Nabádáme občany: nenechte si svou práci vzít!!!

Otázka Otazník Pomoc - Fotografie zdarma na Pixabay
Co se děje s našimi jistotami?

 

 

Propouštění, dávky, ukončování provozů, živoření, slabá sociální jistota, strach, stres, ekonomické dopady a hlad.

To jsou skutečnosti  nutně provázející ekonomickou krizi, která se váže na koronakrizi a u kterých se očekává stupňování.

 

Velký kapitál se neumí sám rozhodnout o tom kam správně investovat v době záporného dopadu krize na občana, protože nemá zákonné mantinely, ani ústavní zaopatření, která by to nařizovala ve prospěch spoluobčanů.

Velký kapitál patří velkým kapitalistům a tak se řídí jejich pocity, jejich strachem, to oni ho řídí, několik jedinců svými obrannými instinkty, svým emocemi, ambicemi a osobními psychologickými nedostatky.

V době klidu je částečný blahobyt většiny vyspělé společnosti vlastně zpětnou ochranou ruky, která kapitál třímá.
V době krize je to, že mají občané “hluboko do kapsy” nebezpečím pro ony ruce třímající kapitál.

A ty ruce ho budou bránit pro své egoistické ambice.

Následné společenské posuny a výkyvy jsou toho strůjcem.

(Například zaměstnávání lidí bez hygienických anticovidových norem. Chápu, že se část občanů “chřipečky” nebojí a mohou považovat má slova za přehnaná, ale i kdyby to tak bylo, není přeci žádoucí “to zbytečně chytit”.)

Jako další fáze však přichází uzavření podniku, investor se rozhodne, že tržby klesají a své investice prostě vyvede, aby je zachránil a počká si na lepší investici v jakémkoliv odvětví a dnes už i ve kterémkoliv státě.

Výsledkem jsou lidé bez práce, bez budoucnosti, posílení šedé ekonomiky, do které se vlastně nyní vyplatí spíše kapitalistům v dané chvíli své původní čisté investice reinvestovat.

Vyčerpání z horka – Vesin
Už to tady kdysi bylo

Jistě si pamatujete na snímek humoristické dvojice Voskovec & Werich Hej Rup, který myšlenkově představuje boj proti nezaměstnanosti. Dalo by se plně říct, že se jedná o film s přidanou hodnotou v poselství.

Jedná se o chudé dva nezaměstnané chlapíky, původem z rozdílné sociální vrstvy, právě v podání Voskovce a Wericha, kterým se hned na poprvé podařilo přesvědčit chudé dělníky, aby taktéž ovlivnili svůj další osud. Dostavili nedokončený dům, ve kterém se zabydleli, vybudovali družstvo s postupně se rozšiřující výrobou a i jim se životní úroveň náležitě zlepšovala. Hlavně začal konkurenční boj s úhlavním podnikatelským nepřítelem. Tento film má tedy, kromě humoru, moralizační strukturu v době hospodářské krize a velké nezaměstnanosti.

Werich se tu snaží vysvětlovat dělníkům jak fungují akcie a jak jejich nově založené druzstvo Hej Rup vykoupí továrnu.

Nechme nadčasový snímek snímkem, i když je s aktuálním poselstvím a pokusme se přenést zase zpět do reality.

Je to neschopnost?

Naše společnost válčí se svými vlastními občany.

Evropská Unie stále neřeší problém s laciným dovozem a podrýváním vlastní výroby v národních státech, kterýžto dovoz je vlastně nyní také akutně ohrožen.

Je to tedy spíše neschopnost vlády, nebo managementu podniků, nebo nezájem jejich majitelů?

Indigenous Rights Power Repeat Protest Of Spanish Entrada | KUNMNeprotestujte doma, tím nic nedosáhnete, naopak na práci vzneste nárok!

Ze známého případu z Argentiny továren FaSinPat v polovině devadesátých let se můžeme poučit jak přistupovali zaměstnanci k podobné problematice, po krizi v roce 2001. Tisíce argentinských podniků po znenanáhlé ekonomické krizi začalo krachovat. Majitelé se je pokusili tajně rozprodávat zařízení. Pracovníky čekalo propouštění a dluhy na mzdách na mnoho měsíců.

Zaměstnanci se spojili a začali stávkovat, ale poněkud opačně -obsadili stroje a zařízení a zamezili sami jejich rozprodávání, naopak je spustili a začali vyrábět sami a bez původních manažerů. Nebo takto tomnení úplná informace, manažeři se našli u podporujících studentů a absolventů, také u odborářů a v neposlední řadě se někteří v původních továrnách k dělníkům připojili, vždyť i jim hrozilo, že budou bez práce a skončí s dluhy. (Nicméně se všeobecně uvádí “bez šéfů”, aby se zdůraznil historický akcent dělnické linie příběhu.)

Fabrika Zanon byla založena podnikatelem Luigi Zanonem v roce 1979 s podporou státu.

Po stávce kvůli nevyplaceným mzdám a přetrvávajících konfliktech v roce 2001 nakonec dříve spokojení, dobře placení dělníci dostali jako „problémoví“ pracovníci propouštěcí telegramy, které demonstrativně spálili před radnicí.

V květnu 2002 založili zaměstnanci družstvo a oznámili senátu svou žádost o převzetí ZANONu, ten rozhodl, že dělníci obnoví výrobu, protože zaměstnavatel porušil podmínky už tím, že ve smluvních ujednání bylo, že nebude rozprodávat stroje a zařízení a tudíž ani propouštět.
A Zanon chtěl propouštět z prostého důvodu, že nemají dělníci na čem pracovat, protože musel prodat stroje například kvůli špatnému stavu, což ale sám nafingoval a to mu bylo třeba dokázat.

V roce 2005 celá fabrika změnila formu na výrobní družstvo – aby se odpoutala od dluhů Luigiho Zanona – a zároveň tak mohla pod novou značkou – FaSinPat – vyrábět.

Dnes je úspěšnou továrnou ve správě zaměstnanců a vlivem krize, která v Argenitně 1999 – 2002 probíhala se tak do podobné správy dostalo dalších 200 dnes úspěšných a funkčních továren.

Online Registration of Co-operative Housing Societies

Udělejte to podobně!!!

Můžete na pracovištích jako první krok založit skupinu zaměstnanců, kteří budou pracovat podobně jako se to dělá na živnostenský list, jenže družstevně…

Švarc systém nebyl ve všem pro pracovníky vymyšlen úplně neschopně, ale měl zásadní vadu, každý z živnostníků v tom byl jen sám za sebe a pokud mu vedení změnilo podmínky, ostatní se ho nezastali a tak mohlo vedení jakkoliv a s kýmkoliv manipulovat.
Založením družstva pracovníků v podniku však můžete vystupovat jednotně a v případě snahy o uzavření podniku majiteli dokonce můžete už mít připravenou organizaci pro plynulý přechod do vašich rukou, tedy zabezpečení si práce!

Neměli bychom se připravit na stejně vleklou krizi? Neměli bychom přemýšlet o výhodnějším družstevním vztahu ke svým zaměstnancům u klíčových a velkých podniků?

Za tento rok už se zavřela například Amati Kraslice, chystá se zavřít KOVO Liberty a další velké podniky!

Podle průzkumu Hospodářské komory: „Nejvíce zaměstnanců u nás působí ve výrobě ve zpracovatelském průmyslu, kde došlo k propouštění u 9 procent podniků,“ uvádí průzkum komory, do kterého se zapojilo 1387 firem.

Další vlny propouštění však budou následovat. Z analýzy průzkumu plyne, že propouštění v horizontu června zvažuje 40 procent restauračních služeb a 39 procent firem v cestovním ruchu. Ve zpracovatelském průmyslu, do kterého se řadí strojírenství, chemické společnosti nebo například pekárny, uvažuje 35 procent firem o propouštění.

Po koronakrizové situaci nastane hluboká ekonomická recese, v mnohém se vlastně plno podniků samovolně nerozjede ani při krizi.

A jak chceme zajistit vstupní kapitál, financování materiálu, dodavatelů el apod?

Většina firem dnes nemá skladové zásoby téměř ničeho.

Ve všem je hromada neznámých, ale na jakém základu je tak identifikovat?
Každý podnik má jistě jiné podmínky a jiné zákonitosti a na každém se tedy musí užíti jiná strategie.
Pokud bychom apriori vše odsoudili předem, aniž bychom každou věc zvlášť rozebrali a identifikovali správný postup, pak by jsme se ani ničeho neodvážili.
Ale k modelovým příkladům.

Majitelé v podniku ještě  jsou a podnik vlastní, ale je cítit, že už melou z posledního.

Pak družstvo zaměstnanců by mohl být způsob jak by i oni přišli k alternativě jak se nemuset podniku hned vzdávat.
Tak jako se zaměstnanci mohou rozhodnout, že chtějí pracovat na živnost -je to o dohodě, tak se mohou rozhodnout, že ta živnost bude společná s dalšími zaměstnanci na družstevních principech.

V takové chvíli návrh zaměstnanců na založení družstva mohou majitelé společnosti i vítat a přibrat družstvo jako společníka, protože může přinést i nové investice.

No a ve chvíli když už tam žádný majitel není?

Je mnoho způsobů jak zajistit fundraising takového družstva. Někdy je vhodné to kombinovat.
Někde se složí bývalí zaměstnanci, nebo si každý vezme úvěr, navíc nesmíme zapomínat, že stát to začne řešit a bude se snažit s nimi dohodnout co dále.
Státní invence do podniku, nebo rovnou kapitál, jsou také možnosti ke zvážení.
Samozřejmě je i možný přímý úvěr u Českomoravské záruční a rozvojové banky.
Nesmíme opomenout možnosti čerpání dotací EU, zde se to hlavně u nás hodně zbůhdarma nevyužívá.
Samozřejmě vždy ještě existuje Hit hit a veřejná sbírka, podílové družstevní fondy veřejnosti, založit kampeličku a podobně.
Ale takto předem nemůžeme říci, co přesně zvolit, neznáme-li konkrétní příklad.

Jinak suma sumárum otázky zásobování materiálem a energiemi zas tak nesouvisí s formou vlastnictví firmy. Jsou obecně manažerské a musí je řešit každá firma a nesmí se jich dopředu bát.
To, že firmu budou vlastnit zaměstnanci neznamená, že nebude mít nějakou formu vedení, které bude odpovídat za řízení odběratelsko dodavatelských vztahů a financí.
Samozřejmě musí fungovat nějaké základní organizační principy a dodržování vnitrofiremních předpisů.

Je načase vzít věci do vlastních rukou a vytvářet druhý pilíř ekonomiky -družstevní a plánovaný.

Jinak Vám nikdo nic v nejistém světě a v nejisté době nezajistí.

Organizujte se s námi, zakládejte družstva a usilujte o podniky ocitající se v problémech!!!

My s tím máme zkušenost a podpoříme Vás servisem, poradenstvím a pomocí při zakládání, tvoření stanov a podobně.

Naše společnost je komunitní a družstevní hnutí a jsme nápomocni při tvorbě sítí družstevních samospráv!!!

Pro zájem o bližší informace se obraťte na nás: 

 

Facebook Comments

Koronakrize jako nástroj proti občanovi?


Kolotoč exekuční mašinérie s obyvatelstvem

To je totiž to, co velice pravděpodobně tato vláda chystá jako nejen záchranou síť své neúspěšně koronakrizové politiky, ale také jako velice výnosný soukromý business.
Pokračovat ve čtení “Koronakrize jako nástroj proti občanovi?”

Facebook Comments

Myslí vládnoucí “elita národa” jen na sebe?

Současná opatření vlády jsou sice opožděná, i když správná, ale z občanského hlediska krajně nedůsledná a nedostačující!!!

Jedním z příkladů je zákaz vycházení!

Městští policisté rozdávají pokuty jak na běžícím pásu, komu je však rozdávají?
Někomu kdo se “jen tak” odmítá přizpůsobit “rouškové totalitě”, jak jí nazývají konspirátorské skupiny, které mimoděk vypouští kontraproduktivní nepodložené fámy zhoršující celkovou situaci?
Ne, ani ten nejzarytější odpůrce roušek nevyjde v zakázaném časovém rozmezí ven jen tak, aby dostal zbytečnou pokutu, která je jemu osobně k ničemu a ani nevede k zviditelnění jeho politických a konspiračně populistických ambicí.
V tomto se “naštěstí” můžeme na českou povahu spolehnout, že nikdo nechce zbytečné výdaje obzvláště v této nejisté době.
Koho to strážci pořádku a zákona tedy vlastně pokutují?

Facebook Comments

Demonstrace versus ospalá vláda?

Je to třaskavé téma ty protivládní demonstrace v době koronakrize.

Vládní opatření jsou často chaotická a dostatečně neřeší dopady pro lidi, kteří přišli o příjmy, přesto věříme, že má smysl nějaká opatření mít.
Vyjádření nespokojenosti občanů je přitom v pořádku, i když způsob, jakým to provedli krajně pravicoví chuligáni a někteří další účastníci poslední demonstrace, je krajně nebezpečný, i když je pravděpodobné, že ne vše je tak, jak nám média předkládala…

Bylo na demonstraci vše tak, jak vypadá?

Například jsem slyšel od kolegy z práce, že policie celé to místo zablokovala a nepustila ani lidi, co chtěli normálně odejít, ani matky s dětmi.

Pokračovat ve čtení “Demonstrace versus ospalá vláda?”

Facebook Comments

OS KOVO Liberty -založte družstvo a jednejte!!!

Otázka Otazník Pomoc - Fotografie zdarma na PixabayCo se děje v KOVO Liberty Ostrava?

Zaměstnanci odborového svazu KOVO -Liberty Ostrava zvažují stávku.

Ustavili stávkový výbor, ve kterém jsou předsedové jednotlivých odborových organizací působících v huti a jejích dceřiných firmách. ČTK to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika Petr Slanina.

„Bavíme se o stávkové pohotovosti, protože odstavení vysoké pece číslo 2 vnímáme jako opravdu obrovský krok, který ohrožuje firmu do budoucna,” řekl Slanina. „Odstavení, které bude mít za následek snížení výroby, dle našeho přesvědčení ohrozí zaměstnanost.”

„Zaměstnavatel nás ani po opakovaných schůzkách nepřesvědčil o finančních a provozních důvodech, proč by provoz na jednu vysokou pec měl být pro naši huť výhodnější. Prezentaci, kterou nám předložil generální ředitel, považujeme za jednostrannou, neposkytující žádné objektivní srovnání více variant uvádějící účelové a spekulativní informace.”

Pokračovat ve čtení “OS KOVO Liberty -založte družstvo a jednejte!!!”

Facebook Comments

Restart místo uvolňování!!!

Musíme se nyní musíme soustředit na to, abychom povzbudili lidi v jejich odhodlání se s pandemií vyrovnat a získat navrch.

Podle epidemiologa Rastislava Maďara je cílené řízené promořování vysokým hazardem, neboť Česká společnost je promořená příliš slabě na to, aby se muselo takto riskovat.

„Kloníme se k tomu, že promořenost, nebo výskyt protilátek v populaci může být velmi nízká. To by znamenalo, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně, protože velká část populace je vnímavá a mohli bychom zaznamenat velké výkyvy v nemocnosti,“ prohlásil Maďar ve vysílání ČT24.

Pokračovat ve čtení “Restart místo uvolňování!!!”

Facebook Comments

Soběstačnost, krize a plány?


V rámci krize, jako firma máte přesně 3 problémy:

1) dodavatele, kteří houfně zavírají, krachují, končí.

2) lidi kteří jsou v pracovní neschopnosti, mají ošetřování člena rodiny, berou si dovolenou, nebo prostě nemohou chodit do práce.

3) zákazníci.

A to vše pouze pokud nemusíte kvůli koronakrizi úplně přerušit podnikání, buď nařízením vlády, nebo hygienou, například jsou li u Vás případy onemocnění.

Za normální situace podnikatelé reagují mnohem pružněji a ochotněji než stát, ale i za koronakrize řada šťastnějších podniku přešla na výrobu něčeho jiného díky nabídce a poptávce.

Pokračovat ve čtení “Soběstačnost, krize a plány?”

Facebook Comments

AKORN jde potravinovou solidaritou proti koronaviru!

Zapsaný spolek AKORN ve spolupráci se Sociálním družstvem AKORN a Českou federací potravinových bank uspořádali komunitní přidělování potravin.

Na našich sítích pomoci se tak ocitli nejen sociálně slabší členové družstva, ale i matky samoživitelky, pěstouni, starší lidé, nebo lidé, kteří v důsledku koronakrizové situace přišli o práci.

Chcete-li se příště s námi zapojit, nebo jste-li potřební:

Pokračovat ve čtení “AKORN jde potravinovou solidaritou proti koronaviru!”

Facebook Comments

AKORN ve vývoji nanogenerátoru na filtry FFP3

Vývojové oddělení družstva AKORN pracuje pod vedením Františka Tomana na vývoji vlastního generátoru nanovláken, který se bude dát postavit i v domácím prostředí, nebo ho zvládnou vyprodukovat malé obce, nemocnice a sociální společnosti.

Naše sociální družstvo SD AKORN a jeho stavební provozovna Interiéry Praha . EU, má mezi svými řadami i jednoho bývalého vývojáře nových revolučních metod nanogenerátorů Františka Tomana.

Náš František je z větší části spoluautorem několika vynálezů v této oblasti.

Glutathion 1Glutathion 2Glutathion 3Dvojitý zvon, Xian PosterVenice

Více na jeho autorských stránkách NANOCentron

Aktuálně František ve spolupráci s AKORN vyvíjí vlastní generátor nanovláken. Prototyp s názvem “kovový glob” je už postavený a František na něm vyprodukoval již první vzorky.

Pokračovat ve čtení “AKORN ve vývoji nanogenerátoru na filtry FFP3”

Facebook Comments

Korona se neptá, zda je načase se bavit o ekonomické budoucnosti!

Ne, nelze čekat až spadne mezinárodní infrastruktura obchodu.
Ne, nelze čekat, až stát nebude mít na rozdávání.
Ne, nelze čekat, až nás zaskočí absolutní nepřipravenost na masové rozšíření epidemie, jako v USA, v Německu, nebo v Itálii.
Ne, nelze zachraňovat systém ekonomického řízení nastavený na jiné podmínky.
Dodavatelé: nebude dost ovoce a zeleniny, pandemie brání dopravě. ČT24.
Ano, je nutné řízení státu a ekonomiky alespoň na zvládnutí krize změnit!!!
Rád bych zdůraznil že se nejedná o již adaptované podniky, ale o zbytek. Navíc ne každý může dělat respirátory pod vidinou snadného zisku, že je poptávka, zde nesmí být anarchie, ale musíme trh v této situaci minimálně plánovat podle potřeb a spotřeby. Stát na to možná má strategický plán, ale nikdo ho ještě neviděl a popravdě rád bych ho srovnala s něčím podobným, jako předkládáme.
Tedy krizový plán ano, ale záleží jaký bude a co bude zahrnovat.

Nyní hlavně vydělávají obchody, ať malé, nebo velké mají nyní tržby větší, než před vánočními svátky.

Toto je jeden z příkladů neschopnosti neplánované ekonomiky řešit situaci v kritické chvíli.

Proč?

Protože si provozovatelé obchodů budou peníze ukládat na horší dobu.

Takže na jedné straně mají obrovské zisky a na druhé je nebudou otáčet zpětně do tržního prostředí a domácností, budou je zadržovat a značná část obyvatel nebude nové peníze vytvářet a bude je vybírat od státu, aby měla na nákupy.

Řešením by bylo zestátnit zisky od určité zákonem stanovené výše. Tedy zisk by obchodní řetězce mohli mít jen do určité výše, vše ostatní by odváděly státu.

Stát by pak tyto peníze vracel do společnosti vytvářením nových pracovních míst a to především v rezortu nejdůležitějším -ochranné pomůcky, léčiva, dezinfekce atd..

Proto v souvislosti s koronavirouvou krizí naše společnost AKORN.cz a i ve spolupráci se sesterskými organizacemi po celém světě jednoznačně bude podporovat strany a politické organizace prosazující následující ekonomické programy:

Chceme, aby stát nouzově přešel na většinový centralizovaný systém (pro velké podniky nad 500 zaměstnanců) s podporou malého a středního podnikání.

Velké firmy by dostaly záruky, že po zvládnutí krize jim nárokově stát zpětně zprivatizuje podniky.

V takovéto chvíli se jedině uplatní demokratickými nástroji centralizovaný systém ekonomického řízení, s direktivním vedením zdravotnického a sociálního sektoru!!!

Tyto sektory mají rozhodovat kdo má žít a kdo ne, protože jejich priorita je zachránit každý život a ne existenci jednoho principu ekonomiky, která neschopna transformace je pro svou záchranu schopna hazardovat s našimi životy i v takovéto situaci! Pokud není tento druh ekonomiky připraven na tyto situace, musí se minimálně alespoň dočasně transformovat a přizpůsobit se aktuálním podmínkám!

Všem co nemohou vykonávat své zaměstnání a podnikání je nutné najít dočasnou náhradní práci, je nutné vytvářet podniky nutné v koronavirové krizi. Produkce roušek, respirátorů, vybavení, služeb, soběstačnost jídla a veškeré možné domácí produkce. Nelze se rovněž spoléhat na to, že mezinárodní infrastruktury obchodu budou fungovat stále!!!

Nejlépe by bylo vytvořit ekonomický záložní systém s náhradními platidly pro náhradní podnikový a zaměstnanecký sektor, který by se po krizi zvlášť zhodnotil a integroval.

Zde tedy jde o vytvoření nového podpůrného sektoru s novým platidlem pro podnikatele a zaměstnance aktuálně bez využití.

Jinde se naopak ukázalo, že podnikatelský sektor celkem pružně reaguje, nemá li ale část podnikatelů využití a část zaměstnanců je doma a dojí stát, je nutné zaopatřit situaci a nástroje tak, aby měli využití potažmo všichni.

Abychom zachránili především stát, který zaručuje pro všechny své občany rovná práva.

Aby se ekonomika zase po koronavirové pandemii opět zdravě oživila.

Také si myslíme, že nyní jsou uplatnitelné některé naše dřívější programové body:

Pokračovat ve čtení “Korona se neptá, zda je načase se bavit o ekonomické budoucnosti!”

Facebook Comments