Home > Posts by administrator

Žluté vesty, jak a co?

Francie zasáhla vlna nepokojů hnutí příznačně nazvané “Žluté vesty”.. Občané Francie se vydali původně protestovat proti zvyšování cen pohonných hmot. To samo o sobě nemusí být bůhvíjaký důvod k oprávněným protestům, zvlášť když vlivem neustále se zhoršujícího globálního oteplování...

Mezinárodně známý ACORN založil v České Republice pobočku jako Sociální Družstvo

Něco k historii:Americký AKORN je pojem, který je už dávno legednou pro všechny komunitní, aktivistické a mnohé družstevní organizace po celém světě.ACORN je komunitní společnost, která prosazuje i reformy šité převážně na nízsko a středně příjmové skupiny na většině kontinentech.Spojujeme lidi v Evropě, Severní a Jižní Americe, Střední Americe, Africe a Asii a jsou to miliony lidí. Všude tam zřizuje, vede a rozvíjí komunitní spolky, družstevní formy, sociální a právní poradenství a občanský aktivizmus.Zakladatel ACRON USA a ACORN International Wade Rathke při návštěvě Prahy před lety uvedl:Otázka: Jak se daří aktivitám ACORNu v zámoří?Wade: "V USA a v Kanadě jsme dosáhli nárůstu příjmů pro desítky milionů zaměstnanců, v objemu desítek miliard dolarů. Ve volbách jsme dostali na agendu témata, která byla podporována lidmi, díky tomu bylo docíleno opravdu zásadních změn. V USA jsou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, odbory tam celkem nemají velkou sílu. Nemohou docílit toho, aby byla zvýšena minimální mzda, proto jsme vyvinuly mechanismy, které to umožnily, a měli jsme s tím velký úspěch. Byly to mechanismy, které nesouvisely s odbory, změny nastaly naší kolektivní, komunitní akcí.To se neděje každý den, ale povedlo se to v průběhu let, kdy pracujeme s lidmi v rámci ACORNu. Například v Indii nebo v Kanadě máme velkou členskou základnu, 30 000 členů v Indii, v Kanadě 700 000 tisíc členů."Akademik Jan Macháček napsal: "Přístup Wada Rathkeho (potažmo ACORNu -pozn.) nepotřebuje žádnou ideologii, žádnou velkou myšlenku, žádný velkolepý plán. Stačí lidé. Obyčejní lidé, většinová populace: ne intelektuální ani jiná elita, ne úzce vymezená profesní nebo zájmová skupina. Prostě se dají dohromady sousedi. Dají se dohromady, aby řešili své místní problémy, aby se po čapkovsku zabývali malými věcmi a trochu zlepšili své životy. Komunita sama rozhoduje, co chce řešit a jak; důležité je, aby se věnovala konkrétním věcem, se kterými může něco udělat okamžitě a ve kterých má naději na úspěch. Jakmile se podaří zformovat více aktivních komunit, mohou začít spolupracovat; spolupráce se řídí zásadou koordinované autonomie, každá komunita nadále rozhoduje o svých vlastních záležitostech, řekněme dění v jedné čtvrti, sama, o spolupráci na společných věcech, záležitostech města, okresu, státu... komunity demokraticky hlasují. Když je aktivních městských čtvrtí, které si spravily kanalizaci, dost, mohou i prosadit zvýšení minimální mzdy nebo zajistit významnou podporu kandidátovi na prezidenta."Nejsme tu noví:  V České republice už od roku 2010 funguje spolek, který se hlásí k ACORN.Naše aktivity začínaly od malých cílů. Roku 2010 jsme začali prací na povoleném squatu v pražské obci Točná, pro starší lidi bez domova, ten jsme vedli dva roky. Zde jsme si vyzkoušeli samoorganizaci a členskou demokracii v praxi, kdy jsme byli jeden na druhého odkázáni a byli jsme uvedeni do situace, ze které většina členstva neměla jiné východisko, než se vzájemně sblížit, dohodnout se a věřit, že co děláme, děláme i bez vize, zda uspějeme, ale musíme tomu každý přinést nějakou oběť.Následně jsme se účastnili a angažovali v různých sociálních, aktivistických a demokratických fórech v hektické době occupy a hnutí 99%.Proto jsme tehdy vzali do užívání galerii na Italské ulici, kde jsme pořádali debaty pod názvem Průsečíky a další akce jako kulturní čtení a výstavy.Český ACORN se tak nesmazatelně zapsal do povědomí nejen potřebných lidí na squattu na Točné, ale i kulturní avantgardy a protestní kontrakultury v galerii, kterou jsme nazvali Community Art. Po této zkušenosti jsme se vrhli i na práci na ulici, byli jsme pak asi další dva roky aktivní stánku na náměstí na I. P. Pavlova, kde jsme se bavili o oddlužení států třetího světa.Zde jsme také rozvíjeli občanský dialog a demokratickou debatu na mnoha dalších mezinárodních, státních, nebo i oblastních tématech. Tehdy jsme se podporovali zároveň s nakladatelstvím BVD a BONDY a v rámci jejich potřeb vymýšleli projekty, jako je například kniha "100 nejlepších malých a středních pivovarů", kterou jsme navrhli a také udělali pro ní průzkum a úvodní agitaci a která významným způsobem pomohla drobným a středním podnikatelům v oblasti manufakturní a poctivé výroby piva...Nejdeme do něčeho, co neznáme:  Náš poslední projekt je vlastně zakotven v samotných stanovách českého zapsaného spolku AKORN (Český název je s "K") a to v družstevnictví...Rozhodli jsme se tedy založit sociální družstvo.Ne však jen tak bez zkušeností, již dva poslední roky děláme zkusmo rekvalifikační a naučné práce a aktivně se připravujeme na přechod na skutečné družstvo.Vytvářeli jsme stavební projekty, abychom zacílili na rekvalifikaci a podání pomocné ruky potřebným lidem.Kombinujeme tak komunitní zaměstnávání se sociálním, kulturním a politicko-korektním aktivizmem.Nyní jsme ve fázi rozvíjení aktivit směrem k plynulosti chodu stavebních profesí.Za uplynulé období jsme rekonstruovali byty, naučili jsme se odborně manipulovat s elektrikou a odborně jí zapojovat, včetně rozvodné sítě, naučili jsme se rovněž restaurátorské práce, bourací práce, zednické, podlahářské, obkladačské a mnohé další profese..To vše je nutné kombinovat se soustavným vzděláváním a v oblasti sociálního poradenství, které musíme rovněž zvládnout sami a s manažerskými schopnostmi jako jsou vystavování faktur, výpočty cen práce, dohadování zakázek a materiálu a podobně..Co vlastně chceme: V následujícím období chystáme zefektivnit chod společnosti komunitně zaměstnávající sociálně potřebné, zavést jí do stálých kolejí a také se věnovat naší vlastí kulturní a aktivistické osvětě.Výhodným spojením sociálního zaměstnávání, sociálního poradenství a vlastního politického aktivu se chceme v budoucnu dobrat možností vlastní politické reprezentace jako AKORN.Proto vše, co jsme výše uvedli jsme se rozhodli, že postup krajně vymezíme dle naší vlastní praxe a zkušenosti a to takto:1) založení, agitace, propagace (PR)2) komunitní a sociální zaměstnávání, spojování a propojování, zastřešování podnikatelských subjektů (družstvo)3) sociální poradenství (spolek)4) komunitní bydlení (družstvo)5) kulturní a sportovní aktivity (spolek)6) politické postoje, aktivizmus, politická práce (spolek, případně v budoucnu hnutí)Naším cílem je však prvně vytvořit jakousi “Přirozenou Spolupráci Tržních Subjektů“, která je filosofickou, ideovou i ekonomicko-vědeckou směrnicí v protiváze principu „Konkurenceschopnosti“ a vychází z přesvědčení, že občanská svoboda nezávisí na možnosti konkurovat, ale na možnosti býti hmotně zabezpečen, pro možnost svobodě se vyjádřit, které s sebou nese i nutnost vzdělávání, ideové i jiné uvědomění, možnost vytvářet nové společenské pokusy a experimenty všem rovně a bez rozdílů a právě PSTS by mělo postupně společnost přetvářet pro umožnění tohoto modelu demokracie. Z tohoto hlediska budeme podporovat zakládání takových právnických a podnikatelských subjektů, které se mezi sebou budou v budoucnu vzájemně podporovat pro takovouto síť.Budeme družstvo jiné:Většina sociálních družstev, potažmo všechna jsou postavena na bázi, kdy družstevníci jsou zaměstnavatelé, kteří nabírají sociálně potřebné do práce. Je to hlavně dáno tím, že sociálně potřební spoluobčané mají často dluhy a s tím řízené exekuce.Naše sociální družstvo chce sociálně potřebné brát naopak rovněž za členy a jsme rozhodnuti vytyčit plán na pravidelné splácení dluhů exekucemi zatížených občanů.Exekucemi zatížení občané se obracejí nejčastěji na šedou a hlavně černou ekonomiku, protože nemají jistotu, nemohou si vytvořit účet a nemohou se přiznat k nějakému příjmu.Jsme přesvědčeni, že to je však otázka dohody. Za dlouhé roky zkušeností státu a exekutorů s exekucemi zatíženými je jasné, že nyní je výhoda na straně exekucemi zatížených. Nejsme soudci a nemůžeme posuzovat které byly oprávněny a které ne, ale tato výhoda je z hlediska toho, že pakliže exekucemi zatížený chce, dovede si zařídit účty na své známé, příbuzné, movité a nemovité majetky rovněž všelijak převádět a přepisovat.Jejich hlavní zájem není však "nesplácet dluh", ale žít na rozumné standardní úrovni a nebýt omezován na životním standardu a za těch podmínek jsou ochotni dluhy splácet.Zde vidíme široké vyjednávací pole s exekutory a míníme ho uplatňovat. Share+1TweetSharePinFacebook Comments