Prohlášení komunity / ACORN USA a ACORN International / a místních 100 odborových amerických svazů o probíhajících protestech kolem zabití George Floyda policií v Minneapolis

 

Naše srdce se naplňuje smutkem a krvácí a sleduje, jak policie dusí George Floyda.

Jsme to i my všichni, pokud nebudeme jednat!

Jsme plni zármutku nad jeho rodinou a našimi lidmi, posíláme modlitby se zvednutými pěstmi a nikdy nekončícím závazkem bojovat za změnu, která jednou pro vždy změní Spojené státy a světovou nekonečnou pandemii horlivého rasismu.

Dlouhá historie odpudivé nespravedlnosti ukazuje, že Amerika je nejhorší. Patologické krutosti vůči černochům od bílého ramene “nespravedlivé” spravedlnosti odůvodňují hněv a protesty a ty budou trvat, dokud nebude v celém systému trestního soudnictví stejné zacházení pro všechny bez rozdílu.

Jako Američané se přidáváme k hlasům ostatních zemí, které požadují od soudů zodpovědnost, zodpovědnost od volených úředníků a od zaměstnavatelů a ode všech ostatních, kteří jsou zodpovědní za spolupráci s námi na systémové změně!

Požadujeme spravedlnost a rovnost pro všechny a nakonec konec rasismu. Tak jako nás náš zesnulý veliký vůdce ACORN Beulah Labostrie vyzývá svou historickou výzvou k akci: „ukažme boj v nás“, dokud nezískáme spravedlnost!

Beulah Labostrie – A Community Voice ~ Louisiana