Reportáž z konference o sociálním družstevnictví a Sociálně solidární ekonomice:

Včera 18. 9. 2020 jsem byl na konferenci o sociálním družstevnictví a tzv Sociálně solidární ekonomice pod názvem Družstevnictví na principech sociální a solidární ekonomiky pořádané Ekumenickou akademií a nabyl jsem dojmu a jsem skálopevně rozhodnut, že musí ponejprv vzniknout jako první teorie o levicovém podnikateli, potažmo o levicovém podnikání a o levicovém networkingu.

Důležité na tom je, aby vznikla teze o novém druhu podnikání a síťování s přídomkem “levicové”!!!

Jakýsi základ pro rozvíjení teorií o sociálním, enviromentálním, společenském a demokratickém prospěchu.

Zároveň návod.

Začala by tak vznikat nová kultura sociální a solidární ekonomiky.
Ano, Sociálně solidární ekonomika je výraz již existující, ale mám z celé konference dojem, že tak trochu prešlapuje na místě!!!

Připomínalo mi to časy, které jsem trávil v Alternativě zdola.
Několik let se tam pravidelně probíraly možnosti družstevnictví a sítě družstevní ekonomiky.
Stále to samé teoretizování, opakování stejných věcí do kruhu, které ve mě stále častěji vyvolávaly dojem, že stojíme.
Myslím, že to tam takto probíhá dodnes.

Je třeba říci jasně: “Levicové podnikání”!!!

Vytvořit celou teorii od pohnutek o levicovém podnikání, přes metodiku sociálního zaměstnávání, ke komunitním aspektům a aktivismu a samozřejmě i síťování a uzlování vzájemně podporující se levicové subekonomiky a multisociálníjo síťování a následně k politickému angažování se!!!

Nadace a fondy levicové scény mají ještě strach nazvat věci pravými jmény.
Ještě nejsme asi příliš daleko za dobou, kdy se levicové organizace nazývaly raději “alternativní” a podobně.

Ale my to musíme začít prudce měnit!!!

Strana Levice, které je AKORN platformou je i platformní stranou a má tak velkou šanci stát se zárodkem nové levicové ekonomicko solidární subkultury, která díky možnosti statutu platformního uvažování, se může stát základním bodem pro průsečíky zájmů občanů.

Levicové podnikání potřebuje rozvoj v mikroregionech, mikroregiony totiž potřebují řešit aktuální problematiku jako je nezaměstnanost, sociální exkluze, volnočasové využití, lidská práva a environmentální spravedlnost.

To jsou záležitosti, které na sebe nabalují nejen sociální družstevnictví, ale i komunitní organizováni a iniciativní aktivismus.

A tato metodika potřebuje býti koordinovanou sillou, která se spojuje!

Ze všech tří organizačních alternativ je reálné koordinovaně vytvořit společnou levicovou místní politickou sílu schopnou samostatné kandidatury.

Vždyť kdo lépe zná problematiku mikroregionu, než místní sociální podnik, místní komunitní organizace, místní aktivistická lidskopravní iniciativa a místní enviromentálně orientovaná organizace?

Jenže pokud se budou jen nazývat zástupnými jmény jako je například Solidárně sociální ekonomika, pokud se neprolnou, nespojí, zásadně se neoznačí jako levicová mikroekonomika a levicový network a nevytvoří se k tomu i koordinované zázemí schopné každého jejich člena vysadit i na společnou kandidátku do voleb, pak bude sociální družstevnictví, komunitní organizování a iniciativní aktivismus jen alternativou vyvažující problematiku kapitalistické společnosti.

Strana Levice i AKORN chtějí a mohou
být základní síťovou jednotkou a hybnou silou Levicového podnikání a multisociálního síťování.

Chtějte to s námi!!!