publicistika

Mariánská pouť v Ročově

Mariánská pouť v Ročově

V Neděli dne 14. 8. 2022 se pořádala před Klášterem v Dolním Ročově Mariánská pouť.

Naše družstvo jak asi už víte se snaží prostor kláštera oživit a vytvořit v něm multiuniversální prostor pro sociální dílny, sociální ubytko a kulturní projekty.

Proto jsme byli na místě a vytvořili projekt pro komentovanou prohlídku kláštera.

Klášter založil rod Kolovratů Zakladatelem kláštera byl roku 1373 Albrecht starší z Kolowrat, který zde byl na vlastní přání po své smrti také pohřben, jeho náhrobek se dodnes nachází v kostele a koluje o něm kolowratská pověst. Zakladatel se zavázal klášter vystavět a ekonomicky ho zabezpečit.

Roku 1376 byli do nového kláštera uvedeni první mniši. Roku 1380 byl kostel konsekrován. Husitskými válkami byl silně poškozen, ale patrně zničen nebyl. 15. a 16. století byla obdobím v úpadku. Až v sedmdesátých letech 16. století se klášter začal postupně zotavovat.

Největší pohromou po husitských válkách byla pro klášter válka třicetiletá. Roku 1631 byl konvent napaden Sasy, vyloupen a pobořen.

Po třicetileté válce finančně zajistil rozsáhlé opravy kláštera další z Kolowratů, Kryštof Jaroslav.

V letech 1715–1718 Jan Blažej Santini na zadání Norberta Leopolda Libštejnského z Kolovrat přistavěl do průčelí kostela velikou věž a zřídil hřbitovní kapli.

Po několika letech řádění přírodních živlů byla zapotřebí výrazná rekonstrukce k níž byl povolán Kilián Ignác Dientzenhofer, jenž měl tou dobou dva synovce jako novice v místním klášterním společenstvu.

Roku 1746 byl položen základní kámen ke klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a k vysvěcení došlo roku 1750. Poté se stavby ujal Anselmo Lurago.

Během rekonstrukce došlo ke stavebním úpravám exteriéru i interiéru.

Symbolický poplatek za výklad 100,- byl doporučen a jeho výtěžek poputuje na zaplacení energií za minulé období, aby na klášteře obnovili dodávku elektrického proudu, který potřebujeme nutně k dalším aktivitám.

Continue reading →
Posted by administrator in Klášter Dolní Ročov, 0 comments
Co chceme?

Co chceme?

Zavedení nulové DPH na všechny potraviny a služby 
Zastropování cen pohonných hmot a energií,
převzetí kontroly nad velkými podnikovými giganty – konec vývozu našich peněz do daňových rájů
Střední a malý podnikatel je poklad státu, je to spojka mezi systémem sociální psychohygieny a funkčním principem státní infrastruktury, stejně jako prostředník místní politiky
Střední a malý podnikatel je i prostředek státní invence a kapitálu, stará o občany a je pro ně vzorem a tak se k němu musí stát chovat, hýčkat ho a dotovat, podobně jako ve skandinávii!
Stát musí chtít, aby takový občan chtěl platit daně, aby v tom vyděl výhodu a nebál se zbytečného “cpaní do zkorumpovaného státu”, aby nebyl nucen k šedé a černé zóně a korupci
!
Zavedení regulace nájemného a prosazení progresivního zdanění je cesta k zavedení sociální rovnováhy, proč by měl krize platit střední a malý podnikatel a prostý občan?
Konec kolotoče půjček od MMF a jiných států, cesta je pracovat a vydělat si na sebe a nebudeme ani podporovat kšefty s národnostmi (podle občanství jsi podle MMF obyvatel určité kategorie)
Následně po tom všem i logicky musí přijít zvýšení mezd a důchodů

Posted by administrator in aktivizmus, názory na politiku, publicistika, 0 comments

Začínáme protestovat, vezměme si co je naše – pojďte s námi, jsme vámi!!!

📢 19. června se Londýně sešli členové AKORŇáci z celé Anglie a Walesu a stáli bok po boku s desítkami tisíc dalších spolupracovníků z odborových hnutí, aby řekli: #PožadujemeLepší!

Ceny rostou a všichni pociťujeme bolestivá štípnutí.

Pronajímatelé zvyšují nájmy, energetické společnosti hrabou rekordní zisky a šéfové snižují mzdy a snižují pracovní podmínky!

Continue reading →
Posted by administrator in publicistika, 0 comments

Klášter Dolní Ročov, naše sociální komunita a družstevní práce

Naše sociální komunita se postupně zabydluje na Rakovnicku, kde vidí příležitost jak pro komunitní růst, tak pro družstevní a sociální práci. 

Jednou ze snah o vytvoření společného zázemí a rozvinutého multisocializačního a kulturního projektu je využití možností prostor kláštera v Dolním Ročově. 

Klášter chátrá, do nynějška ho opravoval sám na své náklady člen AKORN – malíř, sochař, pedagog a stavbyvedoucí (především pak v historických stavbách) Jan Řeřicha, se kterým jsme se dohodli na spolupráci a propojení.

Smyslem je vytvořit zázemí pro sociálně soudržnou komunitu, sociální dílny (truhlářskou, zámečnickou a inovativní) a také základnu pro stavební sociální firmu pro okolí, která má velký potenciál. Dalším smyslem je kulturní a veřejný obsah a sdílené hodnoty s okolím.

Klášter by byl rozčleněn tak na část personální, obytnou a kulturní veřejnou.

Některé prostory kláštera už prošly improvizovanou a svépomocnou rekonstrukcí a jsou v provozu. A tak se zde již pořádaly výstavy, je zde improvizované muzeum, festivaly a farmářské trhy

Provedeny už byly tyto opravy u místností, které jsou v podstatě připraveny k okamžitému využití:  


Galerie:  

Continue reading →
Posted by administrator in Klášter Dolní Ročov, publicistika, 0 comments

Pro ACORN International

(Anglická i Česká verze)

Before the ACORN International Congress, some newcomers organizations have questions about ACORN Czech Republic.

Why we changed the logo and why we have the letter K in the name and we don’t have the letter C.

This is related to our understanding of the issues of the left-wing scene not only in the Czech Republic. It has to do with the distance of romanticism between intellectually leftist groups and workers and their interests.

Continue reading →
Posted by administrator in aktivizmus, publicistika, 0 comments
Je Ukrajina rukojmím?

Je Ukrajina rukojmím?

S pokračující válkou na Ukrajině se vede diskuze ohledně jejích příčin, charakteru a možností řešení.

Zatímco ruskou agresi zpochybňuje jen málokdo, prohlubuje se příkop mezi dvěma zdánlivě protichůdnými stranami sporu: vyzbrojovat Ukrajinu proti agresorovi a zvyšovat válečné úvěry, či s ohledem na oběti reflektovat i druhou stranu a vyvažovat zájmy?

Je politika snižování napětí přenositelná i na válečný stav, nebo výsledky jednání podmiňují hlavně úspěchy na bojišti?

Jak Ukrajině účinně pomoci, koho tam chceme podpořit a koho vyzbrojujeme, a z druhé strany, je přijatelné naslouchat imperiálním zájmům autokrata?

Lze Rusko uzbrojit, aniž by válka na Ukrajině pokračovala jinak než jako válka opotřebovací? Co si slibujeme od kolektivních sankcí, chceme Rusko izolovat a přitom doufat v obecně pozitivní změnu tamního režimu?

Jaké budou mít sankce vliv na okolní svět a na nás samotné?

Continue reading →
Posted by administrator in názory na politiku, publicistika, 0 comments
Mezinárodní meeting ACORN International s naší účastí

Mezinárodní meeting ACORN International s naší účastí

Dne 19. 3. 2022 se odehrál mezinárodní meeting ACORN International s účastí delegace za Českou republiku ve složení Michal Ulvr a Věra Smažilová.

Akce se zúčastnilo mnoho dalších organizací ACORN v celém světě, nejvýraznějšími přispěvateli fóra byly ACORN UK, ACORN Canada, ACORN Scotland, ACORN USA, ACORN India, ACORN Francie.

Vystoupili jsme v úvodu se základním provoláním k sesterským organizacím v celém světě:

Continue reading →
Posted by administrator in publicistika, 0 comments
Solidaritu!!!

Solidaritu!!!

Sdružení i družstvo AKORN, stejně jako ACORN International a všechny součásti vyjadřují soustrast a sounáležitost s Ukrajinským lidem.

Válka je velkou a bolestnou tragédií.

Vyjadřujeme tak solidaritu nejen s našimi družstevníky z Ukrajiny, ale se všemi Ukrajinci a Ukrajinkami!

Vaše bolesti a Vaše ztráty jsou i našimi.

Dále vyjadřujeme bolest a sounáležitost i s rusky mluvícími občany Ukrajiny, i oni si prošli a prochází peklem, i oni strádají.

Je nám nejvíc na tom všem líto, že sousedé, kteří spolu dlouho mírumilovně uměli žít se nedomluví a přejeme si, aby všechny smutné skutečnosti odnesl čas a aby se člověk uměl obejmout s člověkem a vykročit do lepší budoucnosti.

Continue reading →
Posted by administrator in aktivizmus, názory na politiku, 0 comments
Milostivé léto, nebo jen hezká tvář na povrchu?

Milostivé léto, nebo jen hezká tvář na povrchu?

Jsme sociální družstvo, které se zaměřuje převážně na lidi v dluhových spirálách. Naši družstevníci se mnozí snažili zaplatit (zaplatili) jistinu v programu Milostivé léto, ale exekutoři nechtějí komunikovat.
Dodnes jim nepřišlo potvrzení o tom, že jsou bezdlužní (potažmo bez exekuce).
Současně jsme zařídili některým dlužníkům možnost, že mohou využít účtu družstva (podúčet na jméno daného družstevníka), na který mají přístup jen oni jako členové družstva a exekutoři nemohou sebrat z družstevního účtu to co jim tam vlastně ukládáme -odměny.

Exekutoři mohou potom jednat s námi o tom, co jim posílat například formou splátkového kalendáře.

Mnoho lidí však nemá ani takové možnosti a není v žádné takové komunitě a platí důležité věci, včetně splátek těch samotných exekucí a nemohou vlastně mít a ani nemají na tu jistinu jak a z čeho našetřit.

Continue reading →
Posted by administrator in publicistika, 0 comments