Klášter Dolní Ročov

Mariánská pouť v Ročově

Mariánská pouť v Ročově

V Neděli dne 14. 8. 2022 se pořádala před Klášterem v Dolním Ročově Mariánská pouť.

Naše družstvo jak asi už víte se snaží prostor kláštera oživit a vytvořit v něm multiuniversální prostor pro sociální dílny, sociální ubytko a kulturní projekty.

Proto jsme byli na místě a vytvořili projekt pro komentovanou prohlídku kláštera.

Klášter založil rod Kolovratů Zakladatelem kláštera byl roku 1373 Albrecht starší z Kolowrat, který zde byl na vlastní přání po své smrti také pohřben, jeho náhrobek se dodnes nachází v kostele a koluje o něm kolowratská pověst. Zakladatel se zavázal klášter vystavět a ekonomicky ho zabezpečit.

Roku 1376 byli do nového kláštera uvedeni první mniši. Roku 1380 byl kostel konsekrován. Husitskými válkami byl silně poškozen, ale patrně zničen nebyl. 15. a 16. století byla obdobím v úpadku. Až v sedmdesátých letech 16. století se klášter začal postupně zotavovat.

Největší pohromou po husitských válkách byla pro klášter válka třicetiletá. Roku 1631 byl konvent napaden Sasy, vyloupen a pobořen.

Po třicetileté válce finančně zajistil rozsáhlé opravy kláštera další z Kolowratů, Kryštof Jaroslav.

V letech 1715–1718 Jan Blažej Santini na zadání Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat přistavěl do průčelí kostela velikou věž a zřídil hřbitovní kapli.

Po několika letech řádění přírodních živlů byla zapotřebí výrazná rekonstrukce k níž byl povolán Kilián Ignác Dientzenhofer, jenž měl tou dobou dva synovce jako novice v místním klášterním společenstvu.

Roku 1746 byl položen základní kámen ke klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k vysvěcení došlo roku 1750. Poté se stavby ujal Anselmo Lurago.

Během rekonstrukce došlo ke stavebním úpravám exteriéru i interiéru.

Symbolický poplatek za výklad 100,- byl doporučen a jeho výtěžek poputuje na zaplacení energií za minulé období, aby na klášteře obnovili dodávku elektrického proudu, který potřebujeme nutně k dalším aktivitám.

Continue reading →
Posted by administrator in Klášter Dolní Ročov, 0 comments

Klášter Dolní Ročov, naše sociální komunita a družstevní práce

Naše sociální komunita se postupně zabydluje na Rakovnicku, kde vidí příležitost jak pro komunitní růst, tak pro družstevní a sociální práci. 

Jednou ze snah o vytvoření společného zázemí a rozvinutého multisocializačního a kulturního projektu je využití možností prostor kláštera v Dolním Ročově. 

Klášter chátrá, do nynějška ho opravoval sám na své náklady člen AKORN – malíř, sochař, pedagog a stavbyvedoucí (především pak v historických stavbách) Jan Řeřicha, se kterým jsme se dohodli na spolupráci a propojení.

Smyslem je vytvořit zázemí pro sociálně soudržnou komunitu, sociální dílny (truhlářskou, zámečnickou a inovativní) a také základnu pro stavební sociální firmu pro okolí, která má velký potenciál. Dalším smyslem je kulturní a veřejný obsah a sdílené hodnoty s okolím.

Klášter by byl rozčleněn tak na část personální, obytnou a kulturní veřejnou.

Některé prostory kláštera už prošly improvizovanou a svépomocnou rekonstrukcí a jsou v provozu. A tak se zde již pořádaly výstavy, je zde improvizované muzeum, festivaly a farmářské trhy

Provedeny už byly tyto opravy u místností, které jsou v podstatě připraveny k okamžitému využití:  


Galerie:  

Continue reading →
Posted by administrator in Klášter Dolní Ročov, publicistika, 0 comments