástrojů podpor pro zaplacení jistiny dlužníků!

Je to tedy Milostivé léto, nebo jen hezká tvář našich politiků na povrch, aby se ukázali a získávali si jen sympatie a hned po volbách se neshodili?

Poskytujeme našim členům družstva, kteří jsou v exekucích, kromě účtů družstva, na který má přístup jen daný družstevník i nějaký hmotný “domácí” majetek, který patří našemu sociálnímu družstvu a oni jej užívají. Musím říci, že od té doby mají vlastně naši členové větší klid na splácení exekucí ve splátkových kalendářích.

Exekutoři si ale musí uvědomit, že takové komunity budou více a více vznikat.

Když vidíme dopady Milostivého léta a jak exekutoři nechtějí spolupracovat, neposílají potvrzení a jiné věci, nemůžeme se určité formě občanské sebeorganizace divit.

My jsme AKORN:

Společnost AKORN vytváří komunitní i pracovní společnost dělného jádra i pracující inteligence, snažíme se vytvořit silné akční skupiny a pracovní družstevní společnosti, které budou v budoucnu silné i politicky a prosadí zájmy všeobecných vrstev.

Jsme zároveň internacionální a propojujeme zájmy nízko a středostavovských lidí jak severní polokoule, tak chudého jihu, kde všude máme společnosti a komunity.

Připojte se k nám!

Hlavu vzhůru, jsme s vámi, buďte s námi!!!

sledujte další naše aktivity (obrázky fungují jako interaktivní linky):

1) Aktivizmus

2) Naše Facebooková kecárna o politice, kultuře, sociálních věcech a pandemii:

3) Naše provozovny, družstevnictví

4) Publicistika

Výsledek obrázku pro noviny

5) Přidejte se k nám!

Image result for akorn legitimace