Ne, nelze čekat až spadne mezinárodní infrastruktura obchodu.
Ne, nelze čekat, až stát nebude mít na rozdávání.
Ne, nelze čekat, až nás zaskočí absolutní nepřipravenost na masové rozšíření epidemie, jako v USA, v Německu, nebo v Itálii.
Ne, nelze zachraňovat systém ekonomického řízení nastavený na jiné podmínky.
Dodavatelé: nebude dost ovoce a zeleniny, pandemie brání dopravě. ČT24.
Ano, je nutné řízení státu a ekonomiky alespoň na zvládnutí krize změnit!!!
Rád bych zdůraznil že se nejedná o již adaptované podniky, ale o zbytek. Navíc ne každý může dělat respirátory pod vidinou snadného zisku, že je poptávka, zde nesmí být anarchie, ale musíme trh v této situaci minimálně plánovat podle potřeb a spotřeby. Stát na to možná má strategický plán, ale nikdo ho ještě neviděl a popravdě rád bych ho srovnala s něčím podobným, jako předkládáme.
Tedy krizový plán ano, ale záleží jaký bude a co bude zahrnovat.

Nyní hlavně vydělávají obchody, ať malé, nebo velké mají nyní tržby větší, než před vánočními svátky.

Toto je jeden z příkladů neschopnosti neplánované ekonomiky řešit situaci v kritické chvíli.

Proč?

Protože si provozovatelé obchodů budou peníze ukládat na horší dobu.

Takže na jedné straně mají obrovské zisky a na druhé je nebudou otáčet zpětně do tržního prostředí a domácností, budou je zadržovat a značná část obyvatel nebude nové peníze vytvářet a bude je vybírat od státu, aby měla na nákupy.

Řešením by bylo zestátnit zisky od určité zákonem stanovené výše. Tedy zisk by obchodní řetězce mohli mít jen do určité výše, vše ostatní by odváděly státu.

Stát by pak tyto peníze vracel do společnosti vytvářením nových pracovních míst a to především v rezortu nejdůležitějším -ochranné pomůcky, léčiva, dezinfekce atd..

Proto v souvislosti s koronavirouvou krizí naše společnost AKORN.cz a i ve spolupráci se sesterskými organizacemi po celém světě jednoznačně bude podporovat strany a politické organizace prosazující následující ekonomické programy:

Chceme, aby stát nouzově přešel na většinový centralizovaný systém (pro velké podniky nad 500 zaměstnanců) s podporou malého a středního podnikání.

Velké firmy by dostaly záruky, že po zvládnutí krize jim nárokově stát zpětně zprivatizuje podniky.

V takovéto chvíli se jedině uplatní demokratickými nástroji centralizovaný systém ekonomického řízení, s direktivním vedením zdravotnického a sociálního sektoru!!!

Tyto sektory mají rozhodovat kdo má žít a kdo ne, protože jejich priorita je zachránit každý život a ne existenci jednoho principu ekonomiky, která neschopna transformace je pro svou záchranu schopna hazardovat s našimi životy i v takovéto situaci! Pokud není tento druh ekonomiky připraven na tyto situace, musí se minimálně alespoň dočasně transformovat a přizpůsobit se aktuálním podmínkám!

Všem co nemohou vykonávat své zaměstnání a podnikání je nutné najít dočasnou náhradní práci, je nutné vytvářet podniky nutné v koronavirové krizi. Produkce roušek, respirátorů, vybavení, služeb, soběstačnost jídla a veškeré možné domácí produkce. Nelze se rovněž spoléhat na to, že mezinárodní infrastruktury obchodu budou fungovat stále!!!

Nejlépe by bylo vytvořit ekonomický záložní systém s náhradními platidly pro náhradní podnikový a zaměstnanecký sektor, který by se po krizi zvlášť zhodnotil a integroval.

Zde tedy jde o vytvoření nového podpůrného sektoru s novým platidlem pro podnikatele a zaměstnance aktuálně bez využití.

Jinde se naopak ukázalo, že podnikatelský sektor celkem pružně reaguje, nemá li ale část podnikatelů využití a část zaměstnanců je doma a dojí stát, je nutné zaopatřit situaci a nástroje tak, aby měli využití potažmo všichni.

Abychom zachránili především stát, který zaručuje pro všechny své občany rovná práva.

Aby se ekonomika zase po koronavirové pandemii opět zdravě oživila.

Také si myslíme, že nyní jsou uplatnitelné některé naše dřívější programové body:

Restart

V rámci rozvoje ekologických družstevních a sociálních podniků spustíme ekonomický restart na bázi i celkového ekologického restartu.

Investice do ekologického participativního podnikatelského sektoru a celkového společenského ekologického restartu budou zároveň velkým restartem celé ekonomiky.

Některé podniky a komunity, které se zapojují aktivně v dobrovolnictví, nebo infrastruktuře za koronavirové epidemie jsou v krizové situace připraveny na vzorovou úlohu.

Lokální měny a barterové alternativy

 • podporujeme lokální měny zejména na komunitních a družstevních principech
 • podporujeme barterové alternativy
 • jsme za zvyšování podílů koncentrace občanské participace ve státních a obecních podnicích, ve státním sektoru a v dalších podnicích
 • za podmínky dlouhodobé podpory naší vládní politiky můžeme postupně nahrazovat základní lidské potřeby plánovanými dodávkami na základě podpůrného výhodného daňového systému
 • za stejné podmínky můžeme vytvořit i systém nepodmíněného základního příjmu jak ve formě občanských dividend, tak později v peněžní přímé formě a také v naturáliích

Asociace sociálních a družstevních podniků -Síť spolupracující ekonomiky

 • Vládně legislativně vytvoříme Asociaci pro podporu sociálních podniků a družstevních a komunitních alternativ,
 • Vytvoříme také “Síť spolupracující ekonomiky”:
  • Ustanovíme jejich síť a servis:
   • právní podporu,
   • ekonomickou podporu,
   • logistickou podporu
   • poradenství,
   • bankovní podporu,
   • vytvoříme systém půjček pro jejich zakládání,
   • chytré aplikace pro správu a informační servis a zakládání
  • Občanská svoboda nezávisí na možnosti konkurovat, ale na nutnosti být hmotně zabezpečen, pro možnost:
   • svobodě se vyjádřit,
   • rovné podmínky pro vzdělávání,
   • ideové i jiné uvědomění,
   • možnost vytvářet nové společenské projekty všem rovně a bez rozdílů,
   • Síť spolupracující ekonomiky by měla postupně společnost přetvářet pro umožnění tohoto modelu demokracie,
   • budeme podporovat zakládání takových právnických a podnikatelských subjektů, které se mezi sebou budou v budoucnu vzájemně podporovat pro takovouto síť.
  • Naše organizace na tom začne pracovat, aby byl připravený celý řetězec „Sítě spolupracující ekonomiky“, která je filosofickou, ideovou i ekonomicko-vědeckou směrnicí v protiváze principu „Konkurenceschopnosti“, takovýto řetězec by měl být připraven se stát vzorovým modelem pro budoucí uspořádání.

Družstevní principy na pracovištích

Tak jako si má zaměstnanec firmy právo udělat živnost a plnit podmínky malého živnostníka, nebo jako má právo vytvořit své odbory, tak chceme uzákonit právo zaměstnanců spojit se do družstva a jednat s podnikem o takové vlastní organizaci v provozech.

Sociální politika stručně v bodech:

 • stát je pro nás Institut veřejného blahobytu
 • nesmí existovat potřební, na které se nedostane, 
 • prioritou naší organizace je sociální redistribuce, které se podřizuje:
  •  ekonomika, 
  • ostatní potřeby,
  • zákonná pojištění,
  • omezení vlastnického práva,
  • daňové transfery
 • státní subvence které budeme podporovat, nebo zakládat:
  • přerozdělování prostředků státu, 
  • přímé platby, 
  • daňová zvýhodnění,
  • výhodná nabídka veřejných služeb,
  • zakládání sociálních podniků a komunit,
  • státní bytová politika (viz bytový program),
  • kvalitní systém minimálního příjmu,
  • nepodmíněný základní příjem (od různých forem dividend až k plnohodnotně společenskému standardu),
  • snížení věku důchodu na 60 let,
  • výška důchodu podle náročnosti povolání, ale celkově jejich standardizace dle myšlenky o základním nepodmíněném příjmu

Bytová politika stručně v bodech: 

Základní politická orientace, programové priority:

 • “Žádné prázdné domy”,

 • Naši zastupitelé budou zastupitelé budou prosazovat povinnost se o domy starat a využívat je!
 • Povedeme všemi prostředky občany, aby se s námi organizovali
 • Odhalíme plané sliby a takové veřejných akce a programy, které vedou jen k průhledné podpoře rádoby předáků, či laciné hře dobrodruhů!

“Nechceme slyšet plamenné projevy, ukázaná platí!”

 • “Právo státu a obce zabavit chátrající dům v krajních případech i bez lhůty”,

 • “Zákon o povinném využití”

 • A to všech domů a bytů dle příslušně upravené lhůty, v krajním případě s přednostním právem nuceného využití, případně vyvlastnění. 
 • Majiteli dlouhodobě nevyužívané nemovitosti bez právního důvodu udělit tak adekvátně vysokou daň, že svoji nemovitost raději prodá. 
 • U nevyužívaných objektů ve veřejném vlastnictví nařídit jejich pronájem obecně prospěšným spolkům pro sociální a kulturní účely
 • Nezneužívat bytové fondy

 • Je prioritně nutné právně zapracovat na tom, aby znehodnocování bytového fondu bylo dostatečným veřejným zájmem zdůvodňujícím vyvlastnění.
 • Na tom budou naši politici ustavičně pracovat!
  A v případě neobytných budov, které by bylo možné přebudovat na bydlení upravit zákon tak, aby se tak činilo! 

(Například ve spolupráci oprávněných žadatelů s družstvy a komunitními spolky).

 • “Obecní mikroústava”

 • Pro občany obcí je nezbytné zavést souhrn neměnných zákonů, které by byly pro obec závazné a neměnné za žádných okolností, kromě vyvolání obecního referenda s účastí vyšší jak 75% všech obyvatel obce, včetně těch, těch kteří v ní prokazatelně dlouhodobě žijí, i když nejsou jejími přímými obyvateli (zákony obce mají být pro ty, kteří obec dlouhodobě vytvářejí, podílí se na jejím chodu a přispívají do jejího fungování)!
 • Tento souhrn zákonů by měl chránit bydlení, majetek obce ve prospěch občanů obce, sociální práva a další obecné zákonitosti.
 • Smysl této “mikroústavy” by bylo tak chránit základní potřeby a zájmy občanů obcí a těch, kteří v nich prokazatelně dlouhodobě žijí před různorodými změnami v povolebních poměrech.

Přímá akce a podpora skupinám:

Ve vládě a v obcích vytvářet takové legislativy a zřizovat takové fondy, abychom mohli aktivně podporovat:

 • legální obsazování volných a prázdných domů,
 • kampaně jak to správně činit,
 • poskytovat právní ochranu,
 •  informační servis

Vlastní práce, samoorganizace, čili přímá podpora projektů:

Vládně a v obcích zlegislativovat a vytvořit fondy na přímou práci samoorganizačních bytových a stavebních bytových družstev: 

K zakládání bytových a stavebních bytových družstev:

 • obecná podpora
 • propagace
 • servis
 • informační výměna
 • politická podpora
 • právní pomoc

Komunitní podpora

Vládně a v obcích zlegislativovat a vytvořit fondy na přímou práci občanských komunit: 

 • podporujeme komunitní způsoby 
 • podporujeme a pomáháme zakládat:
  •  sousedské komunity,
   • řešící problémy, 
    • volnočasové,
    • nabízející vyjádření a politická řešení volně občanům –Fóra Občanů (naše strana z nich chce aktivně vycházet),
 • podporujeme komunity sdílení vlastnictví movitých věcí
 • zasadíme se v obcích a krajích za problémy komunit
 • prosadíme jejich zástupce na našich kandidátkách
 • povedeme důslednou celostátní prokomunitní politiku.

Vědecko-technický rozvoj

Věda a technika je věcí celé společnosti. Kapitalismus i totalitní minulý režim ukázaly, že vědeckotechnický rozvoj je závislý buď na prospěchu jedinců, nebo jako nástroj udržení sfér vlivu.

To je rozhodně špatně.

Vše je nutné podřídit přežití společnosti, lidského druhu!

Společnost potřebuje svobodně rozvíjet vědu a techniku. Jsme na ní jako lidstvo závislí a o to více právě nyní, kdy hrozí celková globální ekologická a sociálně patologická katastrofa.

Věda a technika v kapitalistické společnosti je zaměřena primárně na soukromé investory a jejich osobní zájmy. Koncepční řešení, de facto i řešení řešící technické procesy ekologicky a efektivně se odsouvají do pozadí často kvůli neochotě výrobců reinvestovat a to často i za podmínky, že by byla vysoká návratovost.

Proto věda a technika musí být lépe podporována z rozpočtu a musí směřovat především ke řešení náhlých pohrom, epidemií, ke klimatické udržitelnosti a zlepšení postavení pracujících. 

Musíme vybrat dost na to, abychom podporovali vylepšení společenských technologií, zefektivnění a hlavně hledali ekologická řešení.

________________________

Pod čarou:

:Vážení přátelé, na skupině zřízené spolkem AKORN KORONAVIRUS -info, pomoc, servis naleznete tato úhledně rozdělená témata i s popisem co kam vkládat a proč:

 • Nařízení shora:
 1. nařízení | vládní | samosprávná | úřední
 • Co máme vědět:
 1. odborná stanoviska mediků a vědců (jen oficiální vyjádření)
 2. statistiky a fakta (jen skutečné statistiky)
 3. co dělat a jak se chovat (jen oficiální rady schválené MZČR)
 • Roušky:
 1. roušky | poptávka | nabídka (jen kdo nabízí a poptává roušky, dezinfekce)
 • Organizace lidové svépomoci:
 1. dobrovolnictví (jen organizace co pomáhají a na které se můžete obrátit, nepatří sem info o solidaritě druhých, na to je jiný štítek “solidarita”)
 2. udělej si sám (jen návody a rady na domácí výrobu pomůcek)
 3. nemocní a uzdravující se (vzájemně se informujeme o nemocných, uzdravujících se, snažíme se s nimi i přes internet komunikovat)
 4. projekty podpory a pomoci (jen servery, kde se rozjíždí pomoc)
 5. solidarita (jen příspěvky informující o solidaritě druhých)
 6. oběti (jen info o smrtnosti, soustrastná vyjádření)
 • Trpělivě očekáváme:
  1. lék na COVID-19 vývoj (jen oficiální lékárenské zdroje)
  2. nové technologie (jen nové technologie od seriozních firem)
 • Média:
  1. informace z médií (všechno z médií, co se nikam jinam nedá zařadit)
  2. zprávy zo Slovenska
  3. zprávy ze světa
 • Ukažme si na ně
  1. lidské hyeny | šmejdi | jiná verbež (jen info o podvodnících, podvodných e-shopech, předražených rouškách, dezinfekci, podvodech jako zázračných lécích atd)
 • Diskutabilní témata:
  1. kritika systémových nedostatků (co by jste změnili, reakce na vládní a místní opatření, zdravotnická atd)
  2. vaše názory a osobní vyjádření (všechno co Vás napadne, kromě nepodložitelných konspirací)
  3. experimentální léčby (čaje, bylinky, recepty babiček na posílení imunity, zdraví, vedlejších nemocí, žádné řetězové emaily, ani zázračné léky)
  4. porušují zákazy (kdo nedbá nařízeních?)
  5. na odlehčení (je třeba se taky zasmát, prosím s mírou, že ne všem se vše musí líbit)
 • Můžeme použít:
  1. nesouvisí s názorem a cílem skupiny (pokud zde sdílíte své osobní názory a přesvědčení, které nám připadají poplašné, nebo si nejsme jisti jejich zveřejněním, nebo si dokonce myslíme, že nesouvisí s cílem skupiny, pak tam můžeme dát toto označení, chceme totiž to nemazat, ale označit, protože i v diskuzi se mohou ostatní členové na sporné stanovisko podívat a řešit to s vámi, toto tlačítko rozhodně neslouží k diskriminaci a může označovat i záležitosti jiného charakteru, například nejasná vyjádření, nebo ne příliš srozumitelná, například pokud někdo neumí i správně Česky a podobně)

  Pojďte do AKORNu:

Hlavu vzhůru, jsme s vámi, buďte s námi!!!

 

Image result for akorn legitimace