Poštovna Valeč a budoucnost komunit?

komunita je udržitelný způsob sociálního soužití

Seznámili jsme se ve městě Valeč s malou zajímavou komunitou lidí, kteří si koupili starou místní Poštovnu a vlastní snahou se jí snaží opravit.

Komunitní způsob

V Poštovně vše funguje na dobrovolnosti. Oni sami spolupracují s místní biofarmou a tak si mnoho zdravých věcí vypěstují.

Také tak, tedy na bázi dobrovolnosti vypadá i improvizovaný bar ve stodole, kde se točí pivo, nabízí jídlo a poslouchá hudba.  Každému příchozímu natočí, nandají, uvaří čaj, či kávu, podají domácí limonádu, ale platit nikoho nenutí, je zde jednoduše zaveden systém samoobsluhy v placení a dejte kolik chcete, nebo prostě jen kolik můžete dát…

 

V příjemném prostředí a venkovském vzduchu se dobře diskutuje mezi různými návštěvníky Poštovny. Častá témata jsou právě smysl komunit a sociálního soužití mezi občany. 

Musím podotknout, že  nikdo neměl potřebu se obohacovat a přitom i skromný výdělek komunitě stačí. 

Bude li to možné, pokusíme se tyto principy rozšířit i do měst a aplikovat je..

Prohlídka sklepů

Ondra z komunity nás provedl starobylými původně gotickými sklepy (ačkoliv Valeč je barokní městečko, základy města i hradu jsou gotické), kde se mimo jiné odkryla starodávná pec. Zajímavá byla také středověká lednička, tedy prostor v podzemní místnosti zcela bez oken, obstaven kameny.

Byl tak chladný, že se zde dalo úspěšně ukládat jídlo i ve vedrech. Dnes tu zrají sýry právě z nedaleké biofarmy.


Kolektiv pomůže kolektivu

Přímé debaty v tomto přátelském prostředí se vedly často v duchu budoucnosti kolektivů podobných jako je tento. 

O právě takový podobný kolektiv se snaží i AKORN, družstevní a sociálně udržitelné komunity navzájem spolupracující jsou naší vizí. Nejen to, prakticky se snažíme i o takzvanou:

“Přirozenou Spolupráci Tržních Subjektů“, která je filosofickou, ideovou i ekonomicko-vědeckou směrnicí v protiváze principu „Konkurenceschopnosti“ a vychází z přesvědčení, že občanská svoboda nezávisí na možnosti konkurovat, ale na možnosti býti hmotně zabezpečen, pro možnost svobodě se vyjádřit, které s sebou nese i nutnost vzdělávání, ideové i jiné uvědomění, možnost vytvářet nové společenské pokusy a experimenty všem rovně a bez rozdílů a právě PSTS by mělo postupně společnost přetvářet pro umožnění tohoto modelu demokracie. Z tohoto hlediska budeme podporovat zakládání takových právnických a podnikatelských subjektů, které se mezi sebou budou v budoucnu vzájemně podporovat pro takovouto síť PSTS. 

Tolik výtažek ze stanov našeho spolku.

V podstatě se dá ale hovořit o tom, že komunity jsou v dnešní době zatím odkázány samy na sebe a svou schopnost se adaptovat a prosazovat v neřízeném tržním prostředí. 

Jejich zaměření je různorodé a v tom tkví ta podstata možné budoucí spolupráce. Existují družstva, biofarmy, komunitní bydlení, coworking, cohausing, kulturní komunity a to nejen u nás, ale potažmo po celém světě.

Bylo by tedy možné propojovat sítě a navzájem si vypomáhat? 

Jenže jakým způsobem se dá zhodnotit kupříkladu takováto vzájemná pomoc?

K tomu bych si dovolil naznačit, že existují mikroměny, nebo poukázky a myslím si, že je dobrým signálem, že se lidé vzájemně o těchto věcech baví a vidí to jako reálnou budoucnost. Ano, jsou to první vlaštovky, ale věřme, že se komunity  skutečně začnou podporovat..

Cílem totiž není “útěk z konvence”, je sice sám o sobě příjemný, ale řeší jen danou situaci pro dané jedince, neřeší však komplexní problematiku a nepodává alternativu k současnému nejen hodnotovému, ale i tržnímu systému.

Na závěr několik fotografií z Poštovny, Valče a okolí…

https://www.facebook.com/postapronas/

👋

Posted by administrator

2 comments

celkem dobrý článek, v podstatě se všude shodně ukazuje, že komunitní soužití už dávno není kalba, samozřejmě že i uvolnit se a oslavit je také důležité, jako koncíky a další, ale podstata je i v přemýšlení co dál, v udržitelnosti, jsme rádi, že se tam směřuje…

existuje možnost, existuje cesta, je důležité jakou si kdo zvolí… družstva, spolky, komunity jsou jedna cesta, komerce, konzum je druhá cesta…
je to jednoduché..

Napsat komentář