Skip to main content

Důchody a levice?

Sociální stát je výdobytkem pracujících už přes 100 let!

Karel Procházka, člen moderátorského orgánu CHCEME DEMISI VLÁDY – stoupenci LEVICE!

“Asi bude vždy rozdíl mezi třídou o sobě a aktivní třídou pro sebe. 

Výjimečně je nyní asi doba, kdy 90% statistické třídy si o sobě myslí, že je někým jiným. 

Údajně to má být proto, že sociální cíle dělnické třídy z doby před 100 lety byly dosaženy. 

Všeobecné důchodové pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti). Všeobecná dostupnost potravin, vzdělávací politika!”

Pozn redakce: “Levice v současnosti se staví na stranu obhájce těchto 100 let vybojovaných ústupků současného kapitalismu, ten se zase skrze pravicové strany snaží vše čeho bylo v minulosti takto dosaženo privatizovat, škrtat rozpočty, rušit výdobytky pracující většiny.

Karel pokračuje: “Dosažené cíle absorboval kapitalismus finančně do státního rozpočtu.”

Slyšel jsem na jedné diskusi názor, že například daně státu jsou takové měkké znárodnění. Levice, pokud chce znárodňovat, paradoxně by měla podporovat zvyšování daní, například až na úroveň Švédska.

Ve stejném duchu lze vnímat i důchody, jako znárodnění. levice by tedy měla místo pouhého brzdění parametrických úprav důchodů přijít s vlastním dlouhodobým řešením důchodů. 

Například sociálně citlivá představa KDU-ČSL udržet důchodce 21 let v důchodu, nebere v potaz růst podnikové produktivity práce. 

Takže by se například doba v důchodu měla prodlužovat parametricky společně s růstem produktivity podnikové práce. 

Odhaduji dnes, každý rok zvyšovat podíl sociálního pojištění zaměstnavatelů o 0,1% ročně. 

Naopak věk odchodu do důchodu snižovat cca 2 měsíce ročně. Cílově se přibližovat k K Lucemburskému důchodu 100% úhradovému poměru k průměrné mzdě. 

Po těch 0,1% procentech růstu to bude podnikatelsky únosné, zejména, pokud s tím růstem 0,1% sociálního pojištění budou moci zaměstnavatelé dlouhodobě počítat v podnikovém rozpočtu.

 

My jen dodáme, že jsme proti zvyšování věku odchodu do důchodu a proti neoprávněnému snížení valorizace důchodců!

V době krize musí stát naopak podpořit koncové spotřebitele, aby rozproudili trh! 

To je podle nás správná investice!

Chceme spojení levice a spolupráci!

Vyplňte dotazník na konci této stránky a vstupte mez nás, pomozte nám vybudovat sociální stát!